Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 110)

Urolithiasis bij volwassen spina bifida patiënten; prevalentie en risicofactoren

IntroductieHoewel de zorg voor pediatrische spina bifida (SB) patiënten grotendeels is geprotocolleerd en in de literatuur uitvoerig aan bod komt, is er een gebrek aan goede literatuur over volwassen SB-patiënten. Zo ontbreken gestandaardiseerde follow-upschema's. Een van de urologische complicaties die mogelijk vaker gezien zouden kunnen worden bij volwassen SB-patiënten is...