Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

http://link.springer.com/journal/12456

List of Papers (Total 6)

A novel fluorescent marker for molecular, structural and functional analysis of the cardiac conduction system

IntroductionThe function of the conduction system depends on structure, function and molecular composition of its components. Studying the relation between these aspects would greatly benefit from a mouse model in which the cells of the conduction system can be easily recognized in situ.MethodsWe generated a transgenic mouse model that expresses yellow fluorescent protein Venus...

Grote variatie in diagnostiek en behandeling van obese kinderen door kinderartsen

Inleiding. Volgens de CBO-richtlijn Obesitas en de richtlijn Overgewicht voor de jeugdgezondheidszorg moeten kinderen met obesitas naar de kinderarts worden verwezen voor onderzoek naar onderliggende oorzaken en comorbiditeit. Er is weinig bekend over het verdere beloop. Doel. Onderzoeken welke diagnostiek en behandeling kinderartsen inzetten bij kinderen met overgewicht en...

Etanercept voor de behandeling van juveniele idiopathische artritis

Etanercept (Enbrel ®) was het eerste en langere tijd enige voor patiënten met juveniele idiopathische artritis (JIA) geregistreerde middel uit een nieuwe generatie geneesmiddelen genaamd biologicals. Het bindt aan tumornecrosefactor (TNF)-α en lymfotoxine en voorkomt daardoor een door TNF gemedieerde cellulaire respons.JIA is één van de meest voorkomende auto-immuunziekten op de...

Antwoord van René Severijnen en Peter Gerrits op de ingezonden brief van een aantal leden van het bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Wij delen de zorg van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) ten aanzien van het inzetten van therapieën waarvan de werking onvoldoende onderbouwd is. We willen de dialoog respectvol voeren, waarbij die dialoog niet over de hoofden van patiënten die wel kiezen voor andere therapieën, heen wordt gevoerd. Dat betekent dat als men zich werkelijk interesseert voor die patiënten...