Tandartspraktijk

http://link.springer.com/journal/12496

List of Papers (Total 148)

ENDODONTIE

Vanouds wordt linguaal openen met succes toegepast, maar de resultaten van dit onderzoek duiden erop dat dit geen rechtlijnige toegang tot de apex bij onderincisieven mogelijk maakt. Het buccaal openen zou bij deze elementen de voorkeursbenadering van het wortelkanaalsysteem moeten zijn en het afwijken hiervan zou een uitzondering moeten zijn.

Ziekte van Paget

Een tandarts vraagt het volgende: ‘Een man die ik al jaren patiënt bij mij is, meldde dat hij de ziekte van Paget heeft en dat hij recent begonnen is met bisfosfonaten. Nu weet ik dat osteoporose met bisfosfonaten wordt behandeld, maar ook de ziekte van Paget? En waarom? Moet ik bij de behandeling van deze patiënt nog voorzorgen nemen met betrekking tot zijn ziekte en hoe vang ik ...