Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 875)

Minder ziekenhuisopnames bij continue huisartsenzorg

Oudere patiënten die vaker dezelfde huisarts bezochten, werden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis voor behandelbare aandoeningen.

Opsporing verzocht

De belangrijkste motivatie voor het promotieonderzoek van Jos Dirven is de grote mate van mis- en onderdiagnostiek van COPD in Nederlandse huisartsenpraktijken. “Verbetering van deze situatie is zeer gewenst. Via het Preventieconsult COPD lijkt dit nu haalbaar en huisartsen zien kansen voor implementatie van vroegopsporing van COPD in de huisartsenpraktijk.”

Degeneratieve afwijkingen rotatorcuff

Conservatieve therapie is de meest aangewezen behandeling van patiënten met degeneratieve afwijkingen van de rotatorcuff. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten vanaf 65 jaar, vanwege een hogere recidiefkans.

Actieplannen voor COPD-exacerbaties houden patiënten uit ziekenhuis

In een actieplan staat beschreven welke stappen een patiënt moet ondernemen bij een exacerbatie om verergering te voorkomen, zoals contact opnemen met de huisarts of starten met antibiotica of prednison.

Echografie ontmaskert ontkende zwangerschap

Verhalen over opmerkelijke casus zoals hierboven doen vaker de ronde. Maar hoe vaak komt het nu echt voor? Uit een Duits onderzoek blijkt de incidentie van ontkende zwangerschap 1:475 zwangerschappen te zijn.

Vier antibiotica even effectief bij neuroborreliose

Benzylpenicilline, ceftriaxon, doxycycline en cefotaxim blijken even effectief bij behandeling van neuroborreliose. De uitkomst bij een afwachtend beleid is onbekend.

Capsaïcine, een oude bekende

Voor de behandeling van neuropathische pijn geven smeersels met een hoge dosis capsaïcine een goede vermindering van de pijn.

Meeste Nederlanders eens per jaar naar huisarts

Ruim driekwart van de Nederlanders had in 2015 één of meerdere keren contact met de huisarts.

Een MRI’tje graag?!

“Dokter, ik heb nu al maanden last van mijn knie en ik wil nú een MRI. Dan weet ik tenminste wat er aan de hand is!”

ECG-casus ‘Hypertensie’

Vanwege de matig gereguleerde bloeddruk wordt er een ECG gemaakt.

Parkinsonpatiënten willen duidelijkheid over rol huisarts

Voor parkinsonpatiënten is het bijzonder onduidelijk wat de rol van de huisarts is in het gehele ziekteproces. Dat patiënten het moeilijk vinden om zelf het initiatief te nemen, draagt hier mogelijk aan bij. Patiënten geven aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de rol van de huisarts.

“Ik zou graag meer huisartsenonderzoek zien”

Karen Koller, van huis uit jurist gezondheidsrecht en zelf astmapatiënt, is lekenlid bij de Commissie Mens­gebonden Onderzoek (CMO) in Nijmegen, verbonden aan het Radboudumc. “Ik vertegenwoordig de patiënt en beoordeel vanuit die positie de leesbaarheid, toegankelijkheid en vooral de proportionaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.”

Contra: leefstijl en de huisarts, protocol versus generalist

Marcus was een waardeloze suikerpatiënt, die zijn dokters tot wanhoop dreef. “Ik weiger mijn leven erdoor te laten bepalen”, riep hij graag. Hij at en dronk waar hij zin in had, vergat op tijd te spuiten, sloeg controles over, werd doodziek en vroeg zich dan geschrokken af hoe dit toch had kunnen gebeuren. Ze was eraan gewend geraakt, en ze was er ook aan gewend dat alles toch weer ...

Vloeiende vrouwen minder anemisch door ijzer

Context IJzergebrek(sanemie) komt veel voor bij menstruerende vrouwen en kan diverse gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Herstel van het ijzergebrek kan deze gezondheidsproblemen oplossen. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten van het slikken van ijzer door niet-zwangere vrouwen in de fertiele levensfase, maar de resultaten zijn niet eerder samengevat in een ...

Protonpompremmer bij clopidogrel: omeprazol of pantoprazol?

Vraagstelling De combinatie clopidogrel en (es)omeprazol geeft volgens het NHG-Standpunt een verhoogd risico op cardiovasculaire complicaties, waardoor patiënten worden overgezet op pantoprazol. Het standpunt uit 2010 is gebaseerd op farmacologische onderzoeken, omdat klinische onderzoeken wisselende resultaten lieten zien. (Es)omeprazol remt het CYP2C19-enzym, dat clopidogrel in ...

Pro: leefstijl bespreken behoort tot kern huisartsgeneeskunde

De kans op het krijgen van een chronische aandoening hangt soms samen met iemands leefwijze. Overgewicht is een met leefstijl samenhangende risicofactor. Yvonne Drewes beschrijft waarom van huisartsen een proactieve houding wordt verwacht bij het bespreken van bijvoorbeeld obesitas met patiënten met leefstijlgerelateerde gezondheidsrisico’s. Zij concludeert dat de Nederlandse ...

Het effect van wearables op overgewicht

Zijn we op weg naar het quantified self waarbij de zelfredzame en gezonde burger longitudinaal en realtime informatie over zichzelf verzamelt, interpreteert en gebruikt om zijn gedrag te veranderen en daarmee gezonder te worden? Het lijkt er soms wel op.

Geen antipsychotica meer in terminale fase

Delier komt frequent voor bij patiënten in de terminale fase, zeker als de stervensfase nadert. Als eenmaal een delier is vastgesteld, bestaat de behandeling uit het wegnemen van mogelijke oorzaken en het doen van medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies.

Steunzolen bij aspecifieke lagerugpijn?

Vraagstelling De huisarts ziet regelmatig patiënten met aspecifieke lagerugpijn. Regelmatig zijn dit patiënten die veel staan/lopen. Mogelijk zorgen steunzolen voor vermindering van rugpijn, doordat de voet dan beter gesteund wordt en de schok die bij elke stap ontstaat, meer geabsorbeerd wordt. Verminderen steunzolen pijnklachten bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn in ...

Persoonlijk netwerk belangrijker dan ‘de wijk’

Om de druk op dure professionele gezondheidszorg te verminderen, verbetert de overheid de structuur en cohesie in de wijk. Volgens een eerste onderzoek hiernaar lijkt dit gebaseerd op een luchtkasteel. Er wordt namelijk al veel informele hulp verleend. En het krijgen van hulp blijkt afhankelijker te zijn van het individu dan van de kracht van de wijk. Het is zorgelijk dat vooral ...

Betreden op eigen risico

Niet al onze patiënten geven gevolg aan een verwijzing naar de specialist. Verbruik van het verplicht eigen risico kan hiervoor een van de redenen zijn. Onderzoek laat zien dat het aantal mensen dat gehoor gaf aan een verwijzing daalde in de jaren waarin het verplicht eigen risico meer dan verdubbelde. Een oorzakelijk verband is echter allerminst zeker.

Meer contacten met hoge urgentie op huisartsenpost

Er zijn signalen dat de acute zorgketen overbelast dreigt te raken en er is veel media-aandacht voor de spoedzorg. In de periode 2013-2015 nam het aantal contacten op de huisartsenpost met een hoge urgentie toe, maar het totaal aantal contacten veranderde nauwelijks. Dit blijkt uit onderzoek op basis van gegevens van negentien huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan NIVEL ...

Dermatologie van de gekleurde huid

Doelgroep Huisartsen met veel patiënten met een gekleurde huid.

Pijn lijden hoeft toch niet, dokter?

Doelgroep Dit casusboek is geschreven voor alle artsen, maar is gezien de diversiteit van de onderwerpen bij uitstek geschikt voor huisartsen. De patiënten in het boek variëren van jong tot oud, en nagenoeg alle pijnproblemen die je als (huis)arts tegenkomt, worden besproken.

Niet standaard antipsychotica bij (mild) delier in de terminale fase

Collega Pleumeekers roept in zijn bijdrage in dit nummer van H&W (pagina 191) op tot een revisie van de medicamenteuze adviezen in de NHG-Standaard Delier voor delirante patiënten in de terminale fase.