Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 1,011)

Zuurstoftherapie kan verademing zijn

Context Volgens de richtlijnen zouden patiënten met COPD alleen zuurstoftherapie moeten krijgen als zij hypoxemie hebben. Bij kortademige COPD-patiënten met of zonder milde hypoxemie wordt momenteel niet geadviseerd zuurstof voor te schrijven. In de praktijk krijgen deze patiënten echter soms wel zuurstoftherapie. Het is de vraag of dit verstandig is. Zuurstoftherapie is mogelijk ...

Axiale spondyloartritis op het spreekuur: huismus of witte raaf?

Axiale spondyloartritis is een reumatische ziekte met als kenmerk ontsteking van de sacro-iliacale gewrichten en de wervelkolom. Deze ziekte wordt gezien als de zeldzame witte raaf onder de lagerugklachten. Lonneke van Hoeven, reumatoloog in opleiding, komt echter tot een andere conclusie in haar voor de huisarts relevante proefschrift uit 2015.

Bij de meeste patiënten met lagerugpijn is goede zorg juist geen MRI

In het opiniestuk van Jan Mens et al. uiten de auteurs kritiek op de nieuwe NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn.

Axiale spondyloartritis vroeg behandelen en herkennen

De herziene NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn besteedt meer aandacht dan voorheen aan de specifieke oorzaken van lagerugpijn, waaronder axiale spondyloartritis (axSpA). Het afgelopen decennium is er veel veranderd voor patiënten met axSpA. Het starten van de behandeling in een vroeg stadium vraagt om een tijdige herkenning van de axSpApatiënt in de eerste lijn.

Patiënt met onbegrepen lagerugpijn heeft recht op MRI

De tweede herziening van de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn bevat geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van de versie uit 2005.1 Dat is logisch, omdat de huidige wetenschappelijke stand van zaken nauwelijks anders is dan die van twaalf jaar geleden. Opvallend is wel dat het lichamelijk onderzoek vrijwel uit de standaard van 2017 is verdwenen en dat nog luider dan ...

Bloeddruk meten zonder wittejasseneffect

De gewone bloeddrukmetingen in de spreekkamer van de huisarts leiden bij sommige patiënten tot wittejassenhypertensie en daardoor tot overdiagnostiek en overbehandeling. Daarom is de afgelopen vijftien jaar veel onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm van bloeddruk meten in de praktijk: serieel, automatisch meten in afwezigheid van medisch personeel.

Kennistoets

Van Laere I, Slockers M, Van den Muijsenbergh M. Huisarts kan dakloosheid voorkomen. Huisarts Wet 2017;60(7):363-5.

Nieuwsgierig naar de huisartsgeneeskunde van de toekomst?

Vindt u dat de studie geneeskunde bij de universiteit weggehaald kan worden en kan worden omgevormd tot een hboopleiding? Vindt u dat iedere dokter ook wetenschapper moet zijn? Als u beide vragen met ‘nee’ beantwoordt, raden wij u aan deze bijdrage in Huisarts & Wetenschap te lezen.

Compressietherapie bij enkelbandletsel leidt niet tot sneller herstel

Inleiding Bij enkelbandletsel is het in de praktijk gebruikelijk om in de acute fase de RICE-regel (Rest, Ice, Compression, Elevation) toe te passen. In de NHG-Standaard Enkelbandletsel uit 2012 wordt de RICE-regel noch aangeraden, noch ontraden bij gebrek aan bewijs voor sneller herstel.

Rol huisarts bij palliatieve zorg voor kinderen met kanker

Van de kinderen met kanker overlijdt 25%. De meesten sterven thuis. De emotionele impact op naasten en huisarts is groot en de incidentie is laag. Huisartsen hebben weinig ervaring met deze indringende gebeurtenis. Pediatrische palliatieve zorg in de thuissituatie vraagt intensieve samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en binnen de eerste lijn. De beschikbaarheid van ...

Gezonde obesitas bestaat niet!

Eerder onderzoek suggereerde dat er een groep patiënten bestaat met ‘gezonde obesitas’. Zij zouden geen verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Nieuw onderzoek laat echter zien dat volwassenen met obesitas en een normaal risicoprofiel wel degelijk een hoger risico op ischemische hartziekten hebben dan volwassenen zonder obesitas en een normaal risicoprofiel.

Betere voorbereiding patiënt sleutel tot effectievere consulten

Voor patiënten met diabetes en hun artsen is het lastig om in de beperkte consulttijd alle onderwerpen te bespreken. Zeker als prioriteiten onderling verschillen. Voorbereiding op het consult door de patiënt draagt mogelijk bij aan een efficiënt gebruik van de tijd én leidt tot een hogere tevredenheid bij arts en patiënt.

Afscheid van de spreekkamerbloeddrukmeting

“Ach dokter, nu ik hier toch ben, kunt u meteen even mijn bloeddruk meten? Ik slik nu al een tijdje die nieuwe pillen en ik zou mijn bloedruk nog laten controleren. Dan hoef ik daarvoor niet een aparte afspraak bij de verpleegkundige te maken. Scheelt weer tijd. Zij heeft het druk, en ik ook!”

Urticaria: is opdosering van antihistaminica zinvol?

Vraagstelling Is opdosering van tweedegeneratieantihistaminica (I) effectief en veilig (O) bij patiënten met persisterende urticaria na een normale dosis antihistaminica (P)?

Therapietrouw bij bisfosfonaten slecht

Gebrek aan therapietrouw is een belangrijk probleem bij het voorschrijven van chronische medicatie over een langere periode. Dit geldt ook voor bisfosfonaten, die artsen regelmatig voorschrijven ter preventie van bekken- en wervelfacturen. Een aanzienlijk deel van de patiënten is niet in staat om de aanbevolen duur van vijf jaar vol te maken of houdt zich niet aan de dagelijks ...

ECG-casus ‘Buikgriep’

U denkt aan buikgriep, maar beoordeelt de pijn als behoorlijk en als niet naadloos passend bij een simpele buikgriep. U besluit een ECG te maken.

PPI’s slecht voor de nieren?

Inleiding Protonpompremmers (PPI’s) worden frequent voorgeschreven. Dit is echter niet geheel ongevaarlijk, aangezien PPI-gebruik mogelijk leidt tot chronische nierinsufficiëntie.

Maagbescherming bij ouderen; een onsje minder?

Proton Pomp Inhibiters (PPI’s) als aanvulling op behandeling met een lage dosis acetylsalicylzuur (80-100 mg) (LDASA) verlagen het risico op maagcomplicaties en zijn kosteneffectief. Voor patiënten die ouder zijn dan 80 jaar is dit echter in mindere mate het geval.

Oefenen bij mannen met mictieklachten?

De NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen adviseert een proefbehandeling met een alfablokker voor mannen met aspecifieke mictieklachten, hoewel de effecten daarvan doorgaans gering zijn. Vanuit de idee dat hypertonie van de bekkenbodemspieren kan leiden tot belemmerde mictie of gevoelens van aandrang zonder dat de blaas gevuld is, gingen Groningse onderzoekers na of mannen met ...

Is oorpijn bij vliegen te voorkomen?

Vraagstelling Patiënten vragen soms wat zij kunnen doen om oorpijn bij vliegen te voorkomen. Bij de drogist en op internet worden verschillende (hulp)middelen aangeboden om de oorpijn te verminderen. Wij zochten uit welk wetenschappelijk bewijs er voor die (hulp)middelen is.

Huisarts besteedt meer tijd aan oudere patiënt

Tussen 2013 en 2016 nam de ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten in de huisartsenpraktijk toe. Daarnaast werken huisartsen, mede door veranderingen in de wetgeving in 2015, samen met meerdere partijen in de zorg. Een hogere werkdruk in de huisartsenpraktijk dus, waarvan het de vraag is of die houdbaar is voor de toekomst.

Aften: even sprayen en de ellende is voorbij

Vraagstelling Een patiënte met recidiverend pijnlijke aften is klachtenvrij na één bezoek aan de dermatoloog die haar adviseerde corticosteroïdenneusspray op een opkomende aft te spuiten. Geeft lokale toepassing van corticosteroïden minder klachten dan een afwachtend beleid?

Een algoritme sluit colonkanker uit

Buiten het bevolkingsonderzoek om ondergaan nog veel mensen nodeloos coloscopie. Een diagnostisch algoritme met anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met een fecaaloccultbloedtest, kan coloncarcinoom betrouwbaar uitsluiten.

EBM, SDM of GOH?

We zijn nog niet bekomen van EBM, en leren langzamerhand hoe wij daarmee op een gezonde manier moeten omgaan, of er dient zich een nieuwe afkorting aan: shared decision making (SDM). Iedere huisarts zal eraan moeten geloven.

Adequate antibioticavoorschriften op de HAP

Vaak wordt gedacht dat huisartsen op de huisartsenpost makkelijker antibiotica voorschrijven. Dit klopt niet: op de huisartsenpost wordt niet vaker irrationeel voorgeschreven en ook worden tweedekeusmiddelen niet vaker voorgeschreven dan in de dagpraktijk.