Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 928)

Senioren tevreden over hun huisarts

Senioren geven hun huisarts een 8,2 voor sociale vaardigheden en een 8 voor vakkennis. Ze vinden de huisarts van nu beter dan de huisarts van vroeger. Van de senioren zou 81% zijn huisarts aanraden aan anderen.

Bekwaming aios in complexe ouderenzorg

De huisarts krijgt steeds meer te maken met ouderen met complexe problematiek. Voor het behandelen van deze problemen is een gedegen plan van aanpak noodzakelijk.

Bewegen in groepen is leuker

Bewegen is gezond. In groepen met een lagere sociaaleconomische status wordt minder bewogen. Dit is een van de redenen dat er een gezondheidsverschil is tussen sociaaleconomische groepen. Het proefschrift van Herens laat zien dat mensen die deelnemen aan beweeggroepen niet meer gaan bewegen, maar wel meer plezier in bewegen krijgen.

Antistolling na artroscopie en onderbeengips niet effectief

Er is al enige tijd twijfel over het effect van preventieve antistolling na artroscopie van de knie en onderbeengips. Uit onderzoek blijkt dat routinematige behandeling met preventief laag moleculair heparine (LMWH) niet effectief is in het voorkomen van trombo-embolische aandoeningen.

Shared decision making bij huisartsconsulten

Bij shared decision making (SDM) participeren patiënt en arts beiden in het besluitvormingsproces om gezamenlijk tot een behandeling te komen. Uit Utrechts onderzoek blijkt dat SDM-training effect heeft op de intakefase. Bij het nemen van het behandelingsbesluit zelf grijpen artsen terug op een paternalistische, richtlijngeoriënteerde attitude. De SDM-consulten duurden 20% langer.

Acrobatiek

Huisartsen hebben een ‘vrij beroep’. Dat houdt in dat wij persoonlijk en onafhankelijk onze vakkennis kunnen toepassen.

Compleet en helder naslagwerk over osteoporose en fractuurpreventie

Doelgroep (fractuur)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, aios huisartsgeneeskunde en artsen in opleiding tot medisch specialist.

Meniscuslijden: opereren of oefenen?

Bij patiënten met meniscuslijden hanteren huisartsen volgens de NHG-Standaard een afwachtend beleid. Wanneer de klachten niet verbeteren, kunnen we verwijzen naar de orthopeed. Postoperatief wordt vaak geoefend met de fysiotherapeut. Een nieuwe systematische review en meta-analyse roepen de vraag op of het niet beter is eerst te gaan oefenen, en pas bij falen van deze therapie naar ...

ECG-casus ‘Trage pols’

Vanwege de bradycardie wordt een ECG gemaakt.

De onderzoeksvraag

Vrijwel iedere ochtend staat er bij u wel een patiënt aan de balie met een potje urine. U hebt daar natuurlijk een protocol voor, gebaseerd op de NHG-Standaard Urineweginfecties. Toch kunt u zichzelf over dit veelvoorkomende onderwerp in de huisartsenpraktijk vele vragen stellen, bijvoorbeeld: moet ik niet vaker een sedimentonderzoek doen? Hoe zit het eigenlijk met het ...

Een spugende zuigeling

Gastro-oesofageale reflux is een veelvoorkomend fysiologisch verschijnsel bij gezonde kinderen en volwassenen. Bij refluxziekte leidt reflux tot hinderlijke klachten/complicaties (zoals oesofagitis). Regelmatig vindt onnodig onderzoek en behandeling plaats: tussen 2008 en 2013 is een zevenvoudige stijging zichtbaar van het aantal voorschriften zuurremmende medicatie bij kinderen ...

Integrale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren

Kan chronische zorg voor oudere patiënten met atriumfibrilleren, inclusief antistollingszorg, veilig in de huisartsenpraktijk plaatsvinden?

De 4DKL bevordert juist persoonsgerichte zorg

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van vragenlijsten in de eerstelijns ggz nuttig is voor het herkennen, diagnosticeren en vervolgen van psychosociale problemen.1 Dat geldt ook voor de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL), want dat is voor de 4DKL nooit onderzocht. Het onderzoek dat wel gedaan is, betreft bijna uitsluitend depressievragenlijsten. Dit heeft alles te ...

Hoge hakken en knieartrose

Vraagstelling Knieartrose wordt twee keer zo vaak gezien bij vrouwen als bij mannen. Zou de oorzaak liggen in het verschil in schoeisel? Ofwel: verhoogt het dragen van hoge hakken de kans op knieartrose?

MMSE schakel in diagnostisch traject

Context De Mini Mental State Examination (MMSE) wordt wereldwijd gebruikt als diagnosticum én als screeningsinstrument ter opsporing van dementie. Een score lager dan 24 (van de 30 te behalen) punten wordt doorgaans als afwijkend beschouwd. Gezien de impact van het stellen én het missen van de diagnose dementie is het van belang de diagnostische waarde van deze test juist in te ...

Wat wil de patiënt zelf?

Zorg moet aansluiten bij de wensen van patiënten. Daarom lijkt patiëntbetrokkenheid bij de invulling van het zorgaanbod onmisbaar. Willen patiënten bijvoorbeeld een avondspreekuur? Is er behoefte aan groepseducatie? Welke hulpverleners moeten er zijn? Patiënten zouden hoe dan ook mee moeten kunnen praten over het zorgaanbod in hun wijk. In de literatuur is over dit onderwerp echter ...

Stoppen met roken tijdens de zwangerschap

Een jonge moeder komt met haar dochtertje van vier jaar op het spreekuur. Het dochtertje heeft koorts, hoest en is benauwd. Zes maanden geleden had ze dezelfde klachten; toen moest ze verneveld worden in het ziekenhuis. De moeder voelt zich schuldig omdat ze tijdens de zwangerschap vijf sigaretten per dag heeft gerookt. Achteraf gezien had ze al voor haar zwangerschap gestopt ...

Hormoonspiraal bij tieners

Een meisje van 16 jaar komt op uw spreekuur om te starten met anticonceptie. Zij wil graag een hormoonspiraal vanwege goede ervaringen bij vriendinnen. Is een levonorgestrelhoudend spiraal (LS) bij deze jonge nulligravida veilig als anticonceptivum? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen en complicaties?

Kinderen met obesitas: lost in paradise?

Mensen die verdwaald zijn hebben de neiging om in cirkels te gaan lopen. Ze lopen zo lang door tot ze op een gegeven moment bij het punt aangekomen zijn waar ze ooit het spoor bijster zijn geraakt. Als ze dan ineens voetafdrukken in de grond zien, krijgen ze weer het gevoel op de goede weg te zijn. Anderen zijn hen hier immers voorgegaan. Het gevoel de weg kwijt te zijn bij de ...

Dientamoebe fragilis bij kinderen: niks aan doen

Vraagstelling Op het spreekuur kwam een veertienjarig meisje met sinds anderhalf jaar diffuse buikpijnklachten en een blanco voorgeschiedenis. Lichamelijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek lieten geen bijzonderheden zien, behalve een positieve feceskweek voor dientamoebe fragilis.

Delen door 8000

Een alarmerende krantenkop: ‘Aantal oogletsels vuurwerk loopt sterk op’. Het blijkt om 90 gevallen te gaan dit jaar. Om zo’n getal beter te begrijpen deel ik het altijd door 8000: dan krijg ik de kans dat dat bij één huisarts in de praktijk gebeurt. In dit geval dus ongeveer bij één op de 90 huisartsen. Met andere woorden: één op de drie huisartsen zal zoiets meemaken in zijn ...

Stoppen met roken heeft ook bij ouderen nut

Gezien de gezondheidsrisico’s van roken, hebben huisartsen een belangrijke taak in het signaleren, voorlichten en bieden van hulp. Bij patiënten van middelbare leeftijd zijn de langetermijneffecten goed onderzocht; maar hoe zit dit bij ouderen? Dien ik een vitale 80-jarige vrouw écht te adviseren om te stoppen met roken?

Zorg voor kwetsbare ouderen

De onderzoeken die beschreven worden in dit proefschrift zijn gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Hieruit zijn in heel Nederland onderzoeken opgezet om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Een aantal hiervan zijn eerder in H&W gepubliceerd, en recent heeft Van Rossum in een commentaar deze onderzoeken en hun uitkomsten op een rij gezet. De uitkomsten ...

Kinkhoestvaccinatie zwangeren ter bescherming van zuigeling

De Gezondheidsraad bracht eind 2015 het advies uit om zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden ter bescherming van de zuigeling. Het ministerie van VWS moet nog besluiten hoe dit advies zal worden overgenomen. In de tussentijd is de vaccinatie bij GGD’en op eigen rekening verkrijgbaar. Sommige GGD’en hebben de verloskundigen en huisartsen in hun regio hierover ...

CWO-Weekend 2017

Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 is het CWO-Weekend in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De doelgroep bestaat uit huisartsen, huisartsen die betrokken zijn bij nascholing, richtlijnen en wetenschap, aios, aiotho’s, onderzoekers en belangstellenden. Het thema ‘Van vraag naar opzet. Operationaliseren van onderzoeksvragen’ is helemaal toegespitst op de ...