TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

http://link.springer.com/journal/12498

List of Papers (Total 279)

Heeft ons vak wel een bodem?

Heeft het vak wel een bodem? Onlangs bekende een verzekeringsarts aan mij dat zij zich die vraag haar loopbaan lang gesteld heeft. Ze had er geen antwoord op.

Uitbreiding rugrevalidatieprogramma in België: Symposium 10 jaar rugrevalidatieprogramma: overzicht en toekomstperspectieven

Fedris, het Belgische agentschap voor beroepsrisico’s, organiseerde op 9 november 2017 een symposium, druk bijgewoond door medewerkers van externe en interne preventiediensten (Belgische arbodiensten), adviserende artsen (Belgische sociale verzekeringsartsen) en revalidatiecentra. Daags voordien had immers de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block de uitbreiding en ...

Nieuwe uitdagingen in een nieuw jaar

De inkt van het nieuwe regeerakkoord is bij het verschijnen van dit nummer wel opgedroogd, maar dat betekent niet dat we in rustiger vaarwater zijn gekomen.

Maakt u de coverfoto voor TBV?!

Elke maand dezelfde cover, dat zien veel TBV-lezers graag anders. Dat kan, maar daar hebben we dan wel de hulp van diezelfde TBV-lezers voor nodig! Vorig jaar hebben we u gevraagd om voor dit doel met uw camera aan de slag te gaan. Roel Bekkering bijt het spits af. Zijn foto prijkt op de cover van dit TBV. Bent u enthousiast geworden om ook uw foto op de cover te zien verschijnen?

Achtste academiseringsdag Vumc

Op 8 november 2017 vond inmiddels de achtste editie plaats van de academiseringsdag Arbeid en Gezondheid aan het VUmc. De dag was dit jaar gewijd aan mentale gezondheid.

Work accident victims: a comparison between non-standard and standard workers in Belgium

Ongezonde werkomstandigheden, bijvoorbeeld blootstelling aan lawaai, trillingen van handgereedschap of machines, hoge of lage temperaturen, het inademen van damp, rook of stofpartikels, de aanwezigheid van en het omgaan met chemische en gevaarlijke stoffen, blootstelling aan straling, lasten tillen, oncomfortabele posities, het hanteren van gevaarlijke werktuigen, valrisico en ...

25 jaar!

Met het verschijnen van dit nummer telt TBV 25 complete jaargangen.

Een bundeling van aanbevelingen voor het toezicht en de behandeling van lagerugpijn

French good practice guidelines for medical and occupational surveillance of the low back pain risk among workers exposed to manual handling of loads

Aanpak leefstijl tegen het licht

Falke & Verbaan en Immediator bestaan respectievelijk 25 en 12,5 jaar. Ze vierden het 5 oktober 2017 met een congres, ‘Leefstijl, waar bemoeit u zich mee?’ Artsen geven gezondheidsadvies, is er een grens met leefstijladvies? HR-professionals vinden in meerderheid dat de werkgever aan z’n mensen eisen mag stellen wat betreft leefstijl. Wat mag? Wat vinden werknemers? Wat kan de ...

Aios verzekeringsgeneeskunde in onderzoek

Aios in opleiding bij de NSPOH voeren tijdens de opleiding een onderzoek uit, waarvan ze verslag doen in een artikel. Vóór afronding van het artikel presenteren de kandidaten het onderzoek op een symposium, waarbij ook praktijkopleiders, onderzoeksbegeleiders en collega-aios aanwezig zijn. Deze presentaties worden beoordeeld door referenten uit het veld. Zij geven de kandidaten ...

Werken is genezen: Over de bijwerkingen van het doktersbriefje

In België moet de meerderheid van de werknemers, zelfs voor één dag ziekte, een wettiging van die afwezigheid voorzien, voorgeschreven door een behandelend arts.

Welke hulpbronnen beïnvloeden de effecten van een belastend rooster van verplegend en verzorgend personeel werkzaam in de ouderenzorg?

Onregelmatige werktijden vormen een extra belasting voor verplegend en verzorgend personeel en zijn onder meer gerelateerd aan burn-out, afnemende motivatie, vermoeidheid, verloop en ziekteverzuim. Eerder onderzoek toonde aan dat vooral het rooster met drieroterende diensten gerelateerd is aan een slechtere gezondheid. De literatuur vermeldt ook voordelen van onregelmatige ...

Hiv en werkvermogen

Prevalence and determinants of insufficient work ability in older HIV-positive and HIV-negative workers.

Don’t burn-out!

Dit jaar organiseerde het A(N)IOS Netwerk het congres in samenwerking met JONG@UWV en CNV Jongeren. Centraal in dit symposium stond het bespreekbaar maken van de oorzaken en gevolgen van stress en burn-outklachten onder jongvolwassenen op de arbeidsmarkt. Fenne de Kok, bestuurslid A(N)IOS Netwerk: ‘Als jong medisch professional binnen het vakgebied “arbeid en gezondheid” ben je ...

Psychotrauma: meer dan PTSS

Als redactie zijn we er trots op om u ook tegen het eind van dit jaar weer een themanummer te kunnen presenteren. En nog een beetje meer trots dan vorige jaren, want het verschijnt dit keer vlak voor het TBV-congres dat aan hetzelfde thema is gewijd.

Do you remember what you did last summer? On the formation and alteration of memories for stressful experiences

Stressvolle of emotionele gebeurtenissen onthouden we vaak veel beter dan alledaagse gebeurtenissen. Deze herinneringen zijn soms zo sterk dat ze zich tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)- therapie is een behandeling waarbij je simpele oogbewegingen maakt en tegelijkertijd de nare herinneringen oproept. ...

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

De auteurs geven aan dat het boek bij uitstek geschikt is voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (in opleiding) die gaan werken met mensen met complexe trauma- en persoonlijkheidsproblematiek. De doelgroep bedrijfs- en verzekeringsartsen wordt niet genoemd, terwijl we in de praktijk wel vaak te maken krijgen met deze problematiek.

Injured body, injured soul? Predicting and preventing posttraumatic stress disorder after injury

De voedingsbodem voor haar dissertatie vindt Joanne Mouthaan in haar familiegeschiedenis: de verhalen van haar uit Indië gerepatrieerde opa. Haar werk bij het Veteraneninstituut en AMC (topzorgprogramma Psychotrauma) geeft haar de kans zich te focussen op het voorspellen en voorkomen van PTSS in de acute fase na traumatisch letsel. Ze volgt een jaar lang de geestelijke gezondheid ...

Help! Getraumatiseerde jongeren!

Ze zit met een pluchen dekentje op haar uitklapbare slaapbank. Ze staart uit het raam waar langzaam regendruppeltjes afdruipen. Ik klop op de deur en vraag haar of ze mee komt eten met de groep. Ze heeft geen honger.

Handreikingen voor duurzame inzetbaarheid

Vorige maand besteedden we aandacht aan het overlijden van onze redacteur Frans Marcelissen. Hij was de laatste jaren sterk betrokken bij onderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In deze editie van TBV komt dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken aan bod.

Over Leven: Bespiegelingen van een kankerpatiënt

Anita Kaemingk is neuropsycholoog, technisch wetenschappelijk vertaler en grafisch vormgever. En inmiddels ook auteur en uitgever. Ze heeft het Lynch syndroom, een familiaire afwijking met een sterk verhoogde kans op colon- en endometriumkanker.

Zoek de verschillen

Die herrie hoort erbij. Zodra ik hem aanzet, begint hij aan zijn riedeltje vertrouwde geluiden. Verschillende toonhoogtes in een vaste volgorde met een ritme dat nooit verandert. Ik ken het deuntje al zolang dat ik precies hoor wanneer hij klaar is voor een opdracht. Ook vandaag.

Onderzoekdesigns voor de evaluatie van interventies om beroepsziektes en -ongevallen te doen dalen

Verschillende interventies zijn beschikbaar om op een adequate manier allerhande beroepsgebonden ziektes en ongevallen te doen dalen. De kennis over de daadwerkelijke impact van deze interventies is echter beperkt wegens praktische, methodologische en organisatorische redenen. Barrières voor evaluatieonderzoek zijn bijvoorbeeld de beperkte incidentie van bepaalde beroepsziektes of ...

Ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van kankerpatiënten één jaar na de WIA-beoordeling

Jaarlijks wordt door ruim 4300 werknemers met kanker een WIA-uitkering aangevraagd (UWV, 2016). Behandeling van kanker kan gepaard gaan met negatieve langetermijneffecten, zoals vermoeidheid en psychische klachten, met invloed op ervaren gezondheid en kwaliteit van leven (Duijts et al. 2014). Een matig ervaren gezondheid en kwaliteit van leven kan ook op lange termijn negatieve ...