Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 139)

Ziekte van Paget

Een tandarts vraagt het volgende: ‘Een man die ik al jaren patiënt bij mij is, meldde dat hij de ziekte van Paget heeft en dat hij recent begonnen is met bisfosfonaten. Nu weet ik dat osteoporose met bisfosfonaten wordt behandeld, maar ook de ziekte van Paget? En waarom? Moet ik bij de behandeling van deze patiënt nog voorzorgen nemen met betrekking tot zijn ziekte en hoe vang ik...