Nursing

http://link.springer.com/journal/41193

List of Papers (Total 43)

Zonder woorden

Was er maar een protocol voor wat je moet zeggen als je alleen bent met een stervende patiënt, verzucht student Lotte Stevens.

Reanimatie en evidence based practice

Uit onderzoek weten we dat de context het meest bepalend is voor de uitkomst van een reanimatie. Niet leeftijd, niet comorbiditeit, maar de situatie zoals hij zich voordoet.

Nieuwe helden

Het gaat over gezien en gehoord worden, over lef tonen, invloed hebben en de verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel. Het gaat over verpleegkundig leiderschap, een term die in rap tempo terrein heeft weten te winnen in het verpleegkundig landschap. Verpleeg-kundig leiderschap is hot.

Fluticason

Patiënten met astma of chronisch obstructieve longziekte (COPD) krijgen vaak inhalatiecorticosteroïden voorgeschreven. Bijvoorbeeld fluticason (Flixotide®). Dit heeft een ontstekingsremmende werking: bij inhalatie beschermt het de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken.

Oer

Als haar moeder op sterven ligt, begrijpt verpleegkundige in de ouderenzorg Francien ineens veel beter hoe de familieleden van haar cliënten zich moeten voelen.

De toekomst van de ouderenzorg

Een jaar of tien geleden sprak ik een zorgbestuurder over de toekomst. Het ziekenhuis zoals we dat allemaal kennen, had volgens hem zijn langste tijd gehad. Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en onderzoeker bij de dementieverhalenbank. Hij schrijft over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg. www.​hugovanderwedden​.​nl | Twitter @hugovdwedden

Het begint bij luisteren

‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter luisteren naar de patiënt’, stelde promovenda Renée Bouwman van het NIVEL eind vorig jaar na haar promotieonderzoek.

Antwoorden op de vragen op pagina 27

Test je kennis over geneesmiddelen met de medicijnquiz eerder in dit nummer. Hier vind je de antwoorden.

4 Vragen over: De EWMA

‘De EWMA heeft in het verleden diverse belangwekkende documenten voortgebracht. Een aantal hiervan werd tijdens het congres gepresenteerd, over onder meer VAC-therapie en hyperbare zuurstoftherapie.

Aandacht kost geld

Onderzoeksjournalisten berichtten in De Groene Amsterdammer dat kwaliteit van zorg zou verbeteren en zorgkosten zouden dalen als niet zorgverzekeraars zich bemoeien met de inzet van zorg en tijd, maar de wijkverpleegkundigen1.

Medicatie en valrisico

Geneesmiddelen die ouderen veel krijgen voorgeschreven, zijn bijvoorbeeld antipsychotica, antidepressiva, diuretica en middelen voor hart- en vaataandoeningen. Sommige van deze middelen kunnen door hun bijwerkingen het risico op vallen verhogen. Soms direct (duizeligheid), soms indirect (ritmestoornis met wegrakingen als gevolg).

Antwoorden op de vragen op pagina 25

1D Paracetamol legt alvast een basis voor de aanhoudende pijn die je verwacht. Paracetamol werkt ongeveer 6 uur, voor een stabiele spiegel geef je dus bij voorkeur 4 keer daags 1000 mg op vaste tijden. Daarnaast heb je een snelwerkend middel nodig, zoals fentanyl (bijvoorbeeld in de vorm van een neusspray*). Dit om de tijd te overbruggen totdat de paracetamol gaat werken, en omdat ...

Pijnmedicatie

Pijn(behandeling) komt te weinig aan bod in de basisopleidingen, vinden veel verpleegkundigen en artsen. Dat is lastig, want in de praktijk kun je in elke sector, bij alle doelgroepen pijn tegenkomen. In deze medicijnquiz daarom aandacht voor pijnmedicatie aan de hand van veel voorkomende praktijkproblemen.

Erkenning

We weten natuurlijk al jaren dat verpleegkundigen gebukt gaan onder hoge werkdruk.

De overdracht

Elk jaar dragen zo’n 300.000 Nederlandse verpleegkundigen zorg over aan een ander. En juist bij en door die overdrachten van informatie worden veel fouten gemaakt, lees ik.

Gescheiden werelden

Ik ben op een symposium over goed leven met dementie, dat plaatsvindt in de Hermitage in Amsterdam. Tegenwoordig een statig museum vol Russische meesterwerken, maar vroeger een verpleeghuis. En in dat verpleeghuis, daar werkte ik.

Geen casus, maar een mens

Linda doet haar derdejaars stage in de wijkverpleging. Een noodgeval maakt haar duidelijk dat het om echte mensen gaat, niet alleen om leerzame casussen.

Antwoorden op de vragen op pagina 29

1D Het is moeilijk een voorkeur uit te spreken voor NSAID, colchicine of glucocorticoïden (zoals prednison) bij de behandeling van een acute jichtaanval. De keuze hangt vooral af van comorbiditeit (cardiovasculair, gastro-intestinaal, nierfunctie), comedicatie en voorgaande ervaringen van de patiënt. Colchicine heeft een iets minder gunstig veiligheidsprofiel; het Nederlands ...

Middelen bij jicht

Jicht is een aandoening die steeds vaker voorkomt in westerse landen, en met name bij mannen.1 Het komt voor bij 1-4 % van de bevolking. Bij 65-plussers zijn er hogere prevalentiecijfers, tot wel 10 procent.2 Risicofactoren zijn het familiair voorkomen van jicht, geslacht, verminderde nierfunctie, hartfalen, overvloedige voedings- en drinkgewoonten, geneesmiddelen, overbelasting ...

Niet meer aan het bed

Het begon met een onderzoeksklus voor de Dementie Verhalenbank. Drie maanden zou het in beslag nemen. Tijdelijk slechts een in de week in het ziekenhuis.

Dankbaar

Als verpleegkundige Rik na een heftige avonddienst thuis komt, beseft hij weer hoe goed hij het heeft met zijn gezin.

Oxycodon bij de kassa

Een doosje paracetamol kost 99 ct bij de Kruidvat. Ik vind dit nog altijd een wonderbaarlijke prijs voor een medicament dat zo effectief is als pijnstiller.

Antwoorden op de vragen op pagina 31

1 B Buprenorfine is in Nederland alleen geregistreerd voor de behandeling van patiënten met postoperatieve pijn. Hiervoor zijn tabletten (oromucosaal/sublinguaal) beschikbaar van 0,2 mg. Voor chronische pijn en pijn bij kanker zijn buprenorfine pleisters beschikbaar (3-, 4- en 7-daagse pleister), echter deze worden niet als voorkeursmiddel geadviseerd.

5 Vragen over ramadan en diabetes

Op 27 mei start de ramadan. Aysim Akpinar, verpleegkundig diabeteseducator bij Wit-Gele Kruis Limburg (B), geeft uitleg over vastende diabetespatiënten.