Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi

http://dergipark.gov.tr/akader

List of Papers (Total 3)

Türkiye’de sinema eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri tarafından kurulan meslek birlikleri

Bu çalışmada, Türkiye’de sinema eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri tarafından kurulan meslek birliklerini betimlemek amaçlanmıştır. 1970’lerin ilk yarısından itibaren üretim biçimindeki dönüşüm, neoliberal politikaaların yaygınlaşması ve sermayenin küreselleşmesi nedeniyle sendikalar zayıflama sürecine girmiştir. Diğer taraftan film endüstrileri gittikçe daha fazla...

Anadolu Alevi geleneğinde kutsalların bir derlemesi: Adıyaman örneği

Dünyadaki teknolojik gelişmeler, sosyal iletişim ve ulaşım ağlarının geliştiği 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında kültürel değerleri ve gelenekleri köklü bir değişim sürecine sokmuştur. Bu bağlamda Anadolu Alevi kültür ve inancının bu değişim karşısında kendi özelliklerini ne kadar koruduğu önemli bir sorundur. Buna bağlı olarak bu çalışmanın amacı Anadolu Alevi kültür ve inanc...

Risaletü’n-Nûriyye: Tasavvufa yöneltilen eleştirilere Akşemseddin’in cevaplarını yeniden düşünmek

Bu makale, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’in meşhur bir eseri olan Risaletü’n-Nûriyye adlı eserinin içeriğiyle ilgilidir. Risaletü’n-Nuriyye, Akşemseddin’in sûfîlere yöneltilen eleştirileri cevapladığı bir eserdir. Akşemseddin, bu eserinde sûfîlere yöneltilen eleştirileri ayetler, hadisler ve önde gelen din âlimlerinin görüşleri eşliğinde cevaplamıştır. Bu makalede, s...