Nursing

http://link.springer.com/journal/41193

List of Papers (Total 26)

Antwoorden op de vragen op pagina 25

1D Acamprosaat kan de hunkering naar alcohol verminderen en abstinentie bevorderen. Nalmefeen kan in combinatie met intensieve psychosociale begeleiding de vermindering van alcoholconsumptie ondersteunen, zonder voorafgaande detoxificatie. Naltrexon is een zuivere antagonist van opioïden. Gebruik van naltrexon blijkt eff ectief te zijn bij alcoholverslaving die familiair voorkomt ...

Vechtlust

Verpleegkundige Yvonne de Boer is op de afdeling Acute Opname getuige van de beslissing van een moedige patiënte.

Verpleegkundigen in de media

In 2009 verscheen het boek Saving lives: why the media’s portrayal of nursing puts us all at risk. Het is nogal Amerikaans geschreven, met veel herhalingen, maar de boodschap snijdt hout. Het wereldwijde tekort aan verpleegkundigen is grotendeels te verklaren door het slechte imago van ons vakgebied, een imago waar de media grotendeels verantwoordelijk voor zijn.

Verslaving en afhankelijkheid II

Verslaving kan gezondheidsrisico’s veroorzaken door verminderde weerstand, ongezonde leefstijl en het middelengebruik zelf. Dit speelt ook bij verslaving aan legale middelen als alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Deze medicijnquiz is het tweede deel van een drieluik over verslaving, dit keer met de focus op alcoholverslaving.

Yuk en jeuk

Plas, poep, braaksel, riekende wonden. Verpleegkundigen moeten al een sterke maag hebben en niet al te snel van slag raken door hetgeen hun reukorgaan detecteert. We zijn wel wat gewend en zijn er niet (meer) vies van. We zijn gehard door al die lichaamssappen die de natuur ons geeft. Nee, lichaamssappen, daar kunnen we wel wat mee.

Blijf van ons af

Ik geef iedere patiënt tegen beter weten in 105 procent van mezelf. Van mezelf. Als verpleegkundige, maar ook als mens. Dat is het prachtige aan ons vak, vind ik. Dat je mensen heelt, bereikt, ondersteunt, vooruit krijgt met je stem, je handen, jezelf.

3 vragen over

Wie: Brigit Muis is verpleegkundige bij het Brandwondencentrum in Beverwijk en coördinator opleidingen en projecten bij de Brandwondenstichting.

Feest!

Kleur bekennen

Medicijnquiz

Medicijnquiz

Reality-tv

Een zwart pak

Antivirale middelen

Virussen vermenigvuldigen zich makkelijker dan bacteriën, omdat zij het leefmilieu van de gastheercel gebruiken. Daarom worden ook de gastheercellen aangetast bij de bestrijding van een virus. De meeste antivirale middelen grijpen in op de synthese van viraal DNA of RNA. Herpesvirussen, pokkenvirussen en het hepatitis-B-virus zijn DNA-virussen. Voorbeelden van RNA-virussen zijn ...

Hoe de mbo-verpleegkundige verdwijnt

Half acht in de ochtend. Voor het planbord van de afdeling chirurgie is het dringen geblazen. De senior verpleegkundige deelt de kamers in. Geen eenvoudige opgave. Janneke wil kamer 10 want daar stond ze gisteren ook. Roel wil juist niet op kamer 7. Na drie dagen is hij klaar met die passieve meneer op het vierde bed. Merel is derdejaars leerling, ze kan complexe patiënten nog niet ...

Bloot

In de zorg is geen enkele vorm van lichamelijk contact toegestaan, ‘behalve handen schudden’, zo stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Evidence based niet pluis

Vorige maand stond mijn collega Marloes Oelen op deze plek. Ze vertelde dat zij als redacteur van Nursing de wijkverpleging als aandachtsgebied heeft. Voor mij is dat evidence-based practice (EBP). Een interessante vernieuwing in de verpleegkunde, vind ik. Het past in de trend dat het beroep professioneler wordt.

Antwoorden op de vragen op pagina 35

Er zijn vaccins ontwikkeld tegen bof, difterie, gele koorts, kinkhoest, hepatitis, influenza, mazelen, pokken, polio, rabiës (hondsdolheid) en rubella (rode hond). Voor hiv en herpes zoster is dat niet het geval.

Delier op de IC

Er bestaat een verband tussen het doormaken van een delier op de afdeling intensive care (IC) en cognitieve problemen op de lange termijn, zo blijkt uit het promotie-onderzoek van arts/epidemioloog Annemiek Wolters. In Nederland worden jaarlijks tachtigduizend kritiek zieke patiënten opgenomen op een IC, waarvan 80 tot 85% de IC-opname overleeft. Ongeveer de helft van de patiënten ...

Dure medicijnen

Nieuwsuur is te gast in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. We zien een verpleegkundige bezig met het bereiden van een infuusvloeistof. Op het oog een alledaagse handeling, alleen kost de inhoud van de flacon twint Ik zeg het nog maar eens: euro. Voor één lullig flesj vloeistof. Een bedrag waa pleegkundige ongeveer ee werken.

Kwaliteitssystemen onderbenut

Kwaliteitssystemen leiden op langere termijn tot een betere kwaliteit van zorg, dat is de conclusie van het proefschrift van sociaal-psycholoog Steffie van Schoten. Sinds 1996 hebben zorginstellingen verplicht een kwaliteitssysteem vanuit het idee dat het de kwaliteit van zorg waarborgt en verbetert. Van Schoten onderzocht of dat ook daadwerkelijk zo is. Ze analyseerde de ...

Rekenen met pijnmedicatie

Vier op de tien deelnemers aan de Nursing-enquête over verpleegkundig rekenen maken weleens een rekenfout.1 Volgens deskundigen is verpleegkundig rekenen voor iedereen te leren, mits je maar veel oefent. Daarom deze maand in de medicijnquiz: rekenen met pijnmedicatie.

Oudermeldingen bij kindermishandeling

Oudermeldingen op de spoedeisende hulp (SEH) zijn eff ectief om kindermishandeling te signaleren, concludeert Hester Diderich-Lolkes de Beer in haar proefschrift. Als SEH-verpleegkundige was zij een van de initiatiefnemers van het ‘Haaglanden-protocol’ in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), samen met Veilig Thuis (destijds Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) Den Haag. Het ...

Motivatie om te leren bij oudere verpleegkundigen

Dat ouderen geen nieuwe dingen meer willen leren, is een hardnekkig misverstand. Ook oudere (50-plus) verpleegkundigen blijven zich ontwikkelen, maar ze maken andere keuzes dan jongeren. Dat concludeert beleidsadviseur Inge Pool in haar proefschrift. Zij interviewde verpleegkundigen van diverse leeftijden. In eerste instantie noemen verpleegkundigen bij continue ontwikkeling vooral ...