Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 110)

Met “Ik geef u onze folder mee” heeft een op de tien nóg geen idee

Door de huidige toename van schriftelijke en digitale informatievoorziening ontstaat een groeiende gezondheidsachterstand bij laaggeletterden, hetgeen verder verergert door het verbergen van het probleem door patiënten en het ontbreken van awareness bij artsen. De consequenties van laaggeletterdheid op zorg- en financieel vlak zijn echter groot: onder andere slechtere...

Chemoradiatie bij het spierinvasieve blaascarcinoom

Bij steeds meer tumortypen wordt een multimodulaire behandeling toegepast, bestaande uit systeemtherapie (neoadjuvante chemotherapie) gecombineerd met lokale therapie (chirurgie of radiotherapie), om de prognose te verbeteren. Voor patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom, biedt een multimodulaire therapie middels transurethrale tumorresectie, gevolgd door chemoradiatie...

De Bosniak-classificatie voor niercysten: tijd voor een volgende verandering?

The Bosniak renal cyst classification was introduced in 1986. This classification was based on computed tomography (CT). In the course of years several adjustments were proposed. The current classification contains five categories: I, II, IIF, III and IV. Categorie I and II lesions are assumed benign and do not require further treatment. A IIF lesion is possibly benign and...

Trends in incidentie, prognose en sterfte bij spierinvasief blaascarcinoom

There is a slightly decreasing trend in the risk for Dutch men to be diagnosed with a muscle-invasive bladder cancer (MIBC) and the risk of dying from MIBC. For women, the reverse is true. These trends are mainly caused by changes in smoking behavior in the past decades. Strikingly, the five-year survival of MIBC has not changed during the past decades. There is some improvement...

Blaaskankerpathologie: van cystoscoop naar microscoop

Pathologische evaluatie van urineblaasweefsel wordt als gouden standaard beschouwd bij de diagnose van urotheelafwijkingen. Er bestaan verschillende ziekte-entiteiten, zoals papillaire cystitis, waarbij het pathologisch onderscheid met urotheelcarcinoom lastig tot onmogelijk is. Goede informatievoorziening over klinische achtergronden en cystoscopische bevindingen zijn dan...

Radicale cystectomie als gouden standaard: open of robotgeassisteerd?

De open radicale cystectomie wordt beschouwd als de standaardbehandeling van het spierinvasief blaascarcinoom en bij recidiverend hoogrisico niet-spierinvasief blaascarcinoom. Sinds 2000 wordt de cystectomie steeds meer laparoscopisch en met assistentie van de robot uitgevoerd, al dan niet met een intracorporeel aangelegde urinedeviatie. De resultaten uit de literatuur komen...

De rol van circulerende tumorcellen bij het urotheelcarcinoom van de blaas

Ondanks curatieve lokale behandeling ontwikkelt 50 % van de patiënten met een spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas metastasen op afstand. Betrouwbare markers die de kans op metastasering na curatieve behandeling voorspellen en die gebruikt kunnen worden voor indicatiestelling voor perioperatieve systemische therapie ontbreken. Circulerende tumorcellen (CTC’s) zijn...

13 Het gebruik van endogia stapler voor de neurovasculaire bundel bij nietzenuwsparende RARP

IntroductieDe neurovasculaire bundeldissectie is een cruciaal onderdeel tijdens een robotgeassisteerde radicale prostatectomie (RARP). Bij intermediair of hoogrisico-prostaatkanker is ruime excisie van de prostaat wenselijk om positieve snijvlakken te vermijden. Echter, voor betere functionele uitkomsten is het sparen van de neurovasculaire bundel vereist. Wij onderzochten het...

1 Castratieresistente prostaatkankergroei berust op omzetting van bijnierandrogenen naar DHT en niet op intrinsieke hormoonsynthese

IntroductieCastratieresistente prostaatkanker (CRPC) kenmerkt zich onder andere door een stijgend PSA, wat duidt op activiteit van de androgeenreceptor (AR), ondanks lage serumtestosteronwaarden. Twee mogelijke verklaringen voor deze AR-activatie zijn: 1) de-novohormoonsynthese en 2) conversie van bijnierandrogenen naar DHT in prostaatkanker (PC) cellen.We hebben in een in...

Resultaten van een fase 1-dosisescalatiestudie naar intravesicale behandeling met TMX-101 bij patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom

IntroductieDe huidige behandeling van het niet-spierinvasief blaascarcinoom (NSIBC) is suboptimaal, getuige de hoge kans op recidieven en/of progressie. TMX-101 is een formulering van imiquimod, geschikt voor intravesicale instillatie. Imiquimod is een Toll-Like-Receptor (TLR)-7 agonist met een immunomodulerende werking. TLR-7-agonisten worden klinisch succesvol gebruikt als...

Infectieuze complicaties na radicale cystectomie: een gedetailleerde analyse

IntroductieRadicale cystectomie (RC) is een chirurgische procedure die gepaard gaat met een hoge perioperatieve morbiditeit. Ongeveer 40-50% van de patiënten krijgt één of meerdere complicaties binnen 30 dagen na de operatie. Infectieuze complicaties zijn veelvoorkomend en kunnen het herstel van de operatie sterk nadelig beïnvloeden.In deze studie wordt de incidentie, de bron van...