Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 209)

Diagnostiek

Evenals de telefoon tegenwoordig veel meer kan dan onze vroegere huistelefoon, zo heeft de beeldvorming en de laboratoriumgeneeskunde een vergelijkbare innovatie ondergaan.We hebben niet alleen een bepaling van het C-reactieve proteïne (CRP) die verhoogd is bij ontstekingen, maar er bestaat ook een high-sensitivity-CRP (hs-CRP). De vraag is echter: verbetert de verhoogde ...

Cariologie

In de literatuur bestaat verschil van mening over het risico op zuigflescariës als gevolg van borstvoeding. Een survey-onderzoek betrekking hebbende op een populatie van 8269 kinderen had tot doel meer duidelijkheid hierover te verschaffen.

DENTAL EXPO 2012: INNOVATIE EN INTEGRATIE

De dentale branche lijkt de economische inzinking voorbij, getuige de cijfers van de Association of Dental Dealers in Europe (ADDE). Toch blijft het voor tandartsen en andere dentale professionals zaak hun aanbod af te stemmen op de financiële mogelijkheden van de patiënt. Onder meer om bij deze afstemming een verantwoorde keuze maken, is een bezoek aan de Dental Expo 2012 een ...

ANESTHESIE

De toediening van palatale, lokale anesthesie is vaak nogal pijnlijk en wordt veel gebruikt als aanvullende anesthesie bij de extractie van een gebitselement in de bovenkaak. Door sommigen wordt wel aangevoerd dat de bovenkaak van het blijvende gebit goed verdoofd kan worden zonder deze palatale, lokale anesthesie. Echt bewijs voor deze stelling ontbreekt echter.

MEDISCH

Bacteriële resistentie blijft belangrijk,maar de belangstelling hiervoor lijkt telkens weg te ebben. Tot een ‘nieuwe’ resistente verwekker zijn tol eist.

PSYCHOLOGIE

De prevalentie van angst voor de tandarts is, ondanks alle goede veranderingen in de tandheelkunde van de afgelopen decennia, al zo’n vijftig jaar hetzelfde. Ongeveer 6%van de bevolking kamptmet ernstige angst voor de tandarts. Als niets aan de angst gedaan wordt, persisteert dezemeestal. Aangetoond is datmensenmet angst voor de tandartsmeer odontogene foci hebben danmensen zonder ...

MEDISCH

Door het toenemend gebruik van cytostatica ook voor nietmaligne tumoren en bloedziekten neemt de belangstelling voor de mucositis in de tandheelkunde toe.

‘Mondzorg kwetsbare ouderen moet in basispakket’

In een goed artikel inTrouw schreef Jeroen den Blijker eind december over de mondzorg voor ouderen. Waarmee het droevig gesteld is. Daarom stelt de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) voor, bij monde van voorzitter Rob Schaub, om de mondzorg voor kwetsbare ouderen in het basispakket op te nemen.