Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 779)

Informatie zoeken op internet

Het consult stokt, u weet het even niet meer. Er is zoveel medische informatie. En wij kunnen niet alles weten. Op internet is veel te vinden, maar hoe pak je dit aan? In dit stuk krijgt u praktische tips, bedoeld voor huisartsen die nog weinig van internet gebruikmaken.

Het moeizaam verlopend consult

Iedere arts kent wel dat akelige gevoel wanneer een consult niet loopt zoals je dat graag zou willen. Het gesprek verloopt stroef, je praat langs elkaar heen, je voelt bij jezelf of bij je patiënt wrevel of de emoties lopen hoog op.

Geneeskundestudent moet vaker naar de huisarts

In het Verenigd Koninkrijk is het streven ten minste 50% van de basisartsen de huisartsopleiding te laten volgen. Dat percentage wordt momenteel bij lange na niet gehaald en vertoont zelfs een dalende tendens. Men broedt dan ook op maatregelen die de belangstelling voor de huisartsgeneeskunde kunnen vergroten. Opmerkelijk is dat het studentendeel dat voor de huisartsopleiding...

Aios presteren regelmatig slecht

Aios presteren regelmatig slecht tijdens één of meerdere jaren van hun opleiding tot huisarts. Meestal beperken de tekortkomingen zich tot de periode van één jaar. Hoewel de meeste aios de draad snel weer oppakken, hebben sommige een grote kans om weer terug te vallen.

Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

Continu of intermitterend gebruik van zowel anti-epileptica, antipyretica, alsook zink wordt afgeraden bij kinderen met koortsconvulsies. Dat is de conclusie van een Cochrane-review naar de effectiviteit en veiligheid van preventief gebruik van deze middelen om een recidief koortsconvulsie bij kinderen te voorkomen.

Nieuw: flashmobonderzoek Huisarts HART Week

In slechts één week met zoveel mogelijk huisartsen in Nederland gegevens verzamelen bij patiënten met klachten van een mogelijk acuut coronair syndroom (ACS). Weer eens wat anders dan jarenlang durende onderzoeken. Universiteit Maastricht organiseert dit flashmobonderzoek tijdens de Huisarts HART Week van 20 tot en met 26 november 2017.

Genomineerden Heert Dokterprijs en Casuïstiekprijs 2017

Elk jaar worden de Heert Dokterprijs en de Casuïstiekprijs uitgereikt. De Heert Dokterprijs gaat naar het beste onderzoeksartikel dat in 2017 gepubliceerd is in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. De Casuïstiekprijs is een prijs voor de beste klinische les in H&W van het afgelopen jaar. De prijzen worden 17 november 2017 bekendgemaakt...

Aan de slag met spuitende slagaders

Dit mooi vormgegeven kinderboek trekt met zijn prikkelende titel en kleurrijke illustraties gelijk de aandacht. Het boek wil kinderen ervan bewust maken dat iedereen betrokken kan raken bij een kleine of grote ramp en vertelt wat je dan kunt doen voor jezelf en het slachtoffer. De auteurs beginnen met de vier belangrijkste regels: zorg voor veiligheid, kijk wat er is gebeurd en...

Invloed leeromgeving op opleidingsresultaten

Opleidingsresultaten zijn afhankelijk van de kwaliteiten van het individu, de gebruikte didactiek en van de context, de ‘leeromgeving’. In het onderwijs gaat veel aandacht uit naar dat individu en de onderwijsmethoden, en veel minder naar de leeromgeving. Ten onrechte, zo laat een Nederlands onderzoek zien.

Verbinden van theorie en praktijk

Huisartsen in opleiding leren zowel in de praktijk als op het instituut. Maar vaak sluiten deze twee leeromgevingen niet op elkaar aan. Een recent systematisch literatuuronderzoek beschrijft manieren om het leren in de praktijk en op het instituut beter op elkaar aan te laten sluiten.

Sepsis, een simpel ABC’tje?

In het artikel ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ stellen Feike Loots et al. dat sepsis buiten het ziekenhuis niet goed wordt herkend en dat daardoor onnodig veel mensen overlijden.

Heldere communicatie tussen specialist en SOLK-patiënt belangrijk

Een op SOLK gerichte evidence-based communicatietraining verhoogt de communicatieve vaardigheden van artsen met betrekking tot SOLK-patiënten. Dit trainingsprogramma moet volgens de onderzoekers worden opgenomen in het postacademisch onderwijs.

Zorgwekkende collega’s op het goede spoor

Bijna iedere huisarts kent collega’s die twijfelachtig of onvoldoende functioneren. Er zijn programma’s om deze collega’s weer op het goede spoor te helpen. Maar werken die wel? In een recente systematische review uit Canada en de Verenigde Staten werd duidelijk dat de effectiviteit ervan behoorlijk goed lijkt.

Onderzoek naar optimale aios-training Shared Decision Making

Shared Decision Making ofwel Samen Beslissen is een hot item in de zorg. Vooral in de huisartsgeneeskunde met zijn persoonsgerichte zorg is hier veel aandacht voor. Momenteel loopt er een onderzoek naar de optimale training van huisartsen-in-opleiding in Samen Beslissen. De eerste resultaten zijn beschikbaar in 2018. Een onderwijsprogramma volgt medio 2022.

Serious game: simuleren van praktijkmanagement

Recent is de PROFclass van start gegaan: een postacademische opleiding om de (startende) praktijkhouder te scholen in praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap. LHV, NHG, Huisartsopleiding Nederland en de SBOH zijn verantwoordelijk voor de opzet en inhoud. Uniek aan PROFclass is dat de cursisten leren de verworven kennis direct toe te passen in een simulatiemodel. In...

Handig naslagwerk over SOLK

Dit handzame boek is geschreven door toonaangevende behandelaars en onderzoekers (huisartsen, psychiaters en psychologen) op het gebied van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Dit nummer gaat over u

Bent u een gemotiveerde huisarts die graag leert? Of bent u een huisarts die het allemaal wel een beetje gezien heeft en met al die verplichte nascholingen niet veel meer opschiet? Schoolt u bij omdat het u motiveert voor uw dagelijks werk? Of komt u vaker ongeïnspireerd en met een kater terug van een tegenvallende nascholing? Waarschijnlijk herkent u zich in allemaal wel een...

Ultiem boek over palliatieve zorg

Dit boek is geschreven door en voor huisartsen en beschrijft de laatste inzichten in de palliatieve zorg, toegespitst op de eerste lijn. De auteurs baseren zich op richtlijnen van het IKNL en het NHG.

Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding

Het is lastig om in een vroeg stadium te voorspellen welke huisartsen-in-opleiding later in het traject niet goed functioneren. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zo’n voorspelling toch mogelijk is. Zowel de beoordeling van verschillende consulten door een ervaren huisarts als een primaire, medische opleiding in het buitenland voorspellen wie in een latere fase van de opleiding...

Pneumokokkenvaccinatie bij patiënten met COPD

COPD-patiënten in de Nederlandse huisartsenpraktijk met een matige of ernstige ziektelast zouden pneumokokkenvaccinatie aangeboden moeten krijgen. Uit een Cochrane-review blijkt dat deze vaccinatie bij COPD-patiënten exacerbaties en pneumonieën kan voorkomen.

Rinorroe door een liquorlek bij CPAP

Van Uem VMR, Groot AMC. Rinorroe door een liquorlek bij CPAP. Huisarts Wet 2017;60(10):526. Bij patiënten die een CPAP-behandeling krijgen komt heldere rinorroe geregeld voor. In zeer zeldzame gevallen is de oorzaak een liquorlek. Deze diagnose moet men overwegen wanneer er sprake is van unilaterale rinorroe of een toename van de rinorroe bij de valsalvamanoeuvre of...

Zelfcontrole van IUD-draadjes niet zinvol

Het advies aan vrouwen om zelf te controleren of de IUD nog goed zit kent geen wetenschappelijke onderbouwing. Uit de beperkte hoeveelheid literatuur die er wel is lijken extra controles zowel door artsen als patiënten de kans op een vroegtijdige ongemerkte expulsie niet te verminderen.

Klinische genetica in de oncologie

Dr. Fred Menko, klinisch geneticus in het Antoni van Leeuwenhoek, schreef ook voor de huisartsenpraktijk een zeer overzichtelijk handboek over klinische genetica in de oncologie.

Verlies kraakbeen door injecties bij knieartrose

Injecties met corticosteroïden leiden tot meer kraakbeenverlies dan injecties met een zoutoplossing en lijken pijnklachten niet te verminderen. Dat is de conclusie van een recent onderzoek bij patiënten met gevorderde knieartrose. Deze patiënten krijgen regelmatig intra-articulaire injecties om artrose te verminderen en daardoor pijn te bestrijden. Er is weinig bekend over de...

Gezamenlijke eerste- en tweedelijnszorg minder effectief dan verwacht

Gezamenlijke zorg van de eerste en tweede lijn (‘shared care’) bij chronische aandoeningen wordt vaak als oplossing gezien om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Een recente Cochrane-review liet echter nauwelijks effecten zien op klinische uitkomstmaten van shared care bij somatische aandoeningen (zoals diabetes en chronisch nierfalen) en evenmin op zorggebruik en...