Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 928)

Back from the future?

Als derdejaars aios kon ik in het kader van de Hippokrates-uitwisseling meelopen in een Britse huisartsenpraktijk. Ik kon er een blik in de keuken werpen en keek mijn ogen uit. De Britse aanpak brengt de nodige problemen met zich mee. Is dat ons voorland?

Virtual reality-bril bij de ziekte van Parkinson

De inzet van moderne technologie in de gezondheidszorg neemt toe en kan mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de zorg. In een Cochrane-review werd onderzocht of virtual reality gebruikt kan worden bij het revalideren van patiënten met de ziekte van Parkinson. De auteurs vonden een mogelijke verbetering van de paslengte, maar het wetenschappelijk bewijs was van matige tot ...

Medisch Contrast

‘De Nederlandse klaagcultuur draagt eraan bij dat alles altijd maar beter, groter en mooier moet, terwijl onze gezondheidszorg nu al steengoed is op veel terreinen.

De praktijk in beeld, van toen tot morgen

Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.​jdvfoto.​nl).

Venapunctie mag na lymfeklierdissectie bij mammacarcinoom

Vraagstelling Patiënten die een axillaire lymfeklierdissectie ondergaan, krijgen het advies geen bloed af te laten nemen uit dezelfde arm uit angst voor het optreden van lymfeoedeem. Is dit advies juist? De NHG-Standaarden geven hier geen antwoord op en daarom formuleerden wij de vraag: hebben vrouwen die een axillaire lymfeklierdissectie ondergingen vanwege borstkanker een hogere ...

Stoppen met roken bij COPD

Rokers met COPD die willen stoppen moeten ondersteund worden met intensieve gedragstherapie, meestal in combinatie met farmacotherapie. Huisartsen zouden zelf hierover het gesprek moeten aangaan gezien het belang en de intensiteit ervan. Dit is de conclusie uit een Cochrane-review over het effect van gedragsmatig en/of farmacologisch stoppen met roken-interventies bij mensen met ...

Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie

Meer bekendheid met de effectiviteit en verdraagbaarheid van hoofdhuidkoeling kan leiden tot minder onnodige kaalheid door chemotherapie en een betere kwaliteit van leven.

De pancoasttumor: witte raaf bij schouderpijn

Een longtoptumor, ook wel pancoasttumor genoemd, is een relatief zeldzame vorm van longkanker (1 tot 3% van alle longtumoren).

Ook in VS moet ‘het roer’ om

Uit een position paper van het gezaghebbende American College of Physicians blijkt dat in de Verenigde Staten de kosten van bureaucratie in de zorg enorm zijn, zowel in termen van tijd als in geld.

ECG-casus ‘Een dame op leeftijd’

De huisarts denkt dat de bradycardie de oorzaak van de klachten is en maakt een ECG om de oorzaak van de trage hartfrequentie te achterhalen.

Gonorroe op ‘vreemde plekken’

Bij vermoeden van een soa wordt een kweek of PCR gebruikt om de soa aan te tonen of uit te sluiten. Toch wordt er nog weleens een diagnose gemist. Zo is Neisseria gonorrhoeae soms alleen aantoonbaar in het anorectale gebied of in de orofarynx, zonder dat er sprake is van een genitale infectie. Blijven controleren, luidt het devies.

Patiënt niet tevredener na langer consult

Huisartsen zeggen regelmatig dat de consultduur van tien minuten te kort is. Maar leidt een langer consult ook tot meer tevredenheid bij patiënten? Recent onderzoek maakt duidelijk dat er geen verband is tussen consultduur en patiënttevredenheid.

Statines na je 65e, een kwestie van maatwerk

Voor patiënten die eerder een cardiovasculair event doormaakten of diabetes mellitus hebben, is het voorschrijven van een statine haast vanzelfsprekend. Voor de indicatie primaire preventie na je 65e is de keuze voor een statine minder vanzelfsprekend, omdat statines dan weinig voordeel lijken op te leveren.

Mooi receptenboek voor mantelzorgers

Dit ‘receptenboek’ is in eerste instantie bedoeld voor mantelzorgers en daarnaast geschikt voor ondersteuners van mantelzorgers, zoals huisartsen.

Pijn op de borst, niet altijd onschuldig

Patiënten met pijn op de borst vormen een diagnostische uitdaging, met serieuze consequenties als de arts onderliggend cardiovasculair lijden mist. Bij de meeste patiënten heeft pijn op de borst geen specifieke oorzaak en wordt deze gecodeerd als borstkasklachten (ICPC-code L04). Onderzoek laat zien dat deze patiënten toch een verhoogd risico hebben op een cardiovasculair incident.

Anamnese van de huisarts

Dit boek richt zich op huisartsen (met name in opleiding), medisch studenten, beleidsmakers huisartsenzorg, patiënten en mensen uit de mediawereld.

Glutenvrij leven alleen bij coeliakie

Gluten hebben een slechte naam. Steeds meer jonge mensen zonder coeliakie volgen tegenwoordig een glutenvrij dieet, uit angst voor de schadelijke effecten van gluten. Nu blijkt echter dat gluten eten wanneer je geen coeliakie hebt de kans op coronaire ziektes niet groter maakt. Sterker nog, een glutenvrij dieet kan juist de kans op hartinfarcten vergroten.

Minder regels, betere zorg?

De gezondheidszorg verstikt in zinloze regels en daar moet geen vergadertijd of onderzoeksgeld in worden gestoken, nee: er moet gehandeld worden want die regels zijn schadelijk voor de zorg. Dat is de boodschap in een opiniestuk van de grand old man op het gebied van de kwaliteit van zorg in de Verenigde Staten, Donald Berwick. In de JAMA publiceert hij zijn visie op regels in de ...

Counseling is dagelijks werk voor de huisarts

Picavet en Leusink betogen dat er meer aandacht moet komen voor counseling in de NHG-Standaard Anticonceptie (‘Meer counseling in de NHG-Standaard Anticonceptie nodig’, pagina 393). Wij onderschrijven het belang van goede counseling. Dit is namelijk de kern van het dagelijks werk van de huisarts. Momenteel is de standaard in herziening, waarbij er aandacht is voor ...

Psychosociale zorg in de oncologie

De ondertitel vermeldt dat het een praktijkboek is, bedoeld voor dokters. Gezien de thema’s en casuïstiek lijkt het bedoeld voor een bredere doelgroep, onder wie psychologen en (oncologisch) verpleegkundigen.

Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen

Ergotherapie verbetert het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit, aldus onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij verrichtten een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek kwetsbare ouderen.

Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing

In de stadspraktijk, waar ik het eerste jaar als aios heb doorgebracht, bevinden zich veel expats. Hoogopgeleide mensen met een diverse culturele achtergrond, die vaak gewend zijn aan een heel ander gezondheidssysteem dan het onze.

Serieuze kritiek op de ggz

Dit boek richt zich op patiënten, huisartsen en psychiaters.

Minderen alcohol verlaagt bloeddruk

Het is bekend dat overmatig alcoholgebruik het risico op hypertensie verhoogt. Maar het was nog onduidelijk of minder alcoholgebruik de bloeddruk daadwerkelijk verlaagt. Een nieuwe meta-analyse laat zien dat de bloeddruk tot wel 5 mmHg kan dalen door minder alcohol te drinken.

Bacterie niet schadelijker dan virus

Over het algemeen gaan we ervan uit dat bacteriële (ongecompliceerde) lageluchtweginfecties ernstiger verlopen dan luchtweginfecties die worden veroorzaakt door een virus. Een recent onderzoek toont aan dat die aanname klopt, maar dat het verschil in beloop klinisch niet significant is.