Nursing

http://link.springer.com/journal/41193

List of Papers (Total 59)

Staken moet je durven

Docenten op de basisschool staakten op 12 december. Staken. Ik heb dat in mijn verpleeg-carrière nooit meegemaakt. Wel dat we het erover hadden. Maar we hebben het nooit gedaan in de zeventien jaar dat ik in het wit werkte.

Professionele nabijheid

In de documentaire Nachtzuster brengt een aantal patiënten een ode aan verpleegkundigen die hen door moeilijke momenten hebben geleid. Meestal was de doorslaggevende interventie eenvoudig.

Verfrissend

Als je de Nursing Experience in december gemist hebt, heb je écht iets gemist. Het grote Nursing-Zorgdebat bijvoorbeeld, waar de gemoederen hoog opliepen toen de stelling over wel of niet harder actie voeren voorbijkwam.

Vrij is vrij

Soms is op je vrije dag werken het enige juiste dat je kunt doen, vindt wijkverpleegkundige Esther Otten.

Dood en verderf

Na het overlijden van een jonge moeder op de IC heeft verpleegkundige George het zwaar. Bestaat zijn beroep echt alleen uit dood en verderf?

Metoclopramide

Metoclopramide wordt voorgeschreven bij misselijkheid en braken. Het middel ‘opent’ de doorgang van de maag naar de darmen en stimuleert de bewegingen van de maag en darmen (peristaltiek). De maag raakt hierdoor eerder leeg, waardoor misselijkheid en braakneigingen zullen afnemen. Daarnaast blokkeert metoclopramide de prikkeling van het braakcentrum in de hersenen. Ook dit ...

Antwoorden op de vragen op pagina 25

C De patiënt mag de eerste dagen na het starten met metoclopramide niet autorijden, en daarna alleen als er geen bijwerkingen zijn (bijvoorbeeld vermoeidheid).

Voor de bijl

Of ik er wel eens aan denk om terug te keren naar het vak van verpleegkundige? Het is een vraag die mij vaak gesteld wordt. En ook al heb ik mijn BIG-registratie nog steeds, het antwoord is toch nee.

In hetzelfde schuitje

Wietse is boos. Als wijkverpleegkundige heeft hij te veelcliënten. Dat maakt dat hij zich al maanden achtereen overbelast voelt. Hij sprak er al eens over met zijn teamleider. Toen werd een collega van hem plotseling ziek. Of hij de cliënten deels wilde overnemen. Op één voorwaarde zei Wietse stellig: hier blijft het bij, ik kan voorlopig echt geen nieuwe cliënten meer aannemen.

De dementie-verpleegkundige

Onno de Gooijer lijdt sinds drie jaar aan dementie. Hij heeft het lang verborgen gehouden voor zijn vrouw, maar op een gegeven moment hield hij dat niet meer vol. Hij vergat de simpelste dingen. Zelfs de gang naar de supermarkt werd een onmogelijk opgave. Hoe vaak was hij wel niet teruggestuurd omdat hij de helft vergeten was?

Maagsonde in het echt

Maagsondes inbrengen. Het is nogal wat. Een halve meter snoer via de neus naar de maag leiden. Verpleegkundigen vinden het super gaaf, is mijn ervaring. Gekkies zijn we.

Zonder woorden

Was er maar een protocol voor wat je moet zeggen als je alleen bent met een stervende patiënt, verzucht student Lotte Stevens.

Hoofdstuk 386

Een ervaren verpleegkundige van het Ommelander ziekenhuis in Groningen is onlangs op staande voet ontslagen en uit het BIGregister geschrapt, omdat zij een ernstig zieke man weigerde te reanimeren… Ik ga geen stelling nemen in deze zaak, maar het vonnis van de tuchtrechter geeft wel stof tot nadenken. Daarom ook loop ik al dagen rond met een knoop in mijn maag. Deze zaak… Het voelt ...

Antwoorden op de vragen op pagina 27

1 A Als een bijwerking regelmatig voorkomt, is dat bij meer dan 30 op de 100 mensen. Soms: bij 10 tot 30 op de 100. Zelden: bij 1 - 10 op de 100 mensen en komt een bijwerking zeer zelden voor, dan is dit bij minder dan 1 op de 100 mensen.

Reanimatie en evidence based practice

Uit onderzoek weten we dat de context het meest bepalend is voor de uitkomst van een reanimatie. Niet leeftijd, niet comorbiditeit, maar de situatie zoals hij zich voordoet.

Nieuwe helden

Het gaat over gezien en gehoord worden, over lef tonen, invloed hebben en de verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel. Het gaat over verpleegkundig leiderschap, een term die in rap tempo terrein heeft weten te winnen in het verpleegkundig landschap. Verpleeg-kundig leiderschap is hot.

Oorlogsverhalen

Lieke Verkerk, verpleegkundige in een kleinschalige woning voor dementerende ouderen, leest een bewoner voor over de Tweede Wereldoorlog. Dat roept heel wat emoties op.

Antwoorden op de vragen op pagina 27

Raadpleeg een arts. Er kan sprake zijn van een schimmelinfectie (orofaryngeale candidiasis), die kan ontstaan als fluticason in de mond en keel achterblijft. Het is te voorkomen door na het inhaleren van fluticason de mond te spoelen met water en dan uit te spugen.

Fluticason

Patiënten met astma of chronisch obstructieve longziekte (COPD) krijgen vaak inhalatiecorticosteroïden voorgeschreven. Bijvoorbeeld fluticason (Flixotide®). Dit heeft een ontstekingsremmende werking: bij inhalatie beschermt het de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken.

Toveren

Er was eens een wereld waarin de mensheid vergrijsde. Waarin de zorgvraag hand over hand toenam, met klauwen tegelijk. Waarin meer zorg nodig was dan er zorgverleners waren te vinden.

Oer

Als haar moeder op sterven ligt, begrijpt verpleegkundige in de ouderenzorg Francien ineens veel beter hoe de familieleden van haar cliënten zich moeten voelen.

De toekomst van de ouderenzorg

Een jaar of tien geleden sprak ik een zorgbestuurder over de toekomst. Het ziekenhuis zoals we dat allemaal kennen, had volgens hem zijn langste tijd gehad. Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en onderzoeker bij de dementieverhalenbank. Hij schrijft over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg. www.​hugovanderwedden​.​nl | Twitter @hugovdwedden

Het begint bij luisteren

‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter luisteren naar de patiënt’, stelde promovenda Renée Bouwman van het NIVEL eind vorig jaar na haar promotieonderzoek.

Antwoorden op de vragen op pagina 27

Test je kennis over geneesmiddelen met de medicijnquiz eerder in dit nummer. Hier vind je de antwoorden.