Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 749)

Apptip PalliArts

PalliArts bundelt informatie over palliatieve zorg. De app is niet vernieuwend maar wel handig, omdat veel nuttige informatie nu bij elkaar staat. De app is ontwikkeld door twee mensen van het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost Brabant, in samenwerking met het IKNL en ondersteund door Stichting Fibula (belangenbehartiger palliatieve netwerkzorg).

Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W

H&W bestaat zestig jaar. Om deze mijlpaal te vieren, vormden acht aios en aiotho’s de redactie van dit jubi­leumnummer. Zij kozen ervoor om de toekomst centraal te stellen: hoe ziet de huisarts(geneeskunde) van de toekomst eruit? Met deze vraag als uitgangspunt maakten zij dit bijzondere nummer.

Leren van evidence-based besluitvorming

Patiënten verwachten dat een huisarts zorgvuldig onderbouwde beslissingen neemt. De huisarts zal hiervoor kennis van recent wetenschappelijke inzichten moeten combineren met de situatie en wensen van de patiënt en de eigen klinische expertise. Dat is wat we verstaan onder evidence-based medicine (EBM). Hoe leren aios dit op de werkvloer en leren opleiders ook van aios?

Stop met specialiseren

Specialisatie, het is erg hip. Huisartsen en specialisten, iedereen doet er driftig aan mee, omdat het zo leuk is iets goed te kunnen.

Clinicards

Deze app illustreert hoe medische apps in de toekomst kunnen worden ontwikkeld. De veelbelovende app heet Clinicards en zit nog in de bètafase (testfase dus), maar wordt al wel ingezet als pilot.

Sneller, beter, goedkoper

E-health is het gebruik van ict om gezondheid(szorg) te ondersteunen of te verbeteren. E-health is hot. Beleidsmakers zien het als een vehikel voor zelfredzaamheid en daarmee als panacee voor de almaar stijgende zorgkosten.

CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen

Voordat u de volgende patiënt, een kind met koorts, binnenroept, krijgt u een telefoontje van uw assistente: “de CRP-waarde was < 5”. Is dit de toekomst? Een recent verschenen onderzoek laat zien dat een CRP-test bij ieder acuut ziek kind in de huisartsenpraktijk geen meerwaarde heeft boven het alleen testen van kinderen die aan de ‘klinische risicofactoren’ voldoen.

Hulde aan het diamanten paar!

Beste mevrouw Huisarts, beste heer Wetenschap, ik ben hier gekomen om u en uw kinderen, uw onvolprezen standaarden, hulde te betuigen. Zestig jaar samen is lovenswaardig en u hebt daarin een groot aantal gezonde kinderen gekregen. Gefeliciteerd dus!

ECG-casus ‘60 jaar: aftakeling of tweede jeugd?’

Het ECG van deze patiënt ziet er als volgt uit:

Zestig jaar H&W: (r)evolutie van de huisarts

Ik neem u graag mee naar het leven van een huisarts zestig jaar terug. Vers uit de coschappen begint hij aan zijn werk.

Het aanzien van de huisarts

Halverwege de vorige eeuw behoorde de huisarts tot de top 3 van de notabelen in de gemeenschap. Tegenwoordig staat de huisarts nog steeds in de top 10 van beroepen met het meeste aanzien. Hoewel iets gedaald, bleef die positie de laatste tien jaar stabiel. Medische beroepen doen het in het algemeen goed met de chirurg op 1, de internist op 4 en de radioloog op 11.

Back from the future?

Als derdejaars aios kon ik in het kader van de Hippokrates-uitwisseling meelopen in een Britse huisartsenpraktijk. Ik kon er een blik in de keuken werpen en keek mijn ogen uit. De Britse aanpak brengt de nodige problemen met zich mee. Is dat ons voorland?

Virtual reality-bril bij de ziekte van Parkinson

De inzet van moderne technologie in de gezondheidszorg neemt toe en kan mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de zorg. In een Cochrane-review werd onderzocht of virtual reality gebruikt kan worden bij het revalideren van patiënten met de ziekte van Parkinson. De auteurs vonden een mogelijke verbetering van de paslengte, maar het wetenschappelijk bewijs was van matige tot...

Medisch Contrast

‘De Nederlandse klaagcultuur draagt eraan bij dat alles altijd maar beter, groter en mooier moet, terwijl onze gezondheidszorg nu al steengoed is op veel terreinen.

De praktijk in beeld, van toen tot morgen

Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.​jdvfoto.​nl).

Glutenvrij leven alleen bij coeliakie

SamenvattingGluten hebben een slechte naam. Steeds meer jonge mensen zonder coeliakie volgen tegenwoordig een glutenvrij dieet, uit angst voor de schadelijke effecten van gluten. Nu blijkt echter dat gluten eten wanneer je geen coeliakie hebt de kans op coronaire ziektes niet groter maakt. Sterker nog, een glutenvrij dieet kan juist de kans op hartinfarcten vergroten.

Venapunctie mag na lymfeklierdissectie bij mammacarcinoom

Vraagstelling Patiënten die een axillaire lymfeklierdissectie ondergaan, krijgen het advies geen bloed af te laten nemen uit dezelfde arm uit angst voor het optreden van lymfeoedeem. Is dit advies juist? De NHG-Standaarden geven hier geen antwoord op en daarom formuleerden wij de vraag: hebben vrouwen die een axillaire lymfeklierdissectie ondergingen vanwege borstkanker een...

Stoppen met roken bij COPD

Rokers met COPD die willen stoppen moeten ondersteund worden met intensieve gedragstherapie, meestal in combinatie met farmacotherapie. Huisartsen zouden zelf hierover het gesprek moeten aangaan gezien het belang en de intensiteit ervan. Dit is de conclusie uit een Cochrane-review over het effect van gedragsmatig en/of farmacologisch stoppen met roken-interventies bij mensen met...

Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie

Meer bekendheid met de effectiviteit en verdraagbaarheid van hoofdhuidkoeling kan leiden tot minder onnodige kaalheid door chemotherapie en een betere kwaliteit van leven.

Ook in VS moet ‘het roer’ om

Uit een position paper van het gezaghebbende American College of Physicians blijkt dat in de Verenigde Staten de kosten van bureaucratie in de zorg enorm zijn, zowel in termen van tijd als in geld.

ECG-casus ‘Een dame op leeftijd’

De huisarts denkt dat de bradycardie de oorzaak van de klachten is en maakt een ECG om de oorzaak van de trage hartfrequentie te achterhalen.

Gonorroe op ‘vreemde plekken’

Bij vermoeden van een soa wordt een kweek of PCR gebruikt om de soa aan te tonen of uit te sluiten. Toch wordt er nog weleens een diagnose gemist. Zo is Neisseria gonorrhoeae soms alleen aantoonbaar in het anorectale gebied of in de orofarynx, zonder dat er sprake is van een genitale infectie. Blijven controleren, luidt het devies.

Patiënt niet tevredener na langer consult

Huisartsen zeggen regelmatig dat de consultduur van tien minuten te kort is. Maar leidt een langer consult ook tot meer tevredenheid bij patiënten? Recent onderzoek maakt duidelijk dat er geen verband is tussen consultduur en patiënttevredenheid.

Statines na je 65e, een kwestie van maatwerk

Voor patiënten die eerder een cardiovasculair event doormaakten of diabetes mellitus hebben, is het voorschrijven van een statine haast vanzelfsprekend. Voor de indicatie primaire preventie na je 65e is de keuze voor een statine minder vanzelfsprekend, omdat statines dan weinig voordeel lijken op te leveren.

Mooi receptenboek voor mantelzorgers

Dit ‘receptenboek’ is in eerste instantie bedoeld voor mantelzorgers en daarnaast geschikt voor ondersteuners van mantelzorgers, zoals huisartsen.