Pallium

http://link.springer.com/journal/12479

List of Papers (Total 100)

Gasthuis Hoogezand-Sappemeer

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In deze rubiek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien, met een korte toelichting erbij.

Hospice Bethlehem in Nijmegen

In vele hospices zijn kunstwerken te vinden. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In deze rubriek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien met een korte toelichting erbij.

Maken we nog echt contact?

Zonder technologie communiceren, kunnen we dat nog? In een mum van tijd iedereen op de hoogte in de groepsapp of even een berichtje plaatsten op Familienet. Steve Jobs zei het al, met de komst van de tablet zal de wereld er anders uitzien.

Muurbloem met oren en ogen

Vanaf 2017 komt een extra potje geoormerkt geld beschikbaar voor coördinatie en scholing van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport breidt de bestaande PTZ-subsidie namelijk uit naar de inzet van vrijwilligers in instellingen die worden gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (de opvolger van de AWBZ) zoals...

Emily West

Op 12 september promoveert Emily West bij VUmc in Amsterdam op ‘The End of Life in Different Healthcare Settings’. West heeft antropologie gestudeerd in het Verenigd Koninkrijk. Zij nam deel aan een groot onderzoek in het kader van de Liverpool Care Pathway en heeft zowel in Italië als in Nederland onderzoek gedaan naar hoe mensen sterven, afhankelijk van waar ze sterven . West...

Advance care planning

Mijn collega gaat vanmiddag op vakantie. Hij heeft een drukke agenda en laat doorschemeren dat hij waarschijnlijk geen tijd heeft om opnames op zijn afdeling te doen. We verdelen de werkzaamheden en zo maak ik later op de dag kennis met de heer G., 81 jaar.

Historie

In november van dit jaar is het twintig jaar geleden dat mijn eerste artikel over hospicezorg gepubliceerd werd, in het toenmalige Verpleegkunde Nieuws. Het was een reportage over hospice Rozenheuvel in Rozendaal, één van de eerste hospices in Nederland.

Smelnehaven in Drachten

In vele hospices zijn kunstwerken te vinden. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In deze rubriek ‘In het Zicht’ lagen we steeds zo’n kunstwerk zien met een korte toelichting erbij.

Kortnieuws

Veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in hun laatste levensfase behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. Familie komt vaker op bezoek en er is meer aandacht van het verzorgend personeel. Toch kan sterven in een verpleeg- of verzorgingshuis eenzaam zijn. Bewoners hebben soms weinig of geen naasten meer en verzorgenden hebben vaak niet de tijd en de rust om...

Nieuwe bestuursvoorzitter VPTZ nederland

Op 16 april jl. is Ageeth Ouwehand benoemd tot voorzitter van VPTZ Nederland, de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices.

Polikliniek palliatieve zorg in Ede

Het regionale ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft sinds begin mei van dit jaar een polikliniek palliatieve zorg.

Richard Dols

Dit voorjaar ging de documentaire Voor de Stilte in première, waarin filmmaker Richard Dols acht bewoners van een hospice tijdens hun laatste levensfase in beeld brengt. Dols raakte na het overlijden van een vriend geïnspireerd om de film te maken. Nu hoopt hij dat de beelden van de zorg in hospices een positieve bijdrage leveren aan de zorg in andere instellingen.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg: waar blijft VPTZ?

Alweer ruim drie jaar geleden schreef ik mijn eerste column voor Pallium. Sindsdien vroeg ik herhaaldelijk aandacht voor de plaats van de vrijwilliger binnen het zich sterk ontwikkelende veld van de palliatieve zorg.

De kracht van het levensverhaal

De film Voor de stilte van Richard Dols portretteert zeven mensen in de laatste maanden van hun leven.

Vergeten leed bij geheugenverlies? Een meetinstrument

Bij zorg rondom het levenseinde is vaak sprake van pijn bij een groeiend aantal patiënten met cognitieve beperkingen, zoals een dementieel syndroom, intracerebrale processen of infarcering.

Prijs beste Zorgpad voor IJsselland Ziekenhuis

Op 7 februari 2014 heeft Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel de CZ Guus Schrijvers- prijs voor het best georganiseerde zorgproces gewonnen met Het Gemarkeerde Palliatieve Zorgpad.

Hospice Xenia: thuis voor jongeren van 16 tot 35

Op 4 april 2014 is het Leidse jongerenhospice Xenia geopend voor jongeren tussen de 16 en ongeveer 35 jaar met een levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte.

Chantal Holtkamp

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) viert in maart het 30-jarig jubileum. Een terug- en vooruitblik met de sinds vorig jaar juli aangetreden directeur Chantal Holtkamp.

Saskia Teunissen hoogleraar hospicezorg

Het UMC Utrecht heeft een nieuwe leerstoel op het gebied van palliatieve zorg. Dr. Saskia Teunissen is benoemd tot hoogleraar hospicezorg met ingang van 1 januari 2014. Met haar onderzoek wil ze de zorg voor patiënten in de laatste levensfase zo goed mogelijk afstemmen op hun wensen en behoeften. Hospicezorg is een nieuwe leerstoel voor het UMC Utrecht, en is een initiatief van...

Marij Schielke prijswinnaar palliatieve zorg limburg 2013

De prijs van de Palliatieve Zorg Limburg 2013 is gewonnen door Marij Schielke, een ervaren palliatief wijkverpleegkundige en palliatief consulent bij MeanderGroep Zuid-Limburg. Ze kreeg de prijs vanwege haar uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg. In haar functie als palliatief consulent is ze vaak ter plekke als huisartsen een huisbezoek afleggen bij...