Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 749)

Verlies kraakbeen door injecties bij knieartrose

Injecties met corticosteroïden leiden tot meer kraakbeenverlies dan injecties met een zoutoplossing en lijken pijnklachten niet te verminderen. Dat is de conclusie van een recent onderzoek bij patiënten met gevorderde knieartrose. Deze patiënten krijgen regelmatig intra-articulaire injecties om artrose te verminderen en daardoor pijn te bestrijden. Er is weinig bekend over de...

Gezamenlijke eerste- en tweedelijnszorg minder effectief dan verwacht

Gezamenlijke zorg van de eerste en tweede lijn (‘shared care’) bij chronische aandoeningen wordt vaak als oplossing gezien om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Een recente Cochrane-review liet echter nauwelijks effecten zien op klinische uitkomstmaten van shared care bij somatische aandoeningen (zoals diabetes en chronisch nierfalen) en evenmin op zorggebruik en...

Meer ervaring en minder drukke praktijk leidt tot betere diabeteszorg

Huisartsen met meer diabetespatiënten scoren beter op kwaliteit van zorg. Dat is de uitkomst van een Canadees onderzoek naar de relatie tussen het aanbod van diabetespatiënten van een huisarts en de uiteindelijke kwaliteit van zorg.

Met overgewicht meer kans op aangeboren afwijkingen

Overgewicht van de moeder vergroot de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking. Een groot Zweeds onderzoek in geboortestatistieken naar het voorkomen van aangeboren afwijkingen bij bijna 1,25 miljoen kinderen bevestigt dit verband nog eens. Er blijkt zelfs sprake te zijn van een dosiseffectrelatie.

Better safe than sorry

Wat was ik blij toen ik eind november 2015 binnen 48 uur twee keer de ambulance hoorde aankomen. Niet als afwachtende huisarts bij een acute patiënt, maar nu eens zelf als patiënt.

Pijn op de borst?

De zoon van de heer Kaya belt de spoedlijn. Vader (87 jaar) is niet goed, grijpt naar zijn borst, heeft hartkloppingen, is benauwd en de tabletten onder de tong helpen niet. In de voorgeschiedenis staan een infarct, AF, CVA, veel psychosociale problematiek in familie, communicatieproblemen door taalbarrière en wens tot behandeling in het ziekenhuis.

Het vrouwenhart: begeerd en minder miskend

Appelman en Roeters van Lennep beschrijven in twee delen het vrouwenhart. Zij richten zich op professionals werkzaam in de huisartsgeneeskunde, gynaecologie, cardiologie en vasculaire geneeskunde.

Wees alert op kanker bij trombocytose

Vroege herkenning van kanker in de huisartsenpraktijk kan bijdragen aan een betere overleving. Een verhoogd aantal bloedplaatjes (trombocyten) zou hierbij kunnen helpen. Nieuw onderzoek suggereert dat de huisarts bij trombocytose alert moet zijn op kanker.

Onnodige verpleegkundige handelingen op een rij

Onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc hebben een lijst opgesteld van 66 verpleegkundige handelingen waarvan is aangetoond dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Stoppen met deze handelingen zou besparing van tijd en geld opleveren, ook in de huisartsenpraktijk.

Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten

Kennis over effectiviteit en implementatie van leefstijlinterventies voor patiënten met een hoog risico op hartvaatziekten in de eerste lijn is schaars. Daarom start er een onderzoek naar het effect en de implementatie-succesfactoren van een integrale groeps-leefstijlinterventie voor patiënten met een verhoogd risico op hartvaatziekten in de huisartsenpraktijk in vergelijking met...

Leerboek psychiatrie

Voor iedereen die wil leren over de psychiatrie, met name studenten, artsen (in opleiding), psychiaters (in opleiding) en geïnteresseerde huisartsen, passeert in dit boek vrijwel alle wetenschappelijke kennis van de psychiatrie de revue. Deze editie is grondig herschreven, aangepast aan de DSM 5 en onderwijskundig verbeterd. Kortom: een zorgvuldig uitgewerkt leerboek waarin...

Complicaties bij korte kuren orale corticosteroïden

Langdurig gebruik van orale corticosteroïden kan infecties, veneuze trombo-embolie (VTE) en osteoporose veroorzaken. Complicaties bij kortdurend gebruik zijn echter minder vaak onderzocht. Amerikaanse onderzoekers concluderen nu dat ook kortdurend gebruik (< 30 dagen) samenhangt met een verhoogd risico op sepsis, veneuze trombo-embolie en fracturen.

Verward in Nederland

Verward in Nederland richt zich op alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is mooi vormgegeven en voorzien van veel verhelderende tabellen en grafieken. Door gebruik te maken van kleur en infographics is het een makkelijk leesbaar boek.

Griepvaccinatie leidt niet tot COPD-exacerbatie

Er is onvoldoende bewijs dat het geven van griepvaccinatie bij mensen met COPD leidt tot een exacerbatie in de periode direct na vaccinatie. Gevonden onderzoeken tonen aan dat direct na vaccinatie het risico op een exacerbatie bij mensen met COPD niet groter is dan in andere periodes en niet verschilt van niet-gevaccineerde mensen met COPD.

Gezamenlijke eerste- en tweedelijnszorg, te veel onder één noemer?

‘Gezamenlijke eerste- en tweedelijnszorg is minder effectief dan verwacht voor chronische aandoeningen’, zo luidt de voorzichtige conclusie van een Cochrane-review (zie pagina 495). 1,2 Het kernwoord hierbij is voorzichtig. Het is echter nog maar de vraag of de onderzoeken die zijn meegenomen in de review iets zeggen over de Nederlandse situatie.

Zelfmeting glucose niet nuttig bij niet-insuline-afhankelijke diabetes

Zelfcontrole van glucosewaarden is gebruikelijk bij insuline-afhankelijke diabetes. Maar is dit ook nuttig bij patiënten die geen insuline gebruiken? Nieuw onderzoek laat zien dat zelfmonitoring niet leidt tot een beter HbA1c of een betere kwaliteit van leven.

Dementie is redelijk voorspelbaar

Het optreden van dementie is te voorspellen aan de hand van negen, voornamelijk cardiovasculaire, beïnvloedbare risicofactoren. Dat blijkt uit de resultaten van een groot Europees cohortonderzoek naar het voorspellend vermogen van de LIBRA-index.

‘In de krant stond dat ik die kuur niet hoef af te maken’

‘Antibioticakuur afmaken? Onzin,’ kopte de Volkskrant op 27 juli van dit jaar. Een opinieartikel over antibioticakuren uit de BMJ van 26 juli kreeg in binnen- en buitenland veel media-aandacht, vaak met een pakkende kop. Dergelijke berichten worden vaak snel opgepikt en bereiken zo de spreekkamer van de huisarts, maar zij geven de inhoud van het aangehaalde artikel niet goed weer.

Elektronische sigaret bij stoppen met roken

De e-sigaret helpt op korte termijn om te stoppen met roken. Langetermijneffecten zijn echter nog onbekend en daarom is het niet verstandig de e-sigaret (meteen) te adviseren bij mensen die willen stoppen met roken. Dit zijn resultaten van een Cochrane-review. Het bewijs van de geïncludeerde onderzoeken was laag.

E-health verhoogt risico op ongelijkheid

Van e-healthtoepassingen wordt verwacht dat zij leiden tot betere kwaliteit van zorg, betere ondersteuning van zelfmanagement en efficiëntere of goedkopere zorg. Die voordelen gelden misschien niet voor iedereen. De vrees bestaat dat e-healthtoepassingen kunnen leiden tot sociale ongelijkheid in toegang, gebruik of kwaliteit van zorg, de zogenoemde ‘digitale kloof’. Daarmee kan...

Leefstijl als medicijn heeft de toekomst

Het is 16 juni 2040. Vanochtend had ik een rustig spreekuur. Ik heb een paar patiënten gezien, onder wie meneer Pietersen.

Genetisch profiel als selectiecriterium voor statines

De meeste patiënten die een statine krijgen in het kader van primaire preventie, slikken deze voor niets. De numbers needed to treat (NNT) om een cardiovasculair event te voorkomen zijn nog steeds hoog, ook in de hoogrisicogroep. Onderzoekers streven daarom al jaren naar een verfijning van de bestaande cardiovasculaire risicoscores om gerichtere behandeling mogelijk te maken. Zou...

Evidence-based medicine, meer dan evidence alleen

Aan de praktijk van evidence-based medicine (EBM) besteden we in de huisartsopleiding te weinig aandacht. Iedere huisarts die de adviezen uit een NHG-Standaard volgt, of ervan afwijkt, doet aan EBM: het wegen van beschikbare evidence met de eigen ervaring en met de voorkeuren van de patiënt.

De rollen omgedraaid: veertig jaar NIVEL beroepenregistraties

Ook voor statistieken geldt dat resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Toch kunnen historische trends helpen de visie op de komende jaren beter te onderbouwen dan alleen met gevoel.

Smart technologie bij COPD: effectief tot zes maanden

Interventies voor zelfmanagement bij mensen met COPD via smart technologie (apps, Skype, websites) blijken een beperkt en kortdurend (zes maanden) maar positief effect te hebben. Dat blijkt uit een recente Cochrane-review.