Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 749)

Bisfosfonaten tegen osteoporose door glucocorticosteroïden

Artsen schrijven glucocorticosteroïden veel voor vanwege hun ontstekingsremmende en immunosuppressieve werking. Bij langdurig gebruik hebben ze echter ook ernstige bijwerkingen: botverlies en wervelinzakkingen. Bisfosfonaten kunnen dan uitkomst brengen, zo luidt de voorzichtige conclusie van een Cochrane-review.

Beoordelen van suïcidaliteit blijft mensenwerk

Geen enkel klinisch meetinstrument kan suïcidaal gedrag betrouwbaar voorspellen. Tests zijn niet bruikbaar om passende behandelingen te vinden, zelfs niet in een hoogrisicopopulatie, zo blijkt uit een recent, internationaal onderzoek naar suïcidepreventie. Huisartsen kunnen dat wel, het vertrouwelijke contact en doorvragen zijn hierbij de cruciale factoren.

Referenten H&W in het zonnetje

Huisarts en Wetenschap is een peer reviewed tijdschrift en streeft naar het publiceren van kwalitatief hoogstaande artikelen. Dat kan niet zonder de hulp van een grote schare referenten. De redactie is zeer erkentelijk dat zij gebruik kan maken van de kennis en kunde van deze vakmensen. Zij zetten zich keer op keer in om de aangeboden artikelen nauwkeurig te lezen en te...

Oncologische patiënten hebben baat bij vroege start palliatieve zorg

Bij standaard oncologische zorg voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is, start het palliatieve traject vaak pas laat. Dan rest er geen enkele ziekteremmende mogelijkheid en is de dood nabij. Eerder starten met palliatieve zorg, zodra duidelijk is dat er geen curatieve behandelingsopties zijn, geeft een betere kwaliteit van leven en een lagere symptoomlast.

Geen suppletie voor ouderen met subklinische hypothyreoïdie

Acht tot 16% van de mensen boven de 65 jaar heeft tekenen van subklinische hypothyreoïdie. Dit gegeven is eerder in verband gebracht met verschillende symptomen en chronische ziekten, maar er is geen bewijs dat suppletie met levothyroxine zin heeft. Recent onderzoek laat zien dat suppletie geen effect heeft op symptomen en andere klinisch relevante uitkomsten.

Zo werkt de huisartsenzorg

Dit prachtig en functioneel vormgegeven boek is duidelijk en begrijpelijk. Het biedt inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg, maar neemt geen voorschot op komende veranderingen.

Acute bronchitis gaat vanzelf over

Er is nog altijd weinig noodzaak om antibiotica voor te schrijven aan patiënten met acute bronchitis. Mogelijke uitzondering op die regel zijn oudere of kwetsbare patiënten. Toch is het ook bij hen de vraag of de bescheiden voordelen opwegen tegen de nadelen. Helaas kan deze recente Cochrane-review hierover geen duidelijk geven.

Huisarts ziet meer insectenbeten

Patiënten gaan nog steeds vaak naar de huisarts met kleine kwalen, ondanks de (digitale) informatie die helpt bepalen met welke klachten zij wanneer naar de huisarts moeten gaan. Opvallend is ook dat huisartsen steeds vaker mensen met een insectenbeet zien. Dat blijkt uit een onderzoek van het NIVEL naar behandeling van kleine kwalen.

Best practice

De heer Van der Wiel krijgt zijn jaarlijkse cardiovasculaire check bij de praktijkondersteuner. Hij is 62 jaar, rookt niet, heeft met valsartan een mooie tensie, maar zijn LDL is 3.

ECG’s beoordelen én begrijpen

Een aanrader voor huisartsen die ervaring hebben met ECG’s en hart- en vaatziekten.

Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig

Steunkousen zijn effectief tegen oedeem, maar ouderen kunnen ze vaak niet zelf aantrekken. Dat heeft effect op de therapietrouw. Onderzoekers gingen na of een voetloze steunkous dit probleem kan oplossen en of deze ook nadelen heeft. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Behandeling hyperhomocysteïmie voorkomt hartinfarct niet

Hyperhomocysteïnemie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling door suppletie met B-vitamines verlaagt de kans op een hartinfarct of sterfte echter niet, zo blijkt uit recent onderzoek. Vitamine B heeft echter wel een klein positief effect op de kans op een CVA.

Huidzorg door de huisarts is zinvol

Huisartsen krijgen vaak de vraag: is deze huidafwijking kwaadaardig? Bij de beoordeling daarvan maken ze weinig gebruik van histologie, hoewel slechts 29% van de huidafwijkingen waarvoor zij mensen verwijzen kwaadaardig is. Om onnodige verwijzingen te voorkomen, kunnen huisartsen zelf meer aan huidzorg doen.