Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 928)

Positieve resultaten door gesponsord onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek dat gesponsord wordt door de farmaceutische industrie laat vaker een positief resultaat zien dan onderzoek dat niet door de industrie gesponsord wordt. Daarnaast worden de bevindingen in de conclusieparagraaf van artikelen vaker gunstiger omschreven dan bij onderzoek dat op een andere wijze is gefinancierd.

Bètahistine bij draaiduizeligheid

Context Draaiduizeligheid (vertigo) komt bij volwassenen relatief veel voor. De lifetime-prevalentie wordt geschat op 7%; de incidentie op de leeftijd van 25 tot 44 jaar is 2 per 1000 per jaar en bij mensen ouder dan 75 jaar 14 per 1000 per jaar.

Minder antibiotica door meer te praten?

Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica vergeleken met hun Europese collega’s. Toch schrijven ook Nederlandse huisartsen regelmatig antibiotica voor als NHG-Standaarden deze niet aanbevelen. De ruimte voor verstandiger voorschrijven lijkt vooral te zitten in het gesprek tussen patiënt en huisarts.

Curettage schadelijk voor volgende zwangerschap

Dilatatie van de cervix gevolgd door curettage is een gangbare gynaecologische ingreep voor zwangerschapsafbreking of om het bloedverlies bij een miskraam in korte tijd te beëindigen. De ingreep wordt algemeen beschouwd als veilig en complicaties als perforatie van de uterus, infectie of bloeding zijn zeldzaam. Enkele gynaecologen van het AMC ontdekten evenwel dat de ingreep ...

Geen artroscopie bij meniscusscheur?

Er is al eerder bewezen dat een artroscopische knieoperatie niet nuttig is bij patiënten van middelbare leeftijd met een degeneratieve meniscusscheur. Tot op heden werd gedacht dat een operatie effectiever is wanneer een meniscus geopereerd werd na een traumatische meniscusscheur. Dit onderzoek maakt aannemelijk dat dat toch niet zo is.

Daling boulimia nervosa in huisartsenpraktijk

Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa, zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die meestal ontstaan in de adolescentie. Bij anorexia nervosa is – naast voedselbeperking en een gestoord lichaamsbeeld – amenorroe vaak een van de vroege symptomen. Over de oorzaken van eetstoornissen is relatief weinig bekend.

Matig alcoholgebruik loont

Al langere tijd wordt vermoed dat matig alcoholgebruik gepaard gaat met een lager risico op hart- en vaatziekten dan abstinentie of zwaar drinken. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat het gunstige effect van matig gebruik artificieel is, omdat drinkers vanwege gezondheidsbezwaren met hun alcoholgebruik kunnen zijn gestopt. Hierdoor zouden de cijfers van niet-gebruikers minder ...

ECG-casus ‘Slechte conditie’

De patiënte is nu wel gemotiveerd om aanvullend onderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek bestaat uit spirometrie (conclusie: COPD met matige obstructie), CVRM (conclusie: SCORE 23%), een thoraxfoto (conclusie: hyperinflatie) en een ECG.

Nachtmerries en hallucinaties bij metoprolol

In 2015 gebruikten 1.586.000 Nederlanders dagelijks een bètablokker als primaire of secundaire preventie van hart- en vaatziekten.

MRI stelt niet ernst van knieklachten vast

Er zijn twee NHG-Standaarden over diagnostiek en behandeling van knieklachten.

Acupunctuur voor preventieve behandeling migraine

Context Aanvalsgewijze migraine betekent een grote ziektelast, zeker wanneer alle aanvallen van een patiënt bij elkaar worden opgeteld.

Amoxicilline bij kaakontsteking

Vraagstelling Incisie en drainage door de tandarts of kaakchirurg is de eerst aangewezen behandeling bij een dentoalveolaire infectie of kaakontsteking.

Aanhoudende opvliegers

Een 63-jarige onderwijzeres vraagt om een herhalingsrecept van estradiol/dydrogesteron. Zij gebruikt dit nu vijftien jaar vanwege hinderlijke opvliegers.

Kortere kuur bij OMA geeft slechtere uitkomst

Het verkorten van de duur van een antibioticakuur is een potentiële manier om het risico op resistentie bij kinderen met otitis media acuta (OMA) te beperken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een kortere duur van de kuur resulteert in een slechtere klinische uitkomst dan de standaardduur.

Maagzuurremmers bij zuigelingen

Vraagstelling Gastro-oesofageale reflux (GOR) komt vaak voor bij zuigelingen en leidt frequent tot doktersbezoek.

Wachttijden voor de poh-ggz

Sinds de introductie van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) in 2008 om binnen de huisartsenpraktijk meer psychische problematiek te kunnen behandelen, groeide het aantal poh’s-ggz flink. In 2010 beschikte 20% van de praktijken over een poh-ggz, in 2015 was dit ruim 80%. Ook de wachttijden namen toe.

Effecten ‘belonen van kwaliteit’ zeer gering

Het plan om zorgverleners of -organisaties financieel te belonen (of juist te korten) op basis van de kwaliteit van de geleverde zorg lijkt aantrekkelijk.

Ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement

Wat is het effect van ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM)?

Voorkomt vitamine D luchtweginfecties?

Naast versterking van botten worden diverse andere nuttige functies aan vitamine D toegedicht.

Verklaringsmodellen voor menselijk gedrag

Doelgroep Huisartsen(-in-opleiding), specialisten, paramedici en verpleegkundigen.

Minder ziekenhuisopnames bij continue huisartsenzorg

Oudere patiënten die vaker dezelfde huisarts bezochten, werden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis voor behandelbare aandoeningen.

Opsporing verzocht

De belangrijkste motivatie voor het promotieonderzoek van Jos Dirven is de grote mate van mis- en onderdiagnostiek van COPD in Nederlandse huisartsenpraktijken. “Verbetering van deze situatie is zeer gewenst. Via het Preventieconsult COPD lijkt dit nu haalbaar en huisartsen zien kansen voor implementatie van vroegopsporing van COPD in de huisartsenpraktijk.”

Degeneratieve afwijkingen rotatorcuff

Conservatieve therapie is de meest aangewezen behandeling van patiënten met degeneratieve afwijkingen van de rotatorcuff. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten vanaf 65 jaar, vanwege een hogere recidiefkans.

Actieplannen voor COPD-exacerbaties houden patiënten uit ziekenhuis

In een actieplan staat beschreven welke stappen een patiënt moet ondernemen bij een exacerbatie om verergering te voorkomen, zoals contact opnemen met de huisarts of starten met antibiotica of prednison.

Echografie ontmaskert ontkende zwangerschap

Verhalen over opmerkelijke casus zoals hierboven doen vaker de ronde. Maar hoe vaak komt het nu echt voor? Uit een Duits onderzoek blijkt de incidentie van ontkende zwangerschap 1:475 zwangerschappen te zijn.