Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 873)

Bisfosfonaten tegen osteoporose door glucocorticosteroïden

Artsen schrijven glucocorticosteroïden veel voor vanwege hun ontstekingsremmende en immunosuppressieve werking. Bij langdurig gebruik hebben ze echter ook ernstige bijwerkingen: botverlies en wervelinzakkingen. Bisfosfonaten kunnen dan uitkomst brengen, zo luidt de voorzichtige conclusie van een Cochrane-review.

Kwaliteit van leven na borstkanker kan beter

De overleving van borstkanker is de laatste jaren wereldwijd verbeterd. Vrouwen die borstkanker hebben gehad, ervaren ondanks hun genezing echter vaak een verminderde kwaliteit van leven. Een multidimensionaal programma, dat vanuit huis gevolgd kan worden, verbetert de kwaliteit van leven van deze patiënten en geeft mogelijk op korte termijn vermindering van de klachten. Dat ...

Oncologische patiënten hebben baat bij vroege start palliatieve zorg

Bij standaard oncologische zorg voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is, start het palliatieve traject vaak pas laat. Dan rest er geen enkele ziekteremmende mogelijkheid en is de dood nabij. Eerder starten met palliatieve zorg, zodra duidelijk is dat er geen curatieve behandelingsopties zijn, geeft een betere kwaliteit van leven en een lagere symptoomlast.

Geen suppletie voor ouderen met subklinische hypothyreoïdie

Acht tot 16% van de mensen boven de 65 jaar heeft tekenen van subklinische hypothyreoïdie. Dit gegeven is eerder in verband gebracht met verschillende symptomen en chronische ziekten, maar er is geen bewijs dat suppletie met levothyroxine zin heeft. Recent onderzoek laat zien dat suppletie geen effect heeft op symptomen en andere klinisch relevante uitkomsten.

Acute bronchitis gaat vanzelf over

Er is nog altijd weinig noodzaak om antibiotica voor te schrijven aan patiënten met acute bronchitis. Mogelijke uitzondering op die regel zijn oudere of kwetsbare patiënten. Toch is het ook bij hen de vraag of de bescheiden voordelen opwegen tegen de nadelen. Helaas kan deze recente Cochrane-review hierover geen duidelijk geven.

Best practice

De heer Van der Wiel krijgt zijn jaarlijkse cardiovasculaire check bij de praktijkondersteuner. Hij is 62 jaar, rookt niet, heeft met valsartan een mooie tensie, maar zijn LDL is 3.

Behandeling hyperhomocysteïmie voorkomt hartinfarct niet

Hyperhomocysteïnemie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling door suppletie met B-vitamines verlaagt de kans op een hartinfarct of sterfte echter niet, zo blijkt uit recent onderzoek. Vitamine B heeft echter wel een klein positief effect op de kans op een CVA.

Individualisering

In de afgelopen vijftien jaar zijn er 80% meer huisartsen in Nederland gekomen, 50% meer specialisten, 2250 fte praktijkondersteuners, huisartsenposten met chauffeurs en triagisten.

Psychosociale problematiek bij kinderen met diabetes

In de diabeteszorg voor kinderen ligt de focus nog te vaak alleen op het fysieke aspect van de ziekte. Voor een gunstig beloop van de diabetes door de jaren heen is er meer aandacht nodig voor de psychosociale aspecten, aldus pedagoog Minke Eilander in haar proefschrift.

Compressietherapie bij enkelbandletsel leidt niet tot sneller herstel

Er is geen bewijs voor compressietherapie in de acute fase van enkelbandletsel. Dit blijkt uit ons onderzoek naar toepassing en werkzaamheid van de RICE-regel (Rest, Ice, Compression, Elevation), waarbij we ons specifiek richten op de C.

Echo na plaatsing hormoonspiraal meestal niet nodig

Wanneer plaatsing van een spiraal door de huisarts ongecompliceerd verloopt en de controle is normaal, is een echo niet nodig. Een echo is wel zinvol bij een gecompliceerde plaatsing, bij onvindbare draadjes, bij vermoeden van lokalisatie in het cervixkanaal en soms bij bloedingsproblemen die ontstaan na eerder probleemloos gebruik.

Informatie zoeken op internet

Het consult stokt, u weet het even niet meer. Er is zoveel medische informatie. En wij kunnen niet alles weten. Op internet is veel te vinden, maar hoe pak je dit aan? In dit stuk krijgt u praktische tips, bedoeld voor huisartsen die nog weinig van internet gebruikmaken.

Verlenging huisartsopleiding naar vier jaar?

De huisartsgeneeskunde is de afgelopen tien jaar complexer geworden door de vergrijzing en de verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn. In het Verenigd Koninkrijk overweegt men daarom de huisartsopleiding te verlengen van drie jaar naar vier jaar. Britse net-opgeleide huisartsen zouden graag meer variatie zien in opleidingspraktijken en extra aandacht voor ...

Het moeizaam verlopend consult

Iedere arts kent wel dat akelige gevoel wanneer een consult niet loopt zoals je dat graag zou willen. Het gesprek verloopt stroef, je praat langs elkaar heen, je voelt bij jezelf of bij je patiënt wrevel of de emoties lopen hoog op.

Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

Continu of intermitterend gebruik van zowel anti-epileptica, antipyretica, alsook zink wordt afgeraden bij kinderen met koortsconvulsies. Dat is de conclusie van een Cochrane-review naar de effectiviteit en veiligheid van preventief gebruik van deze middelen om een recidief koortsconvulsie bij kinderen te voorkomen.

Nieuw: flashmobonderzoek Huisarts HART Week

In slechts één week met zoveel mogelijk huisartsen in Nederland gegevens verzamelen bij patiënten met klachten van een mogelijk acuut coronair syndroom (ACS). Weer eens wat anders dan jarenlang durende onderzoeken. Universiteit Maastricht organiseert dit flashmobonderzoek tijdens de Huisarts HART Week van 20 tot en met 26 november 2017.

Invloed leeromgeving op opleidingsresultaten

Opleidingsresultaten zijn afhankelijk van de kwaliteiten van het individu, de gebruikte didactiek en van de context, de ‘leeromgeving’. In het onderwijs gaat veel aandacht uit naar dat individu en de onderwijsmethoden, en veel minder naar de leeromgeving. Ten onrechte, zo laat een Nederlands onderzoek zien.

E-health: gewoon doen!

In deze H&W rapporteren Van Gurp en Dees over het inzetten van teleconsultatie (lees: videoconsulten) in de palliatieve zorg.1 Geen voor de hand liggende toepassing in deze setting en zeker niet eenvoudig, maar met verrassende resultaten. Het stuk illustreert prachtig hoe waardevol en succesvol e-health kan zijn wanneer professionals en patiënten niet bang zijn om aan de slag te ...

Verbinden van theorie en praktijk

Huisartsen in opleiding leren zowel in de praktijk als op het instituut. Maar vaak sluiten deze twee leeromgevingen niet op elkaar aan. Een recent systematisch literatuuronderzoek beschrijft manieren om het leren in de praktijk en op het instituut beter op elkaar aan te laten sluiten.

Sepsis, een simpel ABC’tje?

In het artikel ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ stellen Feike Loots et al. dat sepsis buiten het ziekenhuis niet goed wordt herkend en dat daardoor onnodig veel mensen overlijden.

Heldere communicatie tussen specialist en SOLK-patiënt belangrijk

Een op SOLK gerichte evidence-based communicatietraining verhoogt de communicatieve vaardigheden van artsen met betrekking tot SOLK-patiënten. Dit trainingsprogramma moet volgens de onderzoekers worden opgenomen in het postacademisch onderwijs.

Onderzoek naar optimale aios-training Shared Decision Making

Shared Decision Making ofwel Samen Beslissen is een hot item in de zorg. Vooral in de huisartsgeneeskunde met zijn persoonsgerichte zorg is hier veel aandacht voor. Momenteel loopt er een onderzoek naar de optimale training van huisartsen-in-opleiding in Samen Beslissen. De eerste resultaten zijn beschikbaar in 2018. Een onderwijsprogramma volgt medio 2022.

Handig naslagwerk over SOLK

Dit handzame boek is geschreven door toonaangevende behandelaars en onderzoekers (huisartsen, psychiaters en psychologen) op het gebied van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Zelfcontrole van IUD-draadjes niet zinvol

Het advies aan vrouwen om zelf te controleren of de IUD nog goed zit kent geen wetenschappelijke onderbouwing. Uit de beperkte hoeveelheid literatuur die er wel is lijken extra controles zowel door artsen als patiënten de kans op een vroegtijdige ongemerkte expulsie niet te verminderen.

Klinische genetica in de oncologie

Dr. Fred Menko, klinisch geneticus in het Antoni van Leeuwenhoek, schreef ook voor de huisartsenpraktijk een zeer overzichtelijk handboek over klinische genetica in de oncologie.