TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

http://link.springer.com/journal/12498

List of Papers (Total 282)

Transgenderzorg nog vaak geweigerd in VS

SamenvattingIn de VS zijn veel transgenders nog altijd onverzekerd of onderverzekerd, dit laatste vooral waar het genderbevestigende zorg betreft, zoals hormoontherapie, psychotherapie en reconstructieve operaties. En dat terwijl de ACA (Affordable Care Act, ofwel Obamacare) heel expliciet staat voor een zorgverzekering voor transgenders. Maar de ACA ligt zoals bekend onder vuur...

Experienced Outcomes of Medical Interventions in Individuals With Gender Incongruence and Atypical Sex Development

SamenvattingDe man-vrouw dichotomie is waarschijnlijk de meest uitgesproken onderverdeling in het menselijk bestaan. De complexe menselijke geslachts- en (gender)identiteitsontwikkeling kan atypisch verlopen en/of resulteren in genderincongruentie. Nederland telt naar schatting meer dan 100.000 mensen met een variatie van geslacht (intersekse) of gender (transgender). De laatste...

Gevoelsreflectie

Samenvatting‘Zo kan ik geen gesprek met u voeren’, zeg ik tegen mijn cliënt. Ik besluit het gesprek voortijdig te beëindigen en stuur hem naar huis.

Good practices: Preventieve adviezen door goed registreren

Jaarlijks maak ik voor mijn klanten een overzicht van de spreekuurconsulten. Hoeveel mensen hebben mijn spreekuur bezocht, met welke vragen? Van welke leeftijd, wat voor klachten hadden ze? Waren de klachten werk-, privé- of lifestylegerelateerd? Het is natuurlijk geen representatieve steekproef, maar het geeft toch een aardig beeld van wat er aan problematiek op het gebied van...

Heeft ons vak wel een bodem?

Heeft het vak wel een bodem? Onlangs bekende een verzekeringsarts aan mij dat zij zich die vraag haar loopbaan lang gesteld heeft. Ze had er geen antwoord op.

Uitbreiding rugrevalidatieprogramma in België: Symposium 10 jaar rugrevalidatieprogramma: overzicht en toekomstperspectieven

Fedris, het Belgische agentschap voor beroepsrisico’s, organiseerde op 9 november 2017 een symposium, druk bijgewoond door medewerkers van externe en interne preventiediensten (Belgische arbodiensten), adviserende artsen (Belgische sociale verzekeringsartsen) en revalidatiecentra. Daags voordien had immers de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block de uitbreiding...

Nieuwe uitdagingen in een nieuw jaar

De inkt van het nieuwe regeerakkoord is bij het verschijnen van dit nummer wel opgedroogd, maar dat betekent niet dat we in rustiger vaarwater zijn gekomen.

Maakt u de coverfoto voor TBV?!

Elke maand dezelfde cover, dat zien veel TBV-lezers graag anders. Dat kan, maar daar hebben we dan wel de hulp van diezelfde TBV-lezers voor nodig! Vorig jaar hebben we u gevraagd om voor dit doel met uw camera aan de slag te gaan. Roel Bekkering bijt het spits af. Zijn foto prijkt op de cover van dit TBV. Bent u enthousiast geworden om ook uw foto op de cover te zien verschijnen?

Achtste academiseringsdag Vumc

Op 8 november 2017 vond inmiddels de achtste editie plaats van de academiseringsdag Arbeid en Gezondheid aan het VUmc. De dag was dit jaar gewijd aan mentale gezondheid.

Work accident victims: a comparison between non-standard and standard workers in Belgium

Ongezonde werkomstandigheden, bijvoorbeeld blootstelling aan lawaai, trillingen van handgereedschap of machines, hoge of lage temperaturen, het inademen van damp, rook of stofpartikels, de aanwezigheid van en het omgaan met chemische en gevaarlijke stoffen, blootstelling aan straling, lasten tillen, oncomfortabele posities, het hanteren van gevaarlijke werktuigen, valrisico en...

25 jaar!

Met het verschijnen van dit nummer telt TBV 25 complete jaargangen.

Een bundeling van aanbevelingen voor het toezicht en de behandeling van lagerugpijn

French good practice guidelines for medical and occupational surveillance of the low back pain risk among workers exposed to manual handling of loads