HEADline

http://link.springer.com/journal/40739

List of Papers (Total 23)

Lage overhead: wenselijk of riskant

Een kleine overhead is natuurlijk altijd beter dan een grote overhead. Natuurlijk is dat waar. Alleen heeft dit ook een belangrijke keerzijde. Minder ondersteuning legt meer druk bij het lijnmanagement, die daardoor niet toekomt aan zijn kerntaak.

UW IT-LANDSCHAP HERINRICHTEN EN VEREENVOUDIGEN

Binnen zorgorganisaties worden in toenemende mate agenda’s leeggemaakt om de inrichting van het IT-landschap te heroverwegen. Kan het eenvoudiger en moet het veiliger? Is externe hosting van de IT-infrastructuur beter? Is een geïntegreerd systeem met minder applicaties de juiste keuze? Bent u ervan overtuigd dat software uw IT-landschap kan vereenvoudigen, lees dan onderstaande 5 ...

INNOVATIE VOOR FINANCIALS: PANACEE VOOR KOSTENMOERAS?

Innovatie is belangrijk, stuwt de vooruitgang en zal de gezondheidszorg uit het stijgende kostenmoeras trekken, toch? Eindelijk nu ook vanuit financials belangstelling voor innovatie, het HEAD Congres stond er volledig in het teken van. Hoera!

Horizontaal toezicht

Drie jaar geleden startte HEAD met de ontwikkeling van een control framework Horizontaal Toezicht. De afgelopen jaren is het framework doorontwikkeld en deelden we deze kennis met onze leden.

Hoe we gezamenlijk de wachttijden in de zorg kunnen verkorten PASSENDE EN TIJDIGE ZORG VOOR ALLE PATIËNTEN

De wachttijden in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (sggz) zijn te lang. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met name patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of autisme moeten lang wachten op het eerste contact met hun zorgaanbieder. Hierdoor krijgen patiënten met ernstige psychische problemen niet altijd tijdig de juiste zorg. ...

Innovatie voor financials

Innovatie voor financials. Hoe ziet dat eruit? Hebben we toekomstbeelden? Aansprekende ontwikkelingen? Toch maar beginnen bij de ervaringen van de laatste decennia?

Value-based health care sturen op uitkomsten van zorg

Hoe centraal staat de patiënt in de Nederlandse zorg? En in hoeverre sturen wij hierop? De afgelopen tijd is Value-Based Health Care (VBHC) een populair onderwerp geworden. De Value-Based Health Care methode richt zich op maximale waarde van zorg voor de patiënt versus zo min mogelijk zorgkosten. In hoeverre wordt dit principe nu eigenlijk toegepast? VBHC vraagt om een fundamentele ...

De echte specialist

Medisch specialisten vinden correct registreren belangrijk, voelen zich ervoor verantwoordelijk en vinden het goed dat de NZa hierop toeziet. Wel signaleren ze ook verbeterpunten. Met name als het gaat om voorlichting, de complexiteit van het dbc-systeem, maar ook de organisatorische ondersteuning vanuit het ziekenhuis. Specialisten waarderen de kennis en kunde van ...

Ambitie

We zijn het jaar voortvarend van start zijn gegaan. Met niet alleen de jaarplannen, want die zijn na de ALV in juni 2016 al gestart, maar ook met een dosis nieuwe energie en met meer betrokken leden. Zij zijn allemaal enthousiast om hun bijdrage te leveren ten gunste van onze vereniging.

Is technologie de redding van de care?

Technologie wordt gehyped als dé oplossing voor de huidige knelpunten die we in de zorg ervaren. Waar blijft dan de menselijk maat en het warme contact? Uit tevredenheidsonderzoeken komt meermaals naar voren dat de mens niet als nummer behandeld wil worden.

Bestendig transformeren

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen! Niet alleen binnen je organisatie maar ook in de wereld er buiten, want er staan verkiezingen voor de deur. Een nieuwe kabinetsformatie brengt wederom nieuwe uitdagingen met zich mee. Eind vorig jaar heb ik in mijn blog op Skipr al een lans willen breken voor alle medewerkers die de transitie in de zorg mogelijk maken.

De smalle marges van de zorg

De smalle marges van de politiek. In het democratische bestel zijn de marges voor het beleid smal, het beroemde leerstuk van Joop den Uyl. De democratie vraagt veel overleg en volharding om wat te veranderen, dat gaat niet zo snel. Stabiliteit van overheidsbeleid is ook een groot goed. Kleine veranderingen kunnen voor individuele burgers wel veel betekenen, ook een opvatting van ...

Verkiezingen 20170

Leuk de verkiezingen komen er weer aan! Altijd een leuke tijd waarin de accentverschillen tussen de politieke partijen weer wat worden aangedikt.

Zelfsturende teams, de redding van de organisatie

„To give a man dignity is above all things”. Een schilderij van een Indiaan van voor de inname van het Westen door de blanke Amerikanen hangt boven de lage deur in een trendy café.

Bezuinigingen leiden tot hogere reserves

Toch weer een goed financieel resultaat. Dat horen we vaak. We behalen zelfs goede resultaten. Hoe spelen we dat klaar? Hoe zit het dat men onze reserves en exploitatieresultaten? Wat zijn verantwoorde reserves en resultaten? Die vragen komen regelmatig naar boven. Bij cliënten- en ondernemingsraden, bij bestuurders, toezichthouders, politici en beleidsmakers.

Implementatie wijzigingen add-on Geneesmiddelen

Per 2017 vindt een grote wijziging plaats in de registratie en declaratie van dure geneesmiddelen. Nu registreren en declareren ziekenhuizen deze geneesmiddelen nog in milligrammen of milliliters in door de NZa gedefinieerde DBC zorgactiviteiten (add-ons). Dat gaat veranderen naar een registratie en declaratie op basis van aantal verpakkingen (of delen daarvan) die worden ...

HEADline 150!

Een mijlpaal! Graag presenteer ik jullie de 150ste editie van HEADline! De communicatiecommissie zet zich elke keer in om inhoudelijk sterke nummers uit te brengen. Er wordt steeds gewikt en gewogen, er wordt gekeken naar de meerwaarde en actualiteit van elk artikel. Er wordt gelezen, geschrapt, herschreven en het resultaat mag er zijn! Ik ben er ontzettend trots op.

Praktische toepassing Handreiking Control Framework

In de zomer van 2015 verscheen de Handreiking Control Framework van vereniging HEAD. Tijdens de themadag in oktober 2015 is daarna bijgedragen aan de discussie over horizontaal toezicht. De vervolgvraag hierop is: hoe maak je het control framework praktisch voor je eigen organisatie? Onderstaand een voorbeeld uit de praktijk.

Trends voor de zorgsector

Trendwatcher Adjiedj Bakas geeft in ‘Tot 2020, twintig trends voor het openbaar bestuur, onderwijs, zorg en sociale huisvesting’ zijn beeld van de toekomst weer. Bakas is trendwatcher, dus iemand die zich toelegt op het waarnemen van trends. Zo leest het ook: niet zo veel analyse, maar veel stellingen van wat Bakas waarneemt als trend. Soms zie ik de trend nog niet zo snel voor me, ...

Niet de klant centraal, maar de medewerker centraal

De klant kan stemmen met de voeten. De klant is diegene die maakt dat jij als medewerker werk hebt. De klant bepaalt op basis van zijn vraag bij welke organisatie hij/zij zijn zorg afneemt. De klant heeft het geld in zijn rugzak in de vorm van een indicatie, beschikking, zorgverzekering of PGB.

Fris

In de geschiedenis van HEAD is het nog niet voorgekomen dat we de redactie van ons blad uit handen gaven. Soms moet je buiten je bestaande paden gaan, lef tonen en vertrouwen dat iemand anders dit ook heel goed zou kunnen. Daarom hebben we een aantal young financials gevraagd om voor dit nummer van HEADline een pop-up redactie te vormen.

Regisseur van de eigen ontwikkeling!

Tijden zijn veranderd. Het is zaak jezelf te blijven ontwikkelen om het tempo van verandering bij te benen. Als financieel professional ben je vooral zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Die ontwikkeling moet een goede mix zijn van vakkennis, ontwikkelingen in de zorg en soft skills. Jij bent de regisseur van je eigen toekomst. Zorg er dus voor dat je de regie pakt en ...

Pop-up redactie

Vanuit de redactie van de HEADline ontstond het idee om de young financials van de vereniging eens de ruimte te geven om een editie van de HEADline samen te stellen. Een vijftal meldde zich hiervoor aan en vormde samen met twee begeleiders, Jan en Dick, deze ‘popup’ redactie. Met een voor hen belangrijke quote laten zij zien hoe zij naar het vak en de toekomst kijken.