Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 139)

Keep dreaming

Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt om anderen te laten inzien dat ideeën niet realistisch zijn. Dromen zijn bedrog, maar geven vanuit het onbewuste een oplossing voor problemen die blijven hangen.

KiMo-vrees

Bijna 20 jaar geleden staat in het NT een interessant bericht: het Schweizeri- sche Zahnarzte-Gesellschaft SSO gaat kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en vandaaruit richtlijnen per discipline formuleren voor de Zwitserse tandarts. Alle 26 kantons, met ook eigen wet- en regelgeving, scharen zich achter dit initiatief van de professie, die zich realiseert dat ontwikkelingen uit de...

Letselschade

Dat we fouten maken is inherent aan mensenwerk. Dat we fouten maken terwijl het onze intentie is mensen beter te maken is niet te voorkomen, is vreselijk en mag nooit wennen. Dat we daarvoor moeten opdraaien is niet meer dan logisch. Daar zijn we gelukkig ook voor verzekerd. Het komt zo weinig voor, dat de premie laag is. Nog wel. Want de letselschadehaai is gesignaleerd in...

Hyperrealiteit

Goed vakmanschap alléén is niet meer genoeg om je vak naar behoren uit te oefenen. Je moet jezelf daarnaast profileren in rankings, genomineerd worden voor de beste in je vak, of anderszins exclusiviteit uitstralen. Het uithangbord bij de slager van het varkentje dat zijn eigen vlees aanprijst met de pakkende tekst ‘Kwaliteit is onze reclame’ voldoet niet meer. Het gaat erom het...

Gaatjesmakers?

De mondzorg door traditioneel ingestelde pedodontologen (dat zijn er nog veel!) is grotendeels gebaseerd op onderbuikgevoelens en leidt vaak tot overbodige, voor kinderen zeer belastende alsmede zeer kostbare zorg. Overbodige zorg bij kinderen is in strijd met artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Helaas heeft jarenlang in de...

Grijze plaag?

Je bent oud en der dagen nog lang niet zat. Dan heb je een probleem in de nabije toekomst, want ‘beklaagd, belaagd en soms bejaagd’, zo zal ongeveer de volgorde verlopen volgens de ijzeren natuurwet. Ook hieraan zal de moderne mens niet ontkomen.

Gevraagd

Onze voorkeur gaat uit naar een collega van gemiddeld niveau die afgestudeerd is aan ACTA, Radboudumc of CTM in Groningen. Ook in het buitenland opgeleide gemiddelde tandartsen worden uitgenodigd te reageren.

De ebola-epidemie

Beste mevrouw Abraham, Tot nu toe heb ik wat ‘afwezig’ de verhalen over Ebolavirus gevolgd. Toen echter van de week op de televisie het bericht kwam: ‘Vals Ebola alarm op Schiphol’, kwam het toch wel heel dichtbij. In mijn praktijk heb ik nogal wat patiënten van Afrikaanse afkomst, waarvan menigeen nog wel eens naar de familie gaat en omgekeerd. Wat moet ik hiermee aan? Of maak...

(On)Gezonde prikkels

Ons zorgstelsel bevat te veel verkeerde prikkels, hoorde ik laatst op een lezing, en de toehoorders, universitaire docenten, werd voorgesteld om eens out of the box te gaan meedenken of we kostenefficiënter kunnen werken.

De vijfde colonne

Enige weken geleden ontving ik tot mijn verbijstering een brief van zorgverzekeraar Z&Z waarin ik beticht werd van een onrechtmatige daad. Wat had ik gedaan? Een of meerdere keren een code M05 gedeclareerd. De behandelcode zit niet in hun verstrekkingenpakket en daarom ben ik nu gebrandmerkt als fraudeur. Sancties zullen volgen. Binnenkort zullen er misschien wel meer brieven...

Het grijze goud

Als we de margarinereclamespotjes en het levensverzekeringsdrukwerk mogen geloven ziet onze oude dag er rooskleurig uit. Opa’s en oma’s ravotten met hun kleinkinderen dat het een lieve lust is, terwijl hun dagelijks bestaan zich voornamelijk afspeelt in wellnesscenters en op golfresorts, omringd door dienstig personeel.

Reacties van lezers

Dat de methode die noodzakelijk is om keramische restauraties duurzaam (en wie wil dat niet?) te cementeren een uitgebreid stappenplan vereist, kan bekend worden verondersteld.

Goud!

In dit nummer starten we de feuilleton ‘Niet duur. Wel duurzaam’ met ‘De gouden onlay’. Waarom zo’n nieuwe serie? Omdat van ons wordt verwacht dat we aan ‘evidence based decision making’ doen en tijdens de opleiding hebben geleerd deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Daar zouden gouden standaarden leidend moeten zijn.

‘Preventie? Altijd!

De ANT is uit de klankbordgroep gestapt en heeft daarover een keurige en heldere brief geschreven aan de minister. Gelukkig gebeurt er eindelijk iets. Om je heen hoor je namelijk steeds meer collega’s die moedeloos worden van de ‘glazen wand’ waardoorheen alleen nog maar dreigend geluid komt.In een vorig editorial schreef ik dat het anders kan, maar dat daar moed en visie voor...

Quality time

Denken we aan quality time dan denken we aan genieten van het leven, vakantie in het zuiden, lekker eten in België en weer met de intercity naar Brussel of met de Thalys naar Parijs.In België hadden ze snel door dat je voor kwaliteit afspraken moet maken met de overheid. Nascholing in België is goed geregeld. Onlangs was er weer het Nationaal Congres georganiseerd door het NiVVT...

Zorgvraag

Met veel interesse heb ik het artikel ‘Waar begin je aan?’ (TP december 2012 deel 1 en januari 2013 deel 2) van gewaardeerde voormalig TP-redacteur Michel Walvis gelezen. Walvis is een gedreven en eigenzinnige collega die met veel passie zijn beroep uitoefent. De casus die hij beschrijft is meer dan herkenbaar. Een vrouw is op zoek naar een andere tandarts omdat ze aanhoudend...

LATEXVRIJE CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Allergische reacties tegen latexproteïnen en chemische versnellers zijn een belangrijk probleem voor handschoenen in de gezondheidszorg. Daarom schakelt enerzijds een groeiend aantal Europese ziekenhuizen over op latexvrije handschoenen. Met als nadeel dat met deze handschoenen het tactiele gevoel vermindert. Anderzijds toont klinisch bewijs een gestage toename van allergische...

Kwaliteit en tarieven

Er is in dit nu aflopende jaar (te) veel gesproken over kwaliteit en honorering. De meeste tandartsen hebben zich bijzonder ingezet om een juiste prijs te verbinden aan hun prestaties en werden extra gemotiveerd om hun prestaties te verbeteren. Niet omdat ze een hogere prijs konden rekenen, nee, maar juist omdat ze nu verantwoord een betere kwaliteit konden leveren.De frustratie...

ORTHODONTIE

Doel van dit onderzoek was na te gaan of extractie van P1’s resulteert in eenmeermesiale beweging van hetmandibulaire buccale segment en de gewenste rotatie veroorzaakt bij het oprichten van deM3. In dit onderzoek werden de veranderingen in de angulatie van deM3 in relatie tot een referentievlak en tot de lengteas van deM2 geëvalueerd. Deze veranderingen werden vergeleken bij...

WWW.ALLESOVERHETGEBIT.NL

Voor het eerst hebben tandartsen en tandarts-specialisten een eigen patiëntenwebsite ontwikkeld:www.allesoverhetgebit.nl. Vanaf heden kunnen consumenten voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over mondgezondheid op dit online-adres terecht. Het unieke aan deze website is dat deze naast informatie over tandheelkundige aandoeningen en preventieve behandelingen, ook...

MELDWEEK PATIËNTVEILIGHEID VAN START

Van 27 september tot en met 3 oktober is de eersteNationale meldweek patiëntveiligheid. In opdracht van het ministerie van VWS melden beroepsbeoefenaren in de eerste lijn in die week incidenten. De meldweek is bedoeld om bewuster om te gaan met patientveiligheid. Voor de meldweek is een digitaal systeem ontwikkeld. Een melding kan anoniem worden doorgeven. Het meldformulier en...