TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

http://link.springer.com/journal/12498

List of Papers (Total 377)

Arbeidsconflicten onder de WWZ: geen ontslag maar los het probleem op!

In TBV 3 uit maart 2015 is een bijdrage verschenen van mijn hand en die van Frans van den Nieuwenhof over de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6.1 Kort daarop, per 1 juli 2015, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd die een belangrijke wijziging in het ontslagrecht heeft aangebracht. De arbeidsrechtpraktijk is daarop wezenlijk verandert. In plaats van het regelen van ontslag ...

Zomaar tuchtzaak en de donkere kamer van Damokles

Ik zoek naar de juiste woorden. De zaak die ik wil voorleggen is delicaat, netelig, heikel, hachelijk, precair, lastig, penibel. Ik heb alle synoniemen maar even opgezocht. Kortom het is een gevoelige kwestie. In vele opzichten.

Arbeidsconflict – voortdurende bron van spanning?

Bij de voorbereiding van de special over arbeidsconflict voor dit TBV viel me één ding erg op: bij discussies over arbeidsconflict in bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige kringen lopen de gemoederen makkelijk hoog op.

Noem het geen arbeidsconflict

Iedereen heeft wel eens ruzie met zijn baas. Vooral dokters. Dat zijn immers gestudeerde, gedreven en eigenwijze mensen. Als zo’n ruzie chronisch wordt kan dat je werkplezier aardig bederven. Bijvoorbeeld als je baas niet echt geïnteresseerd is in verbetering van de zorg. Dat is een uitzichtloze situatie. Dat zien we vooral als nietdokters de baas zijn. In de ggz bijvoorbeeld. Maar ...

Beroepsziektemeldingen met als oorzaak een arbeidsconflict

In de periode 2012-2016 zijn bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 11.480 meldingen van psychische beroepsziekten geregistreerd. Beroepsgebonden psychische aandoeningen vormen ongeveer een derde van alle beroepsziektemeldingen. Bij ruim 20% van deze meldingen staat werkrelaties/sociale steun als hoofdoorzaak genoemd. Bij de diagnose beroepsgebonden depressie ligt dit ...

Mental health from a life course perspective

In het proefschrift van Karin Veldman wordt nagegaan op welke manier psychische problemen tijdens de kindertijd en adolescentie de onderwijs- en werkuitkomsten beïnvloeden. De psychische problemen waarop gefocust wordt zijn gedragsproblemen, emotionele problemen en aandachtsproblemen. Deze psychische problemen, zo blijkt uit het proefschrift, zijn vanaf de kindertijd tot aan de ...

Harma Bouwman

Goede vraag!?

Alcohol, drugs and the workplace - The role of medical professionals

De tweede versie is vooral verschenen omdat er een hoofdstuk aan is toegevoegd, namelijk hoofdstuk 9: Occupational health support for job applicants. Dit deel gaat over (ex-)gebruikers die geen werk hebben, terwijl het vinden en hebben van een baan een essentiële bijdrage kan leveren aan het herstel van hun verslaving. Er wordt vooral aandacht besteed aan de eisen die gesteld ...

2117