Nursing

http://link.springer.com/journal/41193

List of Papers (Total 32)

Trots

Vechtlust

Yuk en jeuk

3 vragen over

Feest!

Kleur bekennen

Medicijnquiz

Medicijnquiz

Reality-tv

Een zwart pak

Antivirale middelen

Virussen vermenigvuldigen zich makkelijker dan bacteriën, omdat zij het leefmilieu van de gastheercel gebruiken. Daarom worden ook de gastheercellen aangetast bij de bestrijding van een virus. De meeste antivirale middelen grijpen in op de synthese van viraal DNA of RNA. Herpesvirussen, pokkenvirussen en het hepatitis-B-virus zijn DNA-virussen. Voorbeelden van RNA-virussen zijn ...

Hoe de mbo-verpleegkundige verdwijnt

Half acht in de ochtend. Voor het planbord van de afdeling chirurgie is het dringen geblazen. De senior verpleegkundige deelt de kamers in. Geen eenvoudige opgave. Janneke wil kamer 10 want daar stond ze gisteren ook. Roel wil juist niet op kamer 7. Na drie dagen is hij klaar met die passieve meneer op het vierde bed. Merel is derdejaars leerling, ze kan complexe patiënten nog niet ...

Bloot

In de zorg is geen enkele vorm van lichamelijk contact toegestaan, ‘behalve handen schudden’, zo stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Evidence based niet pluis

Vorige maand stond mijn collega Marloes Oelen op deze plek. Ze vertelde dat zij als redacteur van Nursing de wijkverpleging als aandachtsgebied heeft. Voor mij is dat evidence-based practice (EBP). Een interessante vernieuwing in de verpleegkunde, vind ik. Het past in de trend dat het beroep professioneler wordt.

Antwoorden op de vragen op pagina 35

Er zijn vaccins ontwikkeld tegen bof, difterie, gele koorts, kinkhoest, hepatitis, influenza, mazelen, pokken, polio, rabiës (hondsdolheid) en rubella (rode hond). Voor hiv en herpes zoster is dat niet het geval.