Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 194)

Een nieuwe firma voor een bekend merk

Kwaliteit om je te verheugen, prijzen die je laten lachen. Met dit motto opereert de van oorsprong Duitse handelsonderneming Omnident in de tandheelkundige markt.

Veilig implanteren is relatief

Mesiaal van de beide foramina mentales in de onderkaak kan veilig worden geïmplanteerd, mits rekening wordt gehouden met de regelmatig aanwezige anterieure bocht van de nervus mentalis. Toch ervaren patiënten bij wie in het frontale deel van de onderkaak implantaten worden aangebracht, soms flinke pijnklachten. Die zorgen niet voor een verdoofde lip en kin, maar kunnen wel de ...

Gekleurde kindervullingen

Wanneer bij kinderen een vulling moet worden aangebracht, is een vulmateriaal nodig dat door kinderen wordt geaccepteerd en duurzaam is. Twinky Star van Voco is een gekleurd vulmateriaal dat speciaal voor kinderen is ontwikkeld. Vanwege de samenstelling, de hoge acceptatie door kinderen en de eenvoudige verwerking wordt Twinky Star in recent onderzoek bij melktandrestauraties ...

Moet in de algemene praktijk op hypertensie gescreend worden?

Ondanks het feit dat een hypertensie meestal symptoomloos verloopt, geldt het volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als een van de belangrijkste oorzaken voor vroegtijdige morbiditeit en mortaliteit. De algemeen practicus is in de ideale omstandigheden voor het screenen op hypertensie, daar hij een groot cohort patiënten regelmatig ziet.

Overstaande cervicale randen van composietvullingen afhankelijk van het matrijssysteem

Overhangende restauraties leiden voornamelijk tot parodontale problemen en niet zozeer tot mechanische irritatie. Cervicale overhang bij klasse II-restauraties is onder meer gerelateerd aan het gebruikte restauratiemateriaal en de matrixtechniek.

Gingivarecessie na apexresectie

Apicale chirurgie begint met het via een flapincisie toegang verkrijgen tot de wortelpunt. Na genezing treedt soms recessie van de gingiva op. In het geval van bovenfrontelementen en eerste bovenpremolaren (‘the aesthetic zone’) kan dat zeer storend zijn, want zichtbare donkergekleurde tandhalzen en kroonranden vormen een ernstige aantasting van de esthetiek van de mond. In een ...

Membraan uit een spuitje

Het Nederlandse bedrijf BioComp Dental bv heeft haar assortiment uitgebreid met het nieuwe Atrisorbmembraan. Dit membraan is het eerste en tot nu toe enige vloeibare membraan dat direct ter plaatse aangebracht wordt, ook op moeilijk bereikbare plaatsen in de mond.

De jeugd van tegenwoordig

Vorige maand vertelde een jonge tandarts (vrouw, 29 jaar) me dat ze wel eens van het tijdschrift TandartsPraktijk had gehoord. Ook wel eens ingezien, meende ze. Ze las het in ieder geval niet regelmatig. Toen ik haar vroeg welke cursussen en congressen ze van plan was te gaan volgen, en op welke daarvan ze zich in het bijzonder verheugde, zei ze dat ze daar nauwelijks naar toe ...

Agenda Internationaal

Stichting IntercongressBij de Stichting Intercongress staan de volgende cursusperioden op het 2010-programma:3–6 mei 2010 CuraçaoVoor de inhoud van deze cursusdagen: zie op www.stichtingintercongress.nl28 april–2 meiRoovos Organisatieontwikkeling organiseert een cursus waarin tandheelkunde en de beroepsuitoefening worden gecombineerd. De volgende sprekers staan op het programma: ...

Efficiënte posterieure behandeling

Goede fysische eigenschappen en gemakkelijke verwerking zijn twee productkenmerken die de tandarts hanteert om een vulmateriaal tot het standaardmateriaal voor zijn posterieure restauraties te maken.

Stressvrij

Immediate loading, het direct belasten van implantaten na het plaatsen ervan, wordt steeds vaker toegepast. Als de situatie in de mond dat toelaat, is immediate loading een goede mogelijkheid om de totale behandelduur voor de patiënt sterk te verkorten.

‘De jeugd van tegenwoordig’ (TP januari 2010)

Geachte Redactie,Hierbij reageer ik op het redactioneel in de pas verschenen Tandartspraktijk: ‘De jeugd van tegenwoordig’.Als ik terug kijk op mijn eigen start kan ik mij goed herinneren dat ik de eerste jaren enorm druk bezig geweest ben om mezelf alle facetten van de tandheelkunde eigen te maken. Met minimale afstudeerervaring zijn enorm veel zaken nieuw en ben je eigenlijk ...

EEN GEZWOLLEN LIP

Een 28-jarige man wordt door zijn tandarts verwezen in verband met sinds enkele maanden persisterende diffuse, niet-pijnlijke zwelling van de onderlip (afb. 4). De voor het overige gezonde man vertelde de afgelopen jaren al enkele malen zwellingen van de onderlip te hebben gehad, maar deze waren steeds weer na ongeveer een week spontaan verdwenen.

Diagnostiek

Evenals de telefoon tegenwoordig veel meer kan dan onze vroegere huistelefoon, zo heeft de beeldvorming en de laboratoriumgeneeskunde een vergelijkbare innovatie ondergaan.We hebben niet alleen een bepaling van het C-reactieve proteïne (CRP) die verhoogd is bij ontstekingen, maar er bestaat ook een high-sensitivity-CRP (hs-CRP). De vraag is echter: verbetert de verhoogde ...

Cariologie

In de literatuur bestaat verschil van mening over het risico op zuigflescariës als gevolg van borstvoeding. Een survey-onderzoek betrekking hebbende op een populatie van 8269 kinderen had tot doel meer duidelijkheid hierover te verschaffen.