Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 194)

Goud!

In dit nummer starten we de feuilleton ‘Niet duur. Wel duurzaam’ met ‘De gouden onlay’. Waarom zo’n nieuwe serie? Omdat van ons wordt verwacht dat we aan ‘evidence based decision making’ doen en tijdens de opleiding hebben geleerd deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Daar zouden gouden standaarden leidend moeten zijn.

Etsbare onderlaag

Merkwaardige discussie over code V21 is gaande. De etsbare onderlaag. Degene die zo’n onderlaag nog nodig vindt, heeft jaren geen cursus gevolgd. In 1995 bleek immers al dat er geen cellen in de pulpa afsterven door etsen en ook niet door het aanbrengen van dentine-adhesieven. Calciumhydroxide heeft een hemostatische werking en dat is handig bij een exponatie (Unterbrink in ...

‘Preventie? Altijd!

De ANT is uit de klankbordgroep gestapt en heeft daarover een keurige en heldere brief geschreven aan de minister. Gelukkig gebeurt er eindelijk iets. Om je heen hoor je namelijk steeds meer collega’s die moedeloos worden van de ‘glazen wand’ waardoorheen alleen nog maar dreigend geluid komt.In een vorig editorial schreef ik dat het anders kan, maar dat daar moed en visie voor ...

Quality time

Denken we aan quality time dan denken we aan genieten van het leven, vakantie in het zuiden, lekker eten in België en weer met de intercity naar Brussel of met de Thalys naar Parijs.In België hadden ze snel door dat je voor kwaliteit afspraken moet maken met de overheid. Nascholing in België is goed geregeld. Onlangs was er weer het Nationaal Congres georganiseerd door het NiVVT ...

Tandtechniek in ‘eigen’ beheer

Als bezoeker van de IDS in Keulen voel je telkens weer de energie van de veranderingen en de stroom waarin we worden meegesleurd.Veranderingen vinden plaats op allerlei vlakken van de tandheelkunde. Dit jaar werden nieuwe materialen geïntroduceerd, zoals de high density polymers. Andere blikvangers waren de intraorale scanners. Er zijn inmiddels veertien verschillende scanners, ...

Zorgvraag

Met veel interesse heb ik het artikel ‘Waar begin je aan?’ (TP december 2012 deel 1 en januari 2013 deel 2) van gewaardeerde voormalig TP-redacteur Michel Walvis gelezen. Walvis is een gedreven en eigenzinnige collega die met veel passie zijn beroep uitoefent. De casus die hij beschrijft is meer dan herkenbaar. Een vrouw is op zoek naar een andere tandarts omdat ze aanhoudend ...

LATEXVRIJE CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Allergische reacties tegen latexproteïnen en chemische versnellers zijn een belangrijk probleem voor handschoenen in de gezondheidszorg. Daarom schakelt enerzijds een groeiend aantal Europese ziekenhuizen over op latexvrije handschoenen. Met als nadeel dat met deze handschoenen het tactiele gevoel vermindert. Anderzijds toont klinisch bewijs een gestage toename van allergische ...

Kwaliteit en tarieven

Er is in dit nu aflopende jaar (te) veel gesproken over kwaliteit en honorering. De meeste tandartsen hebben zich bijzonder ingezet om een juiste prijs te verbinden aan hun prestaties en werden extra gemotiveerd om hun prestaties te verbeteren. Niet omdat ze een hogere prijs konden rekenen, nee, maar juist omdat ze nu verantwoord een betere kwaliteit konden leveren.De frustratie ...

Prothesegod

TOEN DE OERMENS DE HOLEN VERLIET, KREEG HIJ met een steen of een stuk hout een werktuig in handen waarmee hij de strijd om het bestaan kon vergemakkelijken. Wat oorspronkelijk als een objet trouvé zijn menselijk tekort aanvulde, groeide in de loop van de evolutie uit tot vernuftige technologie die ook zijn eigen lichaam een ander aanzien zou geven.

ORTHODONTIE

Doel van dit onderzoek was na te gaan of extractie van P1’s resulteert in eenmeermesiale beweging van hetmandibulaire buccale segment en de gewenste rotatie veroorzaakt bij het oprichten van deM3. In dit onderzoek werden de veranderingen in de angulatie van deM3 in relatie tot een referentievlak en tot de lengteas van deM2 geëvalueerd. Deze veranderingen werden vergeleken bij ...

WWW.ALLESOVERHETGEBIT.NL

Voor het eerst hebben tandartsen en tandarts-specialisten een eigen patiëntenwebsite ontwikkeld:www.allesoverhetgebit.nl. Vanaf heden kunnen consumenten voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over mondgezondheid op dit online-adres terecht. Het unieke aan deze website is dat deze naast informatie over tandheelkundige aandoeningen en preventieve behandelingen, ook informatie ...

MELDWEEK PATIËNTVEILIGHEID VAN START

Van 27 september tot en met 3 oktober is de eersteNationale meldweek patiëntveiligheid. In opdracht van het ministerie van VWS melden beroepsbeoefenaren in de eerste lijn in die week incidenten. De meldweek is bedoeld om bewuster om te gaan met patientveiligheid. Voor de meldweek is een digitaal systeem ontwikkeld. Een melding kan anoniem worden doorgeven. Het meldformulier en ...

MINST SCHURENDE, MEEST EFFECTIEVE WHITENING

Om tandplak en verkleuringen te verwijderen bevatten tandpasta’s schuurmiddelen. Wat veel consumenten niet weten, is dat de schurende werking van de meeste tandpasta’s niet alleen slijtage van de tandhalzen bewerkstelligt, maar ook het glazuuroppervlak aantast. Hierdoor gaan de tanden er door al te schurende tandpasta’s op termijn juist geler uitzien. Toonaangevend onderzoek wijst ...

PERFECTE LABORATORIUMAANDRIJVINGEN

Handstukken met maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn voor de tandtechnicus onmisbaar. Met deKPowergrip en deK-Ergogrip, de opvolgers van de K9 en K5plus, levert KaVo voor de laboratoria opnieuw aandrijvingen van hoge KaVo-kwaliteit. De K-Powergrip met hoog koppel en met toerentallen tot 50.000 omw/min rechtsdraaiend en 5.000 omw/min linksdraaiend is de favoriete ...