Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie

http://link.springer.com/journal/12467

List of Papers (Total 2)

Van de redactie

Big Data – om onverklaarbare redenen altijd met hoofdletters geschreven – is in de gezondheidszorg een hype: er wordt veel over gesproken, maar de praktijk is nog weerbarstig. Dan Ariely van Duke University verwoordde het zo: ‘Big Data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they ...