Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

http://dergipark.gov.tr/abuifd

List of Papers (Total 4)

FRANSA’DA İSLÂM (VIII. YÜZYIL)

İslâm hiç kuşkusuz Fransa tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Sekizinci yüzyılın ilk yarısından itibaren bu ülkede İslâm’ın varlığı söz konusudur. 711 yılında Cebelitarık Boğazı’nı geçen İslâm orduları kısa sürede İspanya’yı fethedip Pirene sıradağlarını aşarak Fransa topraklarına girdiler. Yaklaşık yarım asır Pirene sıradağları ile Rhône vadisi arası İslâm medeniyetinin bir...

TEFSİRLER VE MÜFESSİRLER (Bergamalı Cevdet)

Sadeleştirdiğimiz bu metinler, Dâru’l-Fünûn müderrislerinden Bergama’lı Cevdet’in Mahfil dergisinde yayınlanmış makalelerdir. İlk makalede Bergama’lı Cevdet, Kur'ân-ı Kerîm’in Hz. Ebûbekir döneminde bir kitap hâlinde toplanmasının tarihini, olaylar ışığında özetlemektedir. İkinci makalede de, tefsîrde Arap şiiri ile istişhâd olayının cevâzna dâir Abdullah b. Abbas’tan rivayetler...

Tufan

İnsanlık tarihinde kutsal kitaplara ve birçok efsaneye göre, Allah tarafından bir kavmi/milleti cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felakete tufan denilmektedir. Tufanın detayları, değişik kültürlerde farklılıklar arzetmekle beraber, en çok bilinen şekli Nûh tufanıdır. Nûh (as) ve tufan kıssası ile ilgili, içerisine israiliyyât karışan ve Siyer ve Tefsir kitaplar...