Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 1,011)

“Ik zou graag meer huisartsenonderzoek zien”

Karen Koller, van huis uit jurist gezondheidsrecht en zelf astmapatiënt, is lekenlid bij de Commissie Mens­gebonden Onderzoek (CMO) in Nijmegen, verbonden aan het Radboudumc. “Ik vertegenwoordig de patiënt en beoordeel vanuit die positie de leesbaarheid, toegankelijkheid en vooral de proportionaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.”

Contra: leefstijl en de huisarts, protocol versus generalist

Marcus was een waardeloze suikerpatiënt, die zijn dokters tot wanhoop dreef. “Ik weiger mijn leven erdoor te laten bepalen”, riep hij graag. Hij at en dronk waar hij zin in had, vergat op tijd te spuiten, sloeg controles over, werd doodziek en vroeg zich dan geschrokken af hoe dit toch had kunnen gebeuren. Ze was eraan gewend geraakt, en ze was er ook aan gewend dat alles toch weer ...

Vloeiende vrouwen minder anemisch door ijzer

Context IJzergebrek(sanemie) komt veel voor bij menstruerende vrouwen en kan diverse gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Herstel van het ijzergebrek kan deze gezondheidsproblemen oplossen. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten van het slikken van ijzer door niet-zwangere vrouwen in de fertiele levensfase, maar de resultaten zijn niet eerder samengevat in een ...

Protonpompremmer bij clopidogrel: omeprazol of pantoprazol?

Vraagstelling De combinatie clopidogrel en (es)omeprazol geeft volgens het NHG-Standpunt een verhoogd risico op cardiovasculaire complicaties, waardoor patiënten worden overgezet op pantoprazol. Het standpunt uit 2010 is gebaseerd op farmacologische onderzoeken, omdat klinische onderzoeken wisselende resultaten lieten zien. (Es)omeprazol remt het CYP2C19-enzym, dat clopidogrel in ...

Pro: leefstijl bespreken behoort tot kern huisartsgeneeskunde

De kans op het krijgen van een chronische aandoening hangt soms samen met iemands leefwijze. Overgewicht is een met leefstijl samenhangende risicofactor. Yvonne Drewes beschrijft waarom van huisartsen een proactieve houding wordt verwacht bij het bespreken van bijvoorbeeld obesitas met patiënten met leefstijlgerelateerde gezondheidsrisico’s. Zij concludeert dat de Nederlandse ...

Het effect van wearables op overgewicht

Zijn we op weg naar het quantified self waarbij de zelfredzame en gezonde burger longitudinaal en realtime informatie over zichzelf verzamelt, interpreteert en gebruikt om zijn gedrag te veranderen en daarmee gezonder te worden? Het lijkt er soms wel op.

Geen antipsychotica meer in terminale fase

Delier komt frequent voor bij patiënten in de terminale fase, zeker als de stervensfase nadert. Als eenmaal een delier is vastgesteld, bestaat de behandeling uit het wegnemen van mogelijke oorzaken en het doen van medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies.

Steunzolen bij aspecifieke lagerugpijn?

Vraagstelling De huisarts ziet regelmatig patiënten met aspecifieke lagerugpijn. Regelmatig zijn dit patiënten die veel staan/lopen. Mogelijk zorgen steunzolen voor vermindering van rugpijn, doordat de voet dan beter gesteund wordt en de schok die bij elke stap ontstaat, meer geabsorbeerd wordt. Verminderen steunzolen pijnklachten bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn in ...

Persoonlijk netwerk belangrijker dan ‘de wijk’

Om de druk op dure professionele gezondheidszorg te verminderen, verbetert de overheid de structuur en cohesie in de wijk. Volgens een eerste onderzoek hiernaar lijkt dit gebaseerd op een luchtkasteel. Er wordt namelijk al veel informele hulp verleend. En het krijgen van hulp blijkt afhankelijker te zijn van het individu dan van de kracht van de wijk. Het is zorgelijk dat vooral ...

Betreden op eigen risico

Niet al onze patiënten geven gevolg aan een verwijzing naar de specialist. Verbruik van het verplicht eigen risico kan hiervoor een van de redenen zijn. Onderzoek laat zien dat het aantal mensen dat gehoor gaf aan een verwijzing daalde in de jaren waarin het verplicht eigen risico meer dan verdubbelde. Een oorzakelijk verband is echter allerminst zeker.

Meer contacten met hoge urgentie op huisartsenpost

Er zijn signalen dat de acute zorgketen overbelast dreigt te raken en er is veel media-aandacht voor de spoedzorg. In de periode 2013-2015 nam het aantal contacten op de huisartsenpost met een hoge urgentie toe, maar het totaal aantal contacten veranderde nauwelijks. Dit blijkt uit onderzoek op basis van gegevens van negentien huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan NIVEL ...

Dermatologie van de gekleurde huid

Doelgroep Huisartsen met veel patiënten met een gekleurde huid.

Pijn lijden hoeft toch niet, dokter?

Doelgroep Dit casusboek is geschreven voor alle artsen, maar is gezien de diversiteit van de onderwerpen bij uitstek geschikt voor huisartsen. De patiënten in het boek variëren van jong tot oud, en nagenoeg alle pijnproblemen die je als (huis)arts tegenkomt, worden besproken.

Niet standaard antipsychotica bij (mild) delier in de terminale fase

Collega Pleumeekers roept in zijn bijdrage in dit nummer van H&W (pagina 191) op tot een revisie van de medicamenteuze adviezen in de NHG-Standaard Delier voor delirante patiënten in de terminale fase.

Overlevingskans na verwijdering melanoom in eerste lijn

Ierse onderzoekers keken naar het percentage melanomen dat in de eerste lijn werd verwijderd en naar verschillen in de overlevingskans met de tweede lijn. De meeste melanomen worden door de specialist verwijderd. De overlevingskans bij de in de eerste lijn verwijderde melanomen is echter niet slechter.

En daar komt u nu mee

Hoe langer je elkaar kent, hoe hoger de drempel wordt om elkaar aan te spreken op gedrag. Durf je je collega na tien jaar samenwerken te zeggen dat de verhalen over haar kinderen te lang duren?

Neonatale pustulosis cephalis

Neonatale pustulosis cephalis ontstaat meestal vanaf de geboorte of in de eerste twee tot drie weken en wordt met name gezien in het gelaat (kin, wangen en voorhoofd, soms ook op de oogleden).

Altijd lichamelijk onderzoek bij pijnklachten heup

Lange tijd werd gedacht dat heuppijn veroorzaakt door heupartrose met name gelokaliseerd was in de lies. Uit dit onderzoek blijkt dat de pijnlokalisatie complexer is. Ook pijnklachten aan de buitenzijde van de heup en de rug zijn geassocieerd met heupartrose.

Alopecia androgenetica bij vrouwen

Context Kaalheid komt ook bij vrouwen voor. De meest voorkomende vorm van kaalheid bij vrouwen is alopecia androgenetica of female pattern hair loss (FPHL). Vrouwen worden – in tegenstelling tot mannen – niet helemaal kaal, maar krijgen last van erg dun haar op de kruin en het voorhoofd. Hoewel dit al vanaf de puberteit plaats kan vinden, krijgen de meeste vrouwen hier pas na de ...

Senioren tevreden over hun huisarts

Senioren geven hun huisarts een 8,2 voor sociale vaardigheden en een 8 voor vakkennis. Ze vinden de huisarts van nu beter dan de huisarts van vroeger. Van de senioren zou 81% zijn huisarts aanraden aan anderen.

Bekwaming aios in complexe ouderenzorg

De huisarts krijgt steeds meer te maken met ouderen met complexe problematiek. Voor het behandelen van deze problemen is een gedegen plan van aanpak noodzakelijk.

Bewegen in groepen is leuker

Bewegen is gezond. In groepen met een lagere sociaaleconomische status wordt minder bewogen. Dit is een van de redenen dat er een gezondheidsverschil is tussen sociaaleconomische groepen. Het proefschrift van Herens laat zien dat mensen die deelnemen aan beweeggroepen niet meer gaan bewegen, maar wel meer plezier in bewegen krijgen.

Antistolling na artroscopie en onderbeengips niet effectief

Er is al enige tijd twijfel over het effect van preventieve antistolling na artroscopie van de knie en onderbeengips. Uit onderzoek blijkt dat routinematige behandeling met preventief laag moleculair heparine (LMWH) niet effectief is in het voorkomen van trombo-embolische aandoeningen.

Shared decision making bij huisartsconsulten

Bij shared decision making (SDM) participeren patiënt en arts beiden in het besluitvormingsproces om gezamenlijk tot een behandeling te komen. Uit Utrechts onderzoek blijkt dat SDM-training effect heeft op de intakefase. Bij het nemen van het behandelingsbesluit zelf grijpen artsen terug op een paternalistische, richtlijngeoriënteerde attitude. De SDM-consulten duurden 20% langer.

Acrobatiek

Huisartsen hebben een ‘vrij beroep’. Dat houdt in dat wij persoonlijk en onafhankelijk onze vakkennis kunnen toepassen.