HEADline

http://link.springer.com/journal/40739

List of Papers (Total 32)

Hoe gezond is dood geld?

In de sector is door de jaren heen nogal wat vermogen opgepot en dit brengt op dit moment niets op! Voorwaar: Dood geld! Als het geld op de plank blijft liggen is het werkloos en wordt het niet ingezet voor de zorg waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Ik onderschrijf dat er buffers nodig zijn voor mindere tijden, maar we moeten niet overdrijven.

In 5 stappen uw eigen ideale zorgadministratie

Laten leiden door de waan van de dag of liever meer structuur en altijd in control? In een ideale zorgadministratie is een gezonde balans en wisselwerking aanwezig tussen korte- en langetermijn doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Maar hoe komt u tot een ideale zorgadministratie? Met behulp van een handige checklist waarin vijf hoofdthema’s en ...

De impact van vergrijzing op zorgkosten

De komende decennia wordt door verschillende factoren een sterke groei van de kosten van ziekenhuiszorg verwacht. In onderstaande berekening op basis van de LBZ en demografische prognoses van het CBS tonen we de financiële impact van de vergrijzing. Deze alleen bedraagt een stijging van 11% in de periode 2016-2026.

Arbeidsmarktbeleid voor de zorg

Van een tekort aan werkgelegenheid zijn we snel overgegaan naar een tekort aan personeel. In de langdurige zorg is dat versterkt door het beleid. Het beleid was procyclisch in plaats van anticyclisch. Terwijl er behoefte was aan meer werkgelegenheid, is er een krimpoperatie opgelegd aan de sector. Het arbeidsaanbod werd nog eens vergroot door verhoging van de pensioenleeftijd.

Veranderingen

Wat een dynamiek! Deze zomer startte met een inspirerend congres. We mochten als één van de eerste congressen in Nederland het Patients Included label voeren.

Countervailing power (huh…?)

Weer zo’n Engelse term. Waar het om gaat is een level playing field (oh ja…). In goed Nederlands: tegenmacht organiseren en zorgen voor een gelijk speelveld.

Een bedankkaartje van de toezichthouder

Toezichthouders kampen vaak met een streng imago. Alsof zij vrijwel uitsluitend boetes opleggen. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vangt deze geluiden op. Jammer eigenlijk. Want we doen zoveel meer. Zo bieden we online leergangen aan, stellen we informatieve factsheets op, reiken we compliancehandvatten aan en verspreiden we best practices. En tegenwoordig kunt u ook zomaar ...

Lage overhead: wenselijk of riskant

Een kleine overhead is natuurlijk altijd beter dan een grote overhead. Natuurlijk is dat waar. Alleen heeft dit ook een belangrijke keerzijde. Minder ondersteuning legt meer druk bij het lijnmanagement, die daardoor niet toekomt aan zijn kerntaak.

Process mining bij valued-based health care

VBHC (Valued-Based Health Care): maximale waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van zorgkosten. Daarmee vraagt VBHC om een fundamentele verandering in de organisatie van zorg. Een belangrijke eerste stap is de identificatie van patiëntengroep(en). Met deze afbakening maak je het mogelijk een patiëntgroep te begrijpen en het proces dat er bij hoort te doorgronden. Waar ...

UW IT-LANDSCHAP HERINRICHTEN EN VEREENVOUDIGEN

Binnen zorgorganisaties worden in toenemende mate agenda’s leeggemaakt om de inrichting van het IT-landschap te heroverwegen. Kan het eenvoudiger en moet het veiliger? Is externe hosting van de IT-infrastructuur beter? Is een geïntegreerd systeem met minder applicaties de juiste keuze? Bent u ervan overtuigd dat software uw IT-landschap kan vereenvoudigen, lees dan onderstaande 5 ...

INNOVATIE VOOR FINANCIALS: PANACEE VOOR KOSTENMOERAS?

Innovatie is belangrijk, stuwt de vooruitgang en zal de gezondheidszorg uit het stijgende kostenmoeras trekken, toch? Eindelijk nu ook vanuit financials belangstelling voor innovatie, het HEAD Congres stond er volledig in het teken van. Hoera!

Horizontaal toezicht

Drie jaar geleden startte HEAD met de ontwikkeling van een control framework Horizontaal Toezicht. De afgelopen jaren is het framework doorontwikkeld en deelden we deze kennis met onze leden.

Hoe we gezamenlijk de wachttijden in de zorg kunnen verkorten PASSENDE EN TIJDIGE ZORG VOOR ALLE PATIËNTEN

De wachttijden in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (sggz) zijn te lang. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met name patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of autisme moeten lang wachten op het eerste contact met hun zorgaanbieder. Hierdoor krijgen patiënten met ernstige psychische problemen niet altijd tijdig de juiste zorg. ...

Innovatie voor financials

Innovatie voor financials. Hoe ziet dat eruit? Hebben we toekomstbeelden? Aansprekende ontwikkelingen? Toch maar beginnen bij de ervaringen van de laatste decennia?

Value-based health care sturen op uitkomsten van zorg

Hoe centraal staat de patiënt in de Nederlandse zorg? En in hoeverre sturen wij hierop? De afgelopen tijd is Value-Based Health Care (VBHC) een populair onderwerp geworden. De Value-Based Health Care methode richt zich op maximale waarde van zorg voor de patiënt versus zo min mogelijk zorgkosten. In hoeverre wordt dit principe nu eigenlijk toegepast? VBHC vraagt om een fundamentele ...

De echte specialist

Medisch specialisten vinden correct registreren belangrijk, voelen zich ervoor verantwoordelijk en vinden het goed dat de NZa hierop toeziet. Wel signaleren ze ook verbeterpunten. Met name als het gaat om voorlichting, de complexiteit van het dbc-systeem, maar ook de organisatorische ondersteuning vanuit het ziekenhuis. Specialisten waarderen de kennis en kunde van ...

Ambitie

We zijn het jaar voortvarend van start zijn gegaan. Met niet alleen de jaarplannen, want die zijn na de ALV in juni 2016 al gestart, maar ook met een dosis nieuwe energie en met meer betrokken leden. Zij zijn allemaal enthousiast om hun bijdrage te leveren ten gunste van onze vereniging.

Is technologie de redding van de care?

Technologie wordt gehyped als dé oplossing voor de huidige knelpunten die we in de zorg ervaren. Waar blijft dan de menselijk maat en het warme contact? Uit tevredenheidsonderzoeken komt meermaals naar voren dat de mens niet als nummer behandeld wil worden.

Bestendig transformeren

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen! Niet alleen binnen je organisatie maar ook in de wereld er buiten, want er staan verkiezingen voor de deur. Een nieuwe kabinetsformatie brengt wederom nieuwe uitdagingen met zich mee. Eind vorig jaar heb ik in mijn blog op Skipr al een lans willen breken voor alle medewerkers die de transitie in de zorg mogelijk maken.

De smalle marges van de zorg

De smalle marges van de politiek. In het democratische bestel zijn de marges voor het beleid smal, het beroemde leerstuk van Joop den Uyl. De democratie vraagt veel overleg en volharding om wat te veranderen, dat gaat niet zo snel. Stabiliteit van overheidsbeleid is ook een groot goed. Kleine veranderingen kunnen voor individuele burgers wel veel betekenen, ook een opvatting van ...

Verkiezingen 20170

Leuk de verkiezingen komen er weer aan! Altijd een leuke tijd waarin de accentverschillen tussen de politieke partijen weer wat worden aangedikt.

Zelfsturende teams, de redding van de organisatie

„To give a man dignity is above all things”. Een schilderij van een Indiaan van voor de inname van het Westen door de blanke Amerikanen hangt boven de lage deur in een trendy café.

Bezuinigingen leiden tot hogere reserves

Toch weer een goed financieel resultaat. Dat horen we vaak. We behalen zelfs goede resultaten. Hoe spelen we dat klaar? Hoe zit het dat men onze reserves en exploitatieresultaten? Wat zijn verantwoorde reserves en resultaten? Die vragen komen regelmatig naar boven. Bij cliënten- en ondernemingsraden, bij bestuurders, toezichthouders, politici en beleidsmakers.

Implementatie wijzigingen add-on Geneesmiddelen

Per 2017 vindt een grote wijziging plaats in de registratie en declaratie van dure geneesmiddelen. Nu registreren en declareren ziekenhuizen deze geneesmiddelen nog in milligrammen of milliliters in door de NZa gedefinieerde DBC zorgactiviteiten (add-ons). Dat gaat veranderen naar een registratie en declaratie op basis van aantal verpakkingen (of delen daarvan) die worden ...