Zorgvisie ICT

http://link.springer.com/journal/41186

List of Papers (Total 20)

Grip op e-health

EEN GROTE GROEP DESKUNDIGEN OP HET gebied van robotica waarschuwde onlangs voor robots met kunstmatige intelligentie die kunnen worden ingezet in geweldsconflicten.

Vitale systemen voor topzorg

In november publiceren AD en Elsevier de bekende lijstjes van de beste ziekenhuizen in Nederland. Altijd voer voor discussie: van ‘oliebollen-ranglijst’ en ‘onbetrouwbaar’ tot ‘relevant’ en ‘marketingtool’.

Informatie op het moment dat het relevant is

Veel patiënten in een ziekenhuis worden overspoeld met informatie tijdens hun behandeling. Daarom hebben Spaarne Gasthuis en Zilveren Kruis de Spaarne Behandelcoach app geïntroduceerd voor patiënten die een knie- of heupoperatie moeten ondergaan.

Waarom, wat, hoe zo moeilijk?

De Gouden Cirkel - het why-how-what-denkmodel van Simon Sinek - is een vaak en met succes toegepast managementmodel. Waarom passen we het dan niet toe bij informatie-uitwisseling in de zorg?

Spoedje

Terwijl ik deze column aan het tikken ben, is mijn hoogzwangere vrouw de uitgerekende datum van ons eerste kindje net gepasseerd. Ik vind het behoorlijk spannend. Ook omdat ik als zorg-ict-er, al is het van een afstandje, een aardig inkijkje heb in de zorg. En laten geboorte- en acute zorg nu juist dossiers zijn waar de informatie-uitwisseling niet op orde is. U begrijpt mijn ...

Zorg op afstand

Zorg op afstand begint bij de leefwereld van patiënten. Dat beeld rijst op uit de artikelen die we bijeenbrengen in deze editie van Zorgvisie ict. Het succes van Hart.volgers. org is te danken aan aandacht voor de leefwereld van patiënten met hart- en vaatziekten.

Communiceren door middel van tegels

Rick Ossendrijver, derdejaarsstudent Software en Information Engineering aan de Hogeschool Utrecht, heeft een app ontwikkeld waarmee mensen met spraak- problemen, waaronder afasie, zich makkelijker kunnen uitdrukken. Door ‘tegels’ te combineren kan de gebruiker zinnen in telegramstijl formuleren.

Van patiëntportaal naar digitale strategie

Stilletjes is op 1 juli de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking gegaan. Belangrijkste bepaling: het recht van de patiënt op elektronische inzage en om toestemming te geven.

Mentaal fit de zwangerschap door

Het Trimbos-instituut heeft samen met het Amerikaanse bedrijf Lyra Health de app Wellmom ontwikkeld voor zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen of jonge moeders kunnen de app op hun telefoon zetten en gebruiken om aan hun mentale gezondheid te werken.

Betere portalen nodig

Ongeveer een kwart van de ziekenhuizen maakt gebruik van een portaal dat geraadpleegd kan worden door patiënten. Uit een recent onderzoek van M&I Partners blijkt dat in die ziekenhuizen de zorgprofessionals niet erg actief zijn in het promoten van het portaal.

Geslaagd?

We hebben het allemaal meegemaakt: het spannende moment aan het einde van de middelbare schooltijd. Wachten op het verlossende telefoontje... Geslaagd! Of toch (nog) niet? Ook dit jaar pakte dat moment voor velen goed uit.

Value based healthcare en ict

De befaamde harvard professor Michael Porter schreef er al over in 2011: Value Based Healthcare, ‘waardegedreven zorg’. En nu verovert het Nederland in een storm van publiciteit en berichten.

Probleemloos de weg vinden met een app

Bartiméus heeft samen met het bedrijf Geodan een ‘virtuele geleidelijn’-app ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen met een visuele beperking zich veiliger, onafhankelijker en gemakkelijker verplaatsen in openbare ruimtes.

Cruciale data

Medische data zijn van de patiënt. dat zegt Hans ter Brake, directeur van het e-healthplatform Quli. Hij is van mening dat patiënten niet alleen over hun medische gegevens moeten beschikken maar hij wil dat ze er ook wat mee kunnen doen.

Orde in de chaos

Soms lijkt de wereld in chaos te verkeren. Het is moeilijk om samenhang te zien, laat staan de toekomst. Dat geldt ook voor innovatie van zorg-ict. Terwijl we allemaal aanvoelen dat het landschap verandert, is onduidelijk hoe en wanneer.

Lieve edith

Wat doe je nu? Je gaat VWS en de politiek verlaten. Maar dat kan helemaal niet! Je bent als minister nog lang niet klaar met de zorg en met ons ict-leveranciers. Toen ik het nieuws hoorde moest ik er even van bijkomen. De minister die stopte met het Landelijk Schakelpunt, stopt nu zelf. En dat terwijl jouw partij wederom de grootste partij van Nederland is geworden.

Data die echt voor je werken

Een zorgverlener heeft het niet makkelijk. Medisch beleid uitzetten, activiteitenplannen maken, medica tie voorschrijven en toedienen, patiënten voorbereiden voor onderzoek, OK of ontslag, vitale waarden meten, visite lopen, familie te woord staan enzovoorts. De kans dat je iets vergeet, ook de belangrijke zaken, is reëel. Stel je voor dat je in die drukte geholpen wordt door ...

De zorg is geen fabriek

Met oog op de Tweede Kamerverkiezingen is de zorg de laatste tijd weer een hot topic. Geld lijkt geen rol te spelen. Politici buitelen over elkaar heen als het gaat om extra geld voor de zorg. Op 100 miljoen meer of minder wordt niet gekeken. Wie biedt meer, lijkt het devies.

Het nieuwe zorgproces

Financiering op basis van uitkomsten staat nog in de kinderschoenen. Afspraken tussen verzekeraars en ziekenhuizen, zoals tussen CZ en de afdeling cardiologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, zijn uitzonderingen.

Nieuwe media

Een jaar na de lancering neemt het gebruik van de orthopedie-app van het St. Anna Ziekenhuis, gevestigd in Geldrop, nog steeds toe. Sinds het najaar van 2016 biedt de app naast tekst ook beeldmateriaal dat de patiënt nog beter informeert over de komende operatie.