Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 103)

Enhanced recovery after surgery (ERAS) effectief bij robotgeassisteerde radicale cystectomie (RARC); standaardisatie gewenst

Het doel van het ERAS-protocol is het postoperatieve herstel te optimaliseren. Om te inventariseren welke invulling landelijk gegeven wordt aan dit protocol, hebben wij een enquête gehouden onder Nederlandse urologen. Hieruit bleek dat er nog veel verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen. Om het effect van ERAS te onderzoeken, hebben wij een onderzoek gedaan in onze eigen ...

Case report. Een paraganglioom in de blaas

Wij beschrijven een casus van een 48-jarige vrouw met een atypische blaastumor. Patiënt is bekend met familiaire paragangliomen. Een catecholamineproducerende blaastumor zou tijdens een operatie een plotselinge bloeddrukstijging kunnen veroorzaken als gevolg van een catecholaminecrisis. Uit voorzorg werden daarom, voorafgaand aan de resectie van de blaastumor, de ...

Chemolitholyse: een vergeten optie voor de behandeling van cystine stenen

Een adolescente jongen met persisterende cystinestenen in de hoge urinewegen werd succesvol behandeld met chemolitholyse. Wij beschrijven een casus en presenteren een overzicht van de situaties waarin percutane chemolitholyse als behandeling kan worden toegepast.

Laser endopyelotomie voor een zeldzame vorm van ureterobstructie na niertransplantatie

Een obstructie van de proximale ureter is een zeldzame complicatie na niertransplantatie. Twee casus worden beschreven, waarin een functionele obstructie behandeld wordt met laser endopyelotomie. Dit is een veilige procedure en de behandeling is succesvol.

Transurethraal inbrengen van magneetkralen voor seksuele stimulatie: twee patiënten

Urethraal inbrengen van magneetkralen is een weinig beschreven fenomeen, dat vooral gezien wordt bij met name jonge mannen. De voornaamste reden is het verkrijgen van seksueel genot. Recentelijk werden twee jonge mannelijke patiënten gezien die een reeks magneetkralen in de urethra brachten voor seksuele stimulatie. Vanwege magnetisme kan het transurethraal verwijderen van deze ...

Case report. Invaginatie van de ureter door een ureter-fibro-epitheliale poliep

De ureter-fibro-epitheliale poliep (UFP) is een zeldzame benigne tumor. Een invaginatie veroorzaakt door een UFP is nog veel zeldzamer. Aanbevelingen voor diagnostiek en behandelingen zijn veelal op basis van eerdere case reports en meningen van experts. Veelal is de UFP asymptomatisch en is het enige symptoom microscopische hematurie. Diagnostisch zijn de CT-scan met een ...

Radicaal anders: waarom semencryopreservatie bij mannen met een testistumor moet worden aangeboden vóór de radicale orchiëctomie

Semencryopreservatie is een algemeen geaccepteerde methode om kinderwens in de toekomst mogelijk te maken voor mannen die door gonadotoxische chemo- of radiotherapeutische behandeling onvruchtbaar dreigen te worden. In een retrospectief onderzoek in een cohort van 604 mannen met een maligne testistumor, toonden wij aan dat bij een op de zes patiënten semencryopreservatie niet ...

Perioperatieve behandelingen en radicale cystectomie voor blaaskanker. Een trendanalyse over 10.338 patiënten in Nederland

Achtergrond In Europa zijn epidemiologische data betreffende perioperatieve behandelingen (PB) en radicale cystectomie (RC) niet voorhanden. Wij onderzochten trends in de toepassing van neoadjuvante chemotherapie (NAC), neoadjuvante radiotherapie (NAR), adjuvante chemotherapie (AC) en adjuvante radiotherapie (AR) en RC in een bepaalde periode in Nederland. Tevens onderzochten wij ...

Endoscopische transvesicale adenomectomie van de prostaat (ETAP). Resultaten van de eerste 17 patiënten in een perifeer ziekenhuis

Met de komst van de minimaal invasieve (inclusief de robotgeassisteerde) technieken in de urologie is er de afgelopen jaren veel veranderd, met name op oncologisch chirurgisch gebied. Bij de chirurgische behandeling van BPH lijken deze technieken vooralsnog maar weinig toepassing te vinden. In dit artikel presenteren wij een nieuwe, minimaal invasieve, endoscopische transvesicale ...

Peroperatieve en oncologische resultaten van de robotgeassisteerde partiële nefrectomie en robotgeassisteerde radicale nefrectomie in een Nederlands hoogvolumecentrum

Deze studie is uitgevoerd om het resultaat te beschrijven van robotgeassisteerde partiële nefrectomie (RAPN) en van robotgeassisteerde radicale nefrectomie (RARN). Hiertoe is een prospectieve data-analyse uitgevoerd op de uitkomsten van 200 patiënten die een RAPN en 116 patiënten die een RARN ondergingen tussen februari 2011 en april 2015. De operatieduur en het bloedverlies waren ...

Met “Ik geef u onze folder mee” heeft een op de tien nóg geen idee

Door de huidige toename van schriftelijke en digitale informatievoorziening ontstaat een groeiende gezondheidsachterstand bij laaggeletterden, hetgeen verder verergert door het verbergen van het probleem door patiënten en het ontbreken van awareness bij artsen. De consequenties van laaggeletterdheid op zorg- en financieel vlak zijn echter groot: onder andere slechtere ...

Trends in incidentie, prognose en sterfte bij spierinvasief blaascarcinoom

Er is een licht dalende trend waarneembaar in het risico voor Nederlandse mannen om met een spierinvasief blaascarcinoom (muscle-invasive bladder cancer, MIBC) gediagnosticeerd te worden en om aan de ziekte te overlijden. Voor vrouwen is het tegenovergestelde het geval. Deze trends hebben voornamelijk te maken met veranderingen in het rookpatroon enkele decennia geleden. Opvallend ...

Chemoradiatie bij het spierinvasieve blaascarcinoom

Bij steeds meer tumortypen wordt een multimodulaire behandeling toegepast, bestaande uit systeemtherapie (neoadjuvante chemotherapie) gecombineerd met lokale therapie (chirurgie of radiotherapie), om de prognose te verbeteren. Voor patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom, biedt een multimodulaire therapie middels transurethrale tumorresectie, gevolgd door chemoradiatie, een ...

Blaaskankerpathologie: van cystoscoop naar microscoop

Pathologische evaluatie van urineblaasweefsel wordt als gouden standaard beschouwd bij de diagnose van urotheelafwijkingen. Er bestaan verschillende ziekte-entiteiten, zoals papillaire cystitis, waarbij het pathologisch onderscheid met urotheelcarcinoom lastig tot onmogelijk is. Goede informatievoorziening over klinische achtergronden en cystoscopische bevindingen zijn dan ...

Radicale cystectomie als gouden standaard: open of robotgeassisteerd?

De open radicale cystectomie wordt beschouwd als de standaardbehandeling van het spierinvasief blaascarcinoom en bij recidiverend hoogrisico niet-spierinvasief blaascarcinoom. Sinds 2000 wordt de cystectomie steeds meer laparoscopisch en met assistentie van de robot uitgevoerd, al dan niet met een intracorporeel aangelegde urinedeviatie. De resultaten uit de literatuur komen vooral ...

De rol van circulerende tumorcellen bij het urotheelcarcinoom van de blaas

Ondanks curatieve lokale behandeling ontwikkelt 50 % van de patiënten met een spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas metastasen op afstand. Betrouwbare markers die de kans op metastasering na curatieve behandeling voorspellen en die gebruikt kunnen worden voor indicatiestelling voor perioperatieve systemische therapie ontbreken. Circulerende tumorcellen (CTC’s) zijn ...

13 Het gebruik van endogia stapler voor de neurovasculaire bundel bij nietzenuwsparende RARP

IntroductieDe neurovasculaire bundeldissectie is een cruciaal onderdeel tijdens een robotgeassisteerde radicale prostatectomie (RARP). Bij intermediair of hoogrisico-prostaatkanker is ruime excisie van de prostaat wenselijk om positieve snijvlakken te vermijden. Echter, voor betere functionele uitkomsten is het sparen van de neurovasculaire bundel vereist. Wij onderzochten het nut ...

15 Visualisatie en kwantificatie van glomeruli met MRI

IntroductieEen mononier bij kinderen is vaak compensatoir vergroot. Dit kan berusten op hyperplasie of hypertrofie van nefronen. Op dit moment is men van mening dat hypertrofie een verhoogd risico op hypertensie en proteïnurie geeft als gevolg van hyperfiltratie. Patiënten met een mononier hebben daarom misschien een hoger risico op nierfalen. Nefronenaantallen kunnen op dit moment ...