Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 779)

Pijn op de borst, niet altijd onschuldig

Patiënten met pijn op de borst vormen een diagnostische uitdaging, met serieuze consequenties als de arts onderliggend cardiovasculair lijden mist. Bij de meeste patiënten heeft pijn op de borst geen specifieke oorzaak en wordt deze gecodeerd als borstkasklachten (ICPC-code L04). Onderzoek laat zien dat deze patiënten toch een verhoogd risico hebben op een cardiovasculair incident.

Anamnese van de huisarts

Dit boek richt zich op huisartsen (met name in opleiding), medisch studenten, beleidsmakers huisartsenzorg, patiënten en mensen uit de mediawereld.

Counseling is dagelijks werk voor de huisarts

Picavet en Leusink betogen dat er meer aandacht moet komen voor counseling in de NHG-Standaard Anticonceptie (‘Meer counseling in de NHG-Standaard Anticonceptie nodig’, pagina 393). Wij onderschrijven het belang van goede counseling. Dit is namelijk de kern van het dagelijks werk van de huisarts. Momenteel is de standaard in herziening, waarbij er aandacht is voor pati...

Psychosociale zorg in de oncologie

De ondertitel vermeldt dat het een praktijkboek is, bedoeld voor dokters. Gezien de thema’s en casuïstiek lijkt het bedoeld voor een bredere doelgroep, onder wie psychologen en (oncologisch) verpleegkundigen.

Ergotherapie goed voor kwetsbare ouderen

Ergotherapie verbetert het functioneren in ADL, sociale participatie en mobiliteit, aldus onderzoekers uit Leuven en Nijmegen. Zij verrichtten een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van ergotherapie op het functioneren van thuiswonende, fysiek kwetsbare ouderen.

Iedere patiënt een eigen gebruiksaanwijzing

In de stadspraktijk, waar ik het eerste jaar als aios heb doorgebracht, bevinden zich veel expats. Hoogopgeleide mensen met een diverse culturele achtergrond, die vaak gewend zijn aan een heel ander gezondheidssysteem dan het onze.

Serieuze kritiek op de ggz

Dit boek richt zich op patiënten, huisartsen en psychiaters.

Minderen alcohol verlaagt bloeddruk

Het is bekend dat overmatig alcoholgebruik het risico op hypertensie verhoogt. Maar het was nog onduidelijk of minder alcoholgebruik de bloeddruk daadwerkelijk verlaagt. Een nieuwe meta-analyse laat zien dat de bloeddruk tot wel 5 mmHg kan dalen door minder alcohol te drinken.

Bacterie niet schadelijker dan virus

Over het algemeen gaan we ervan uit dat bacteriële (ongecompliceerde) lageluchtweginfecties ernstiger verlopen dan luchtweginfecties die worden veroorzaakt door een virus. Een recent onderzoek toont aan dat die aanname klopt, maar dat het verschil in beloop klinisch niet significant is.

Onderzoek naar lichttherapie bij depressie tijdens zwangerschap

Lichttherapie is bewezen effectief in de behandeling van depressie, geeft snel resultaat en heeft weinig bijwerkingen. Maar is het ook effectief en veilig bij zwangere vrouwen met een depressie en hun kind? Nieuw onderzoek moet daar licht op werpen.

Ggz in de huisartsenpraktijk

Dit boek richt zich op de huisarts en poh-ggz. De auteur beschrijft eerst de organisatie hiervan: basisaanbod voor veelvoorkomende klachten (angst, depressie, slaapproblemen, stress, etc.).

Knieartrose voorkomen door gewichtsverlies

Al langer bestaat het vermoeden dat patiënten knieartrose kunnen voorkomen door gewichtsverlies en het gebruik van glucosamine. In een onderzoek bij vrouwen van middelbare leeftijd met overgewicht werd een goede preventieve interventie niet bewezen, maar leverde wel de voorzichtige conclusie op dat knieartrose na gewichtsverlies minder vaak voorkomt.

Patiënt met onbegrepen lagerugpijn heeft recht op MRI

SamenvattingDe tweede herziening van de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn bevat geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van de versie uit 2005.1 Dat is logisch, omdat de huidige wetenschappelijke stand van zaken nauwelijks anders is dan die van twaalf jaar geleden. Opvallend is wel dat het lichamelijk onderzoek vrijwel uit de standaard van 2017 is verdwenen en dat nog...

Als schaamhaarverwijdering niet gladjes verloopt

Een jonge vrouw vraagt advies over kleine ontstekingen in de genitaalstreek na het verwijderen van haar schaamhaar [foto].

Zuurstoftherapie kan verademing zijn

Context Volgens de richtlijnen zouden patiënten met COPD alleen zuurstoftherapie moeten krijgen als zij hypoxemie hebben. Bij kortademige COPD-patiënten met of zonder milde hypoxemie wordt momenteel niet geadviseerd zuurstof voor te schrijven. In de praktijk krijgen deze patiënten echter soms wel zuurstoftherapie. Het is de vraag of dit verstandig is. Zuurstoftherapie is mogelijk...

Axiale spondyloartritis op het spreekuur: huismus of witte raaf?

Axiale spondyloartritis is een reumatische ziekte met als kenmerk ontsteking van de sacro-iliacale gewrichten en de wervelkolom. Deze ziekte wordt gezien als de zeldzame witte raaf onder de lagerugklachten. Lonneke van Hoeven, reumatoloog in opleiding, komt echter tot een andere conclusie in haar voor de huisarts relevante proefschrift uit 2015.

Bij de meeste patiënten met lagerugpijn is goede zorg juist geen MRI

In het opiniestuk van Jan Mens et al. uiten de auteurs kritiek op de nieuwe NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn.

Kennistoets

Van Laere I, Slockers M, Van den Muijsenbergh M. Huisarts kan dakloosheid voorkomen. Huisarts Wet 2017;60(7):363-5.

Nieuwsgierig naar de huisartsgeneeskunde van de toekomst?

Vindt u dat de studie geneeskunde bij de universiteit weggehaald kan worden en kan worden omgevormd tot een hboopleiding? Vindt u dat iedere dokter ook wetenschapper moet zijn? Als u beide vragen met ‘nee’ beantwoordt, raden wij u aan deze bijdrage in Huisarts & Wetenschap te lezen.

Compressietherapie bij enkelbandletsel leidt niet tot sneller herstel

Inleiding Bij enkelbandletsel is het in de praktijk gebruikelijk om in de acute fase de RICE-regel (Rest, Ice, Compression, Elevation) toe te passen. In de NHG-Standaard Enkelbandletsel uit 2012 wordt de RICE-regel noch aangeraden, noch ontraden bij gebrek aan bewijs voor sneller herstel.

Rol huisarts bij palliatieve zorg voor kinderen met kanker

Van de kinderen met kanker overlijdt 25%. De meesten sterven thuis. De emotionele impact op naasten en huisarts is groot en de incidentie is laag. Huisartsen hebben weinig ervaring met deze indringende gebeurtenis. Pediatrische palliatieve zorg in de thuissituatie vraagt intensieve samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en binnen de eerste lijn. De beschikbaarheid van...

Gezonde obesitas bestaat niet!

Eerder onderzoek suggereerde dat er een groep patiënten bestaat met ‘gezonde obesitas’. Zij zouden geen verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Nieuw onderzoek laat echter zien dat volwassenen met obesitas en een normaal risicoprofiel wel degelijk een hoger risico op ischemische hartziekten hebben dan volwassenen zonder obesitas en een normaal risicoprofiel.

Betere voorbereiding patiënt sleutel tot effectievere consulten

Voor patiënten met diabetes en hun artsen is het lastig om in de beperkte consulttijd alle onderwerpen te bespreken. Zeker als prioriteiten onderling verschillen. Voorbereiding op het consult door de patiënt draagt mogelijk bij aan een efficiënt gebruik van de tijd én leidt tot een hogere tevredenheid bij arts en patiënt.

Afscheid van de spreekkamerbloeddrukmeting

“Ach dokter, nu ik hier toch ben, kunt u meteen even mijn bloeddruk meten? Ik slik nu al een tijdje die nieuwe pillen en ik zou mijn bloedruk nog laten controleren. Dan hoef ik daarvoor niet een aparte afspraak bij de verpleegkundige te maken. Scheelt weer tijd. Zij heeft het druk, en ik ook!”

Urticaria: is opdosering van antihistaminica zinvol?

Vraagstelling Is opdosering van tweedegeneratieantihistaminica (I) effectief en veilig (O) bij patiënten met persisterende urticaria na een normale dosis antihistaminica (P)?