Nursing

http://link.springer.com/journal/41193

List of Papers (Total 31)

Antwoorden op de vragen op pagina 25

1D Paracetamol legt alvast een basis voor de aanhoudende pijn die je verwacht. Paracetamol werkt ongeveer 6 uur, voor een stabiele spiegel geef je dus bij voorkeur 4 keer daags 1000 mg op vaste tijden. Daarnaast heb je een snelwerkend middel nodig, zoals fentanyl (bijvoorbeeld in de vorm van een neusspray*). Dit om de tijd te overbruggen totdat de paracetamol gaat werken, en omdat ...

Pijnmedicatie

Pijn(behandeling) komt te weinig aan bod in de basisopleidingen, vinden veel verpleegkundigen en artsen. Dat is lastig, want in de praktijk kun je in elke sector, bij alle doelgroepen pijn tegenkomen. In deze medicijnquiz daarom aandacht voor pijnmedicatie aan de hand van veel voorkomende praktijkproblemen.

Erkenning

We weten natuurlijk al jaren dat verpleegkundigen gebukt gaan onder hoge werkdruk.

De overdracht

Elk jaar dragen zo’n 300.000 Nederlandse verpleegkundigen zorg over aan een ander. En juist bij en door die overdrachten van informatie worden veel fouten gemaakt, lees ik.

Gescheiden werelden

Ik ben op een symposium over goed leven met dementie, dat plaatsvindt in de Hermitage in Amsterdam. Tegenwoordig een statig museum vol Russische meesterwerken, maar vroeger een verpleeghuis. En in dat verpleeghuis, daar werkte ik.

Geen casus, maar een mens

Linda doet haar derdejaars stage in de wijkverpleging. Een noodgeval maakt haar duidelijk dat het om echte mensen gaat, niet alleen om leerzame casussen.

Antwoorden op de vragen op pagina 29

1D Het is moeilijk een voorkeur uit te spreken voor NSAID, colchicine of glucocorticoïden (zoals prednison) bij de behandeling van een acute jichtaanval. De keuze hangt vooral af van comorbiditeit (cardiovasculair, gastro-intestinaal, nierfunctie), comedicatie en voorgaande ervaringen van de patiënt. Colchicine heeft een iets minder gunstig veiligheidsprofiel; het Nederlands ...

Middelen bij jicht

Jicht is een aandoening die steeds vaker voorkomt in westerse landen, en met name bij mannen.1 Het komt voor bij 1-4 % van de bevolking. Bij 65-plussers zijn er hogere prevalentiecijfers, tot wel 10 procent.2 Risicofactoren zijn het familiair voorkomen van jicht, geslacht, verminderde nierfunctie, hartfalen, overvloedige voedings- en drinkgewoonten, geneesmiddelen, overbelasting ...

Niet meer aan het bed

Het begon met een onderzoeksklus voor de Dementie Verhalenbank. Drie maanden zou het in beslag nemen. Tijdelijk slechts een in de week in het ziekenhuis.

Dankbaar

Als verpleegkundige Rik na een heftige avonddienst thuis komt, beseft hij weer hoe goed hij het heeft met zijn gezin.

Oxycodon bij de kassa

Een doosje paracetamol kost 99 ct bij de Kruidvat. Ik vind dit nog altijd een wonderbaarlijke prijs voor een medicament dat zo effectief is als pijnstiller.

Antwoorden op de vragen op pagina 31

1 B Buprenorfine is in Nederland alleen geregistreerd voor de behandeling van patiënten met postoperatieve pijn. Hiervoor zijn tabletten (oromucosaal/sublinguaal) beschikbaar van 0,2 mg. Voor chronische pijn en pijn bij kanker zijn buprenorfine pleisters beschikbaar (3-, 4- en 7-daagse pleister), echter deze worden niet als voorkeursmiddel geadviseerd.

5 Vragen over ramadan en diabetes

Op 27 mei start de ramadan. Aysim Akpinar, verpleegkundig diabeteseducator bij Wit-Gele Kruis Limburg (B), geeft uitleg over vastende diabetespatiënten.

Trots

Cao ziekenhuizen, de onderhandelingen zijn weer ingezet. Een goed moment, denk ik, want hier valt precies winst te behalen. Ik hoor namelijk dat er ernstig (met een uitroepteken tussen haakjes erachter) tekort aan verpleegkundigen is. Verpleegkundigen zijn hard nodig, van alle kanten. We moeten dus zien dat we mensen ons vak intrekken. Maar waarop kies je een beroep of opleiding?

Huilen van het lachen

Soms zijn er van die patiënten die een speciaal plekje in je hart krijgen. Verpleegkundige Ellis herinnert zich ook zo iemand.

Toon lef en maak onderscheid

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) presenteerde onlangs de nieuwe mbo- en hbo- functieprofielen in algemene ziekenhuizen. Deze zijn een praktische invulling van de landelijke beroepsprofielen, die te zijner tijd in de wet BIG worden opgenomen. Een goede aanleiding voor het artikel op pagina 18 in dit nummer. Hiermee laait de discussie tussen mbo- en hbo-opgeleide ...

Verslaving en afhankelijkheid III

Deze medicijnquiz is het derde deel van een drieluik over verslaving, dit keer vooral over verslaving aan opioïden en benzodiazepinen

De deskundigheid van de casemanager

‘D e casemanager een enorme steun?’ Mantelzorger Ronald Wiebes kijkt bedenkelijk. ‘Niet echt’, antwoordt ten slotte. ‘Maar als er wat gedaan moet worden, een briefj e waar een handtekening onder moet, dan doet ze dat prima. Ze wil maar ze mist de knowhow.’

Antwoorden op de vragen op pagina 25

1D Acamprosaat kan de hunkering naar alcohol verminderen en abstinentie bevorderen. Nalmefeen kan in combinatie met intensieve psychosociale begeleiding de vermindering van alcoholconsumptie ondersteunen, zonder voorafgaande detoxificatie. Naltrexon is een zuivere antagonist van opioïden. Gebruik van naltrexon blijkt eff ectief te zijn bij alcoholverslaving die familiair voorkomt ...

Vechtlust

Verpleegkundige Yvonne de Boer is op de afdeling Acute Opname getuige van de beslissing van een moedige patiënte.

Verpleegkundigen in de media

In 2009 verscheen het boek Saving lives: why the media’s portrayal of nursing puts us all at risk. Het is nogal Amerikaans geschreven, met veel herhalingen, maar de boodschap snijdt hout. Het wereldwijde tekort aan verpleegkundigen is grotendeels te verklaren door het slechte imago van ons vakgebied, een imago waar de media grotendeels verantwoordelijk voor zijn.

Verslaving en afhankelijkheid II

Verslaving kan gezondheidsrisico’s veroorzaken door verminderde weerstand, ongezonde leefstijl en het middelengebruik zelf. Dit speelt ook bij verslaving aan legale middelen als alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Deze medicijnquiz is het tweede deel van een drieluik over verslaving, dit keer met de focus op alcoholverslaving.

Yuk en jeuk

Plas, poep, braaksel, riekende wonden. Verpleegkundigen moeten al een sterke maag hebben en niet al te snel van slag raken door hetgeen hun reukorgaan detecteert. We zijn wel wat gewend en zijn er niet (meer) vies van. We zijn gehard door al die lichaamssappen die de natuur ons geeft. Nee, lichaamssappen, daar kunnen we wel wat mee.

Blijf van ons af

Ik geef iedere patiënt tegen beter weten in 105 procent van mezelf. Van mezelf. Als verpleegkundige, maar ook als mens. Dat is het prachtige aan ons vak, vind ik. Dat je mensen heelt, bereikt, ondersteunt, vooruit krijgt met je stem, je handen, jezelf.

3 vragen over

Wie: Brigit Muis is verpleegkundige bij het Brandwondencentrum in Beverwijk en coördinator opleidingen en projecten bij de Brandwondenstichting.