Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 148)

‘Preventie? Altijd!

De ANT is uit de klankbordgroep gestapt en heeft daarover een keurige en heldere brief geschreven aan de minister. Gelukkig gebeurt er eindelijk iets. Om je heen hoor je namelijk steeds meer collega’s die moedeloos worden van de ‘glazen wand’ waardoorheen alleen nog maar dreigend geluid komt.In een vorig editorial schreef ik dat het anders kan, maar dat daar moed en visie voor ...

Quality time

Denken we aan quality time dan denken we aan genieten van het leven, vakantie in het zuiden, lekker eten in België en weer met de intercity naar Brussel of met de Thalys naar Parijs.In België hadden ze snel door dat je voor kwaliteit afspraken moet maken met de overheid. Nascholing in België is goed geregeld. Onlangs was er weer het Nationaal Congres georganiseerd door het NiVVT ...

Zorgvraag

Met veel interesse heb ik het artikel ‘Waar begin je aan?’ (TP december 2012 deel 1 en januari 2013 deel 2) van gewaardeerde voormalig TP-redacteur Michel Walvis gelezen. Walvis is een gedreven en eigenzinnige collega die met veel passie zijn beroep uitoefent. De casus die hij beschrijft is meer dan herkenbaar. Een vrouw is op zoek naar een andere tandarts omdat ze aanhoudend ...

LATEXVRIJE CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Allergische reacties tegen latexproteïnen en chemische versnellers zijn een belangrijk probleem voor handschoenen in de gezondheidszorg. Daarom schakelt enerzijds een groeiend aantal Europese ziekenhuizen over op latexvrije handschoenen. Met als nadeel dat met deze handschoenen het tactiele gevoel vermindert. Anderzijds toont klinisch bewijs een gestage toename van allergische ...

Kwaliteit en tarieven

Er is in dit nu aflopende jaar (te) veel gesproken over kwaliteit en honorering. De meeste tandartsen hebben zich bijzonder ingezet om een juiste prijs te verbinden aan hun prestaties en werden extra gemotiveerd om hun prestaties te verbeteren. Niet omdat ze een hogere prijs konden rekenen, nee, maar juist omdat ze nu verantwoord een betere kwaliteit konden leveren.De frustratie ...

ORTHODONTIE

Doel van dit onderzoek was na te gaan of extractie van P1’s resulteert in eenmeermesiale beweging van hetmandibulaire buccale segment en de gewenste rotatie veroorzaakt bij het oprichten van deM3. In dit onderzoek werden de veranderingen in de angulatie van deM3 in relatie tot een referentievlak en tot de lengteas van deM2 geëvalueerd. Deze veranderingen werden vergeleken bij ...

WWW.ALLESOVERHETGEBIT.NL

Voor het eerst hebben tandartsen en tandarts-specialisten een eigen patiëntenwebsite ontwikkeld:www.allesoverhetgebit.nl. Vanaf heden kunnen consumenten voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over mondgezondheid op dit online-adres terecht. Het unieke aan deze website is dat deze naast informatie over tandheelkundige aandoeningen en preventieve behandelingen, ook informatie ...

MELDWEEK PATIËNTVEILIGHEID VAN START

Van 27 september tot en met 3 oktober is de eersteNationale meldweek patiëntveiligheid. In opdracht van het ministerie van VWS melden beroepsbeoefenaren in de eerste lijn in die week incidenten. De meldweek is bedoeld om bewuster om te gaan met patientveiligheid. Voor de meldweek is een digitaal systeem ontwikkeld. Een melding kan anoniem worden doorgeven. Het meldformulier en ...

PERFECTE LABORATORIUMAANDRIJVINGEN

Handstukken met maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn voor de tandtechnicus onmisbaar. Met deKPowergrip en deK-Ergogrip, de opvolgers van de K9 en K5plus, levert KaVo voor de laboratoria opnieuw aandrijvingen van hoge KaVo-kwaliteit. De K-Powergrip met hoog koppel en met toerentallen tot 50.000 omw/min rechtsdraaiend en 5.000 omw/min linksdraaiend is de favoriete ...

Een nieuwe firma voor een bekend merk

Kwaliteit om je te verheugen, prijzen die je laten lachen. Met dit motto opereert de van oorsprong Duitse handelsonderneming Omnident in de tandheelkundige markt.

Veilig implanteren is relatief

Mesiaal van de beide foramina mentales in de onderkaak kan veilig worden geïmplanteerd, mits rekening wordt gehouden met de regelmatig aanwezige anterieure bocht van de nervus mentalis. Toch ervaren patiënten bij wie in het frontale deel van de onderkaak implantaten worden aangebracht, soms flinke pijnklachten. Die zorgen niet voor een verdoofde lip en kin, maar kunnen wel de ...

Gekleurde kindervullingen

Wanneer bij kinderen een vulling moet worden aangebracht, is een vulmateriaal nodig dat door kinderen wordt geaccepteerd en duurzaam is. Twinky Star van Voco is een gekleurd vulmateriaal dat speciaal voor kinderen is ontwikkeld. Vanwege de samenstelling, de hoge acceptatie door kinderen en de eenvoudige verwerking wordt Twinky Star in recent onderzoek bij melktandrestauraties ...

Overstaande cervicale randen van composietvullingen afhankelijk van het matrijssysteem

Overhangende restauraties leiden voornamelijk tot parodontale problemen en niet zozeer tot mechanische irritatie. Cervicale overhang bij klasse II-restauraties is onder meer gerelateerd aan het gebruikte restauratiemateriaal en de matrixtechniek.

De jeugd van tegenwoordig

Vorige maand vertelde een jonge tandarts (vrouw, 29 jaar) me dat ze wel eens van het tijdschrift TandartsPraktijk had gehoord. Ook wel eens ingezien, meende ze. Ze las het in ieder geval niet regelmatig. Toen ik haar vroeg welke cursussen en congressen ze van plan was te gaan volgen, en op welke daarvan ze zich in het bijzonder verheugde, zei ze dat ze daar nauwelijks naar toe ...

Agenda Internationaal

Stichting IntercongressBij de Stichting Intercongress staan de volgende cursusperioden op het 2010-programma:3–6 mei 2010 CuraçaoVoor de inhoud van deze cursusdagen: zie op www.stichtingintercongress.nl28 april–2 meiRoovos Organisatieontwikkeling organiseert een cursus waarin tandheelkunde en de beroepsuitoefening worden gecombineerd. De volgende sprekers staan op het programma: ...

Efficiënte posterieure behandeling

Goede fysische eigenschappen en gemakkelijke verwerking zijn twee productkenmerken die de tandarts hanteert om een vulmateriaal tot het standaardmateriaal voor zijn posterieure restauraties te maken.

EEN GEZWOLLEN LIP

Een 28-jarige man wordt door zijn tandarts verwezen in verband met sinds enkele maanden persisterende diffuse, niet-pijnlijke zwelling van de onderlip (afb. 4). De voor het overige gezonde man vertelde de afgelopen jaren al enkele malen zwellingen van de onderlip te hebben gehad, maar deze waren steeds weer na ongeveer een week spontaan verdwenen.