Nursing

http://link.springer.com/journal/41193

List of Papers (Total 19)

Feest!

Kleur bekennen

Medicijnquiz

Medicijnquiz

Reality-tv

Een zwart pak

Antivirale middelen

Virussen vermenigvuldigen zich makkelijker dan bacteriën, omdat zij het leefmilieu van de gastheercel gebruiken. Daarom worden ook de gastheercellen aangetast bij de bestrijding van een virus. De meeste antivirale middelen grijpen in op de synthese van viraal DNA of RNA. Herpesvirussen, pokkenvirussen en het hepatitis-B-virus zijn DNA-virussen. Voorbeelden van RNA-virussen zijn ...

Hoe de mbo-verpleegkundige verdwijnt

Half acht in de ochtend. Voor het planbord van de afdeling chirurgie is het dringen geblazen. De senior verpleegkundige deelt de kamers in. Geen eenvoudige opgave. Janneke wil kamer 10 want daar stond ze gisteren ook. Roel wil juist niet op kamer 7. Na drie dagen is hij klaar met die passieve meneer op het vierde bed. Merel is derdejaars leerling, ze kan complexe patiënten nog niet ...

Bloot

In de zorg is geen enkele vorm van lichamelijk contact toegestaan, ‘behalve handen schudden’, zo stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Evidence based niet pluis

Vorige maand stond mijn collega Marloes Oelen op deze plek. Ze vertelde dat zij als redacteur van Nursing de wijkverpleging als aandachtsgebied heeft. Voor mij is dat evidence-based practice (EBP). Een interessante vernieuwing in de verpleegkunde, vind ik. Het past in de trend dat het beroep professioneler wordt.

Antwoorden op de vragen op pagina 35

Er zijn vaccins ontwikkeld tegen bof, difterie, gele koorts, kinkhoest, hepatitis, influenza, mazelen, pokken, polio, rabiës (hondsdolheid) en rubella (rode hond). Voor hiv en herpes zoster is dat niet het geval.

Delier op de IC

Er bestaat een verband tussen het doormaken van een delier op de afdeling intensive care (IC) en cognitieve problemen op de lange termijn, zo blijkt uit het promotie-onderzoek van arts/epidemioloog Annemiek Wolters. In Nederland worden jaarlijks tachtigduizend kritiek zieke patiënten opgenomen op een IC, waarvan 80 tot 85% de IC-opname overleeft. Ongeveer de helft van de patiënten ...

Dure medicijnen

Nieuwsuur is te gast in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. We zien een verpleegkundige bezig met het bereiden van een infuusvloeistof. Op het oog een alledaagse handeling, alleen kost de inhoud van de flacon twint Ik zeg het nog maar eens: euro. Voor één lullig flesj vloeistof. Een bedrag waa pleegkundige ongeveer ee werken.

Kwaliteitssystemen onderbenut

Kwaliteitssystemen leiden op langere termijn tot een betere kwaliteit van zorg, dat is de conclusie van het proefschrift van sociaal-psycholoog Steffie van Schoten. Sinds 1996 hebben zorginstellingen verplicht een kwaliteitssysteem vanuit het idee dat het de kwaliteit van zorg waarborgt en verbetert. Van Schoten onderzocht of dat ook daadwerkelijk zo is. Ze analyseerde de ...

Rekenen met pijnmedicatie

Vier op de tien deelnemers aan de Nursing-enquête over verpleegkundig rekenen maken weleens een rekenfout.1 Volgens deskundigen is verpleegkundig rekenen voor iedereen te leren, mits je maar veel oefent. Daarom deze maand in de medicijnquiz: rekenen met pijnmedicatie.

Oudermeldingen bij kindermishandeling

Oudermeldingen op de spoedeisende hulp (SEH) zijn eff ectief om kindermishandeling te signaleren, concludeert Hester Diderich-Lolkes de Beer in haar proefschrift. Als SEH-verpleegkundige was zij een van de initiatiefnemers van het ‘Haaglanden-protocol’ in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), samen met Veilig Thuis (destijds Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) Den Haag. Het ...

Motivatie om te leren bij oudere verpleegkundigen

Dat ouderen geen nieuwe dingen meer willen leren, is een hardnekkig misverstand. Ook oudere (50-plus) verpleegkundigen blijven zich ontwikkelen, maar ze maken andere keuzes dan jongeren. Dat concludeert beleidsadviseur Inge Pool in haar proefschrift. Zij interviewde verpleegkundigen van diverse leeftijden. In eerste instantie noemen verpleegkundigen bij continue ontwikkeling vooral ...

De wijkverpleegkundige verzuipt, niveau 4 bloedt dood? Dat kan anders!

Wijkverpleging is drastisch veranderd. Eigen regie, ‘ontzorgen’ en zo lang mogelijk thuis is het devies. Met als doel: goede en betaalbare zorg. De wijkverpleegkundige is daarbij de spil. Maar zij verzuipt bijna door alle opdrachten en rollen. Terwijl niveau 3 en 4 het gevoel hebben dat ze niets meer mogen. En de rest van het team regelmatig de hakken in het zand zet bij ...