Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 110)

Case report. Prolaberend leiomyoom van de blaas

In this case report, the uncommon acute presentation of a leiomyoma of the bladder in a 62-year old female is discussed. The patient presented with severe pain and prolapse into the urethra. She had pushed the tumour outwards, resulting in a downward motion of the right ureteral orifice. The tumour is successfully resected, with immediate pain relief.

Opsporen van prostaatkanker in uitademingslucht met behulp van een draagbare elektronische neus

De laatste jaren zijn verschillende non-invasieve technieken onderzocht om opsporing van prostaatkanker te verbeteren. Dit onderzoek gaat over de analyse van uitademingslucht door een geavanceerde, gebruiksvriendelijke en draagbare elektronische neus, de AeonoseTM. Gebruik van deze technologie kan leiden tot verbeterde opsporing van prostaatkanker. Uitademingslucht van 85 pati...

Abirateron in combinatie met androgeendeprivatietherapie bij patiënten met hormoonnaïef gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Data van twee gerandomiseerde studies hebben aangetoond dat abirateron plus prednison, gecombineerd met androgeendeprivatietherapie (ADT) de overleving verbetert van patiënten met primair gemetastaseerd hormoonnaïef prostaatcarcinoom (mHSPC) in vergelijking met ADT alleen (hazardratio 0,62 en 0,63). De belangrijkste bijwerkingen (hypokaliëmie en hypertensie) waren mild (graad 1–2...

Een α‑adrenerge receptorantagonist als behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen: Feit of fictie?

De behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen bestaat momenteel uit bekkenbodemfysiotherapie en intermitterende zelfkatheterisatie. Dit artikel betreft de effectiviteit van een α1-adrenerge receptorantagonist bij deze vrouwen. Hiertoe hebben wij gekeken naar de recente literatuur en de uitkomst van 11 klinische studies. De resultaten van de verschillende studies laten...

Nieuw gedachtegoed te over

Opnieuw overvloedig veel nieuwe gedachten en voer voor discussie in dit abstractnummer. De selectiecriteria van de PRIAS-studie zijn er niet voor niets: tumoren die er niet aan voldoen, hebben echt slechtere histologie na prostatectomie en de beoordeling van een positief chirurgisch snijvlak blijft subjectief en mogelijk een minder goede kwaliteitsmaat.

Case report. Perioperatieve anticoagulantia voor de behandeling van een vena cava inferior tumor trombus bij patiënten met niercelcarcinoom

Een 71-jarige patiënt met een niertumor met uitbreiding in de vena cava inferior (VCI) werd één dag voor de geplande operatiedatum, met uitgebreide longembolieën opgenomen op de intensive care. Trombolyse is ternauwernood succesvol, maar hij wordt toch alsnog geopereerd op een later tijdstip. Naar schatting heeft 4–10 % van de patiënten met een nieuw gediagnosticeerd...

Centralisatie versus regionalisatie van de prostaatkankerzorg in Nederland

Er is veel discussie over de vraag of centralisatie de prostaatkankerzorg in Nederland kan verbeteren. Kwaliteit verbetert immers naarmate je iets vaker doet. Echter, hoe ver dient een centralisatie te worden doorgevoerd? Zijn twee klinieken, naar het voorbeeld van de Martini-Klinik in Hamburg met 1000 prostaatoperaties per jaar, haalbaar voor Nederland? De argumenten hiervoor...

Initiatief Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in Zuidoost Nederland

De huidige diagnostiek en behandeling van prostaatkankerzorg is complex. Zeker complexe interventies, zoals robotprostatectomie, vragen om concentratie, teneinde een goed meetbaar optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Volume is noodzakelijk om kortcyclische kwaliteitsverbeteringen te kunnen implementeren en evalueren. Tevens is volume nodig om een doorlopend inzicht te...

De behandeling van blaaskanker vraagt om gecentraliseerde zorg

De kwaliteit van zorg voor blaaskankerpatiënten is niet in alle Nederlandse ziekenhuizen gelijk. Door in te zetten op samenwerking tussen ziekenhuizen, gericht op zorgpaden en uitkomsten van zorg, is het mogelijk om snel verbeteringen te realiseren. Aandacht voor patiëntgerelateerde uitkomsten is daarbij van wezenlijk belang.

Kinderurologie en concentratie van zorg; kijk over de grenzen!

In the discussion on the concentration of care are currently different aspects to be recognized. In this short overview an explanation is given on the developments of the super specialty training in paediatric urology, the National expertise centres and the European Reference Networks.

Toekomst prostaatkankerzorg door de ogen van de patiënt: de tijd is er rijp voor

ProstaatKankerSt​ichting.​nl (PKS) heeft tijdens een symposium haar visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg gepresenteerd. Een visie vanuit het perspectief van de patiënt, waarbij kwaliteitscriteria leidend zijn. Alle prostaatkankerpatiënten moeten gelijkwaardige toegang krijgen tot ‘state-of-the-art’-prostaatkankerzorg; de best mogelijke behandeling met goede oncologische...

Behandeling van peniscarcinoom

De concentratie van de behandeling van peniskankerpatiënten in het Antoni van Leeuwenhoek heeft zich in een periode van ongeveer 10 jaar voltrokken, zonder bemoeienissen van welke instantie dan ook. Deze ongedwongen verandering in de behandelpraktijk van urologen in Nederland is het resultaat van door collegae erkende expertise, gebaseerd op veelvuldig gepubliceerd en uitgedragen...