Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 102)

1 Castratieresistente prostaatkankergroei berust op omzetting van bijnierandrogenen naar DHT en niet op intrinsieke hormoonsynthese

IntroductieCastratieresistente prostaatkanker (CRPC) kenmerkt zich onder andere door een stijgend PSA, wat duidt op activiteit van de androgeenreceptor (AR), ondanks lage serumtestosteronwaarden. Twee mogelijke verklaringen voor deze AR-activatie zijn: 1) de-novohormoonsynthese en 2) conversie van bijnierandrogenen naar DHT in prostaatkanker (PC) cellen.We hebben in een ...

Seksuele bijwerkingen van cardiale medicatie

IntroductieCardiale geneesmiddelen, zoals diuretica, kunnen seksuele bijwerkingen hebben. Vaak is dat erectiele disfunctie (ED). Deze bijwerkingen tasten de kwaliteit van leven aan en leiden tot verminderde therapietrouw. Sommige groepen cardiale medicatie, waaronder de angiotensine-II-receptorblokkers (ARBs), kunnen echter juist de erectie en het seksueel functioneren ten goede ...

Resultaten van een fase 1-dosisescalatiestudie naar intravesicale behandeling met TMX-101 bij patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom

IntroductieDe huidige behandeling van het niet-spierinvasief blaascarcinoom (NSIBC) is suboptimaal, getuige de hoge kans op recidieven en/of progressie. TMX-101 is een formulering van imiquimod, geschikt voor intravesicale instillatie. Imiquimod is een Toll-Like-Receptor (TLR)-7 agonist met een immunomodulerende werking. TLR-7-agonisten worden klinisch succesvol gebruikt als ...

Infectieuze complicaties na radicale cystectomie: een gedetailleerde analyse

IntroductieRadicale cystectomie (RC) is een chirurgische procedure die gepaard gaat met een hoge perioperatieve morbiditeit. Ongeveer 40-50% van de patiënten krijgt één of meerdere complicaties binnen 30 dagen na de operatie. Infectieuze complicaties zijn veelvoorkomend en kunnen het herstel van de operatie sterk nadelig beïnvloeden.In deze studie wordt de incidentie, de bron van ...

Urolithiasis bij volwassen spina bifida patiënten; prevalentie en risicofactoren

IntroductieHoewel de zorg voor pediatrische spina bifida (SB) patiënten grotendeels is geprotocolleerd en in de literatuur uitvoerig aan bod komt, is er een gebrek aan goede literatuur over volwassen SB-patiënten. Zo ontbreken gestandaardiseerde follow-upschema's. Een van de urologische complicaties die mogelijk vaker gezien zouden kunnen worden bij volwassen SB-patiënten is ...

23 Roken is een risicofactor voor recidieven na transurethrale resectie van niet-spierinvasief blaascarcinoom

IntroductieRoken is een van de meest bekende risicofactoren voor blaaskanker. In dit onderzoek hebben we de invloed van roken op het ontwikkelen van recidieven en progressie onderzocht, in patiënten met niet-spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC).Materiaal en methodenData die verkregen zijn tijdens een fase-III-studie met 3 schema’s adjuvante epirubicine blaasinstillaties, zijn ...