Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 209)

Super visie

Weerstand

Infotainment

Keep dreaming

KiMo-vrees

Bijna 20 jaar geleden staat in het NT een interessant bericht: het Schweizeri- sche Zahnarzte-Gesellschaft SSO gaat kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en vandaaruit richtlijnen per discipline formuleren voor de Zwitserse tandarts. Alle 26 kantons, met ook eigen wet- en regelgeving, scharen zich achter dit initiatief van de professie, die zich realiseert dat ontwikkelingen uit de ...

Klinische praktijkrichtlijnen?

‘De Ivoren Toren der wetenschap dreigt ten onder te gaan aan de cariogene invloed van suikeroompjes, de eroderende invloed van de bezuinigingen en de abraderende invloed van hobbymanagement’, luidde een stelling uit mijn proefschrift bijna 30 jaar geleden. Helaas is er sindsdien weinig veranderd. Willem Frederik Hermans stak al de draak met de universitaire ...

Paro 2015: hot en booming!

Zittend op een vakantieterras in Spanje overdenk ik hoe de parodontologie zich verder zal ontwikkelen. Want na het succes van EuroPerio8 in juni in Londen met bijna 10.000 Europese collega’s en het congres PARO 2015 in februari in de RAI in Amsterdam met ruim 1000 collega’s weet ik het zeker: de parodontologie lééft.

Letselschade

Dat we fouten maken is inherent aan mensenwerk. Dat we fouten maken terwijl het onze intentie is mensen beter te maken is niet te voorkomen, is vreselijk en mag nooit wennen. Dat we daarvoor moeten opdraaien is niet meer dan logisch. Daar zijn we gelukkig ook voor verzekerd. Het komt zo weinig voor, dat de premie laag is. Nog wel. Want de letselschadehaai is gesignaleerd in ...

Hyperrealiteit

Goed vakmanschap alléén is niet meer genoeg om je vak naar behoren uit te oefenen. Je moet jezelf daarnaast profileren in rankings, genomineerd worden voor de beste in je vak, of anderszins exclusiviteit uitstralen. Het uithangbord bij de slager van het varkentje dat zijn eigen vlees aanprijst met de pakkende tekst ‘Kwaliteit is onze reclame’ voldoet niet meer. Het gaat erom het ...

Dentoalveolair defect

Een trauma dat een dentoalveolair defect tot gevolg heeft, is een van de ergste problemen waarmee je als behandelaar geconfronteerd kan worden. Maar ook als patiënt! Zeker als het een blijvend defect is.

Gaatjesmakers?

De mondzorg door traditioneel ingestelde pedodontologen (dat zijn er nog veel!) is grotendeels gebaseerd op onderbuikgevoelens en leidt vaak tot overbodige, voor kinderen zeer belastende alsmede zeer kostbare zorg. Overbodige zorg bij kinderen is in strijd met artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Helaas heeft jarenlang in de ...

Grijze plaag?

Je bent oud en der dagen nog lang niet zat. Dan heb je een probleem in de nabije toekomst, want ‘beklaagd, belaagd en soms bejaagd’, zo zal ongeveer de volgorde verlopen volgens de ijzeren natuurwet. Ook hieraan zal de moderne mens niet ontkomen.

David en goliath

Met verwondering die naar ergernis steeg las ik de berisping die André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland aan Chris Oomen, directeur van de kleine zorgverzekeraar DSW, heeft gericht waarin hij stelt dat het niet gepast is om af te wijken van de afspraken binnen de branche.

Gevraagd

Onze voorkeur gaat uit naar een collega van gemiddeld niveau die afgestudeerd is aan ACTA, Radboudumc of CTM in Groningen. Ook in het buitenland opgeleide gemiddelde tandartsen worden uitgenodigd te reageren.

Cyberchondrie

Eric Topol, een prominente cardioloog en geneticus uit San Diego, schreef ‘The Creative Destruction of Medicine’.* Daarin voorziet hij een revolutie in de geneeskunde die aangedreven wordt door de stormachtige ontwikkelingen in de ICT-technologie. Er staat ons een Götterdämmerung te wachten die de arts van zijn troon zal stoten. De patiënt, die nu nog afhankelijk is van zijn ...

De ebola-epidemie

Beste mevrouw Abraham, Tot nu toe heb ik wat ‘afwezig’ de verhalen over Ebolavirus gevolgd. Toen echter van de week op de televisie het bericht kwam: ‘Vals Ebola alarm op Schiphol’, kwam het toch wel heel dichtbij. In mijn praktijk heb ik nogal wat patiënten van Afrikaanse afkomst, waarvan menigeen nog wel eens naar de familie gaat en omgekeerd. Wat moet ik hiermee aan? Of maak ik ...

(On)Gezonde prikkels

Ons zorgstelsel bevat te veel verkeerde prikkels, hoorde ik laatst op een lezing, en de toehoorders, universitaire docenten, werd voorgesteld om eens out of the box te gaan meedenken of we kostenefficiënter kunnen werken.

Splintercursus op 4 september 2014 te Utrecht: ‘Gedragsproblemen bij ouderen’

Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen studeerde psychologie aan de RU te Nijmegen, waar hij in 2006 ook promoveerde op het proefschrift ‘Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument’.

Gejuich en gejoel

Op het moment dat ik deze tekst schrijf heeft iedereen het over het succes van het Nederlands voetbalelftal en het geheim van Van Gaal.

De vijfde colonne

Enige weken geleden ontving ik tot mijn verbijstering een brief van zorgverzekeraar Z&Z waarin ik beticht werd van een onrechtmatige daad. Wat had ik gedaan? Een of meerdere keren een code M05 gedeclareerd. De behandelcode zit niet in hun verstrekkingenpakket en daarom ben ik nu gebrandmerkt als fraudeur. Sancties zullen volgen. Binnenkort zullen er misschien wel meer brieven ...

NZa

‘Doelmatig en niet onnodig kostbaar’. Dat is een voor iedere zorgprofessional acceptabel behandelcriterium.

In quarantaine

Infecties oplopen bij de tandarts. Dat moet voorkomen worden. Dat is logisch en daar is geen steriele speld tussen te krijgen. Richtlijnen moeten er komen. Uiteraard. De tandartspraktijk moet een plek zijn waar je beter wordt en niet ziek(er).