Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergipark.gov.tr/asbed

List of Papers (Total 8)

Gruplarda Verimliliği Artırma Yöntemlerinin İncelenmesi

Makale basılı kopyadan tarandığı için açılması bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Makaleyi bilgisayarınıza indirmeniz tavsiye edilir.

Die in der Türkei zu treffenden Interkulturellen Massnahmen Ein Modelbeispiel dafür aus Niedersachsen

Makale basılı kopyadan tarandığı için açılması bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Makaleyi bilgisayarınıza indirmeniz tavsiye edilir.

Uygulamada Öğretmenlik Mesleğini Etkileyen Etmenlere Yönelik İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri( Bolu ili örneği)

Makale basılı kopyadan tarandığı için açılması bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Makaleyi bilgisayarınıza indirmeniz tavsiye edilir.

İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Mantıksal Düşünme Yetenekelerinin Alan ve Cinsiyet Açıcınsan Karşılaştırılması

Makale basılı kopyadan tarandığı için açılması bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Makaleyi bilgisayarınıza indirmeniz tavsiye edilir.

Bedai ez-zuhur Adlı Memluk Kaynağından Ramazanoğulları ile İlgili Kayıtlar

Makale basılı kopyadan tarandığı için açılması bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Makaleyi bilgisayarınıza indirmeniz tavsiye edilir.

Ortaçağ Avrupa’sındaki Tefecilik Yasağına Eski Ahit Metinlerinin Etkileri

Tevrat’ın besinci kitabı olan Tesniye’nin Batıdaki degisen yorumlarının tarihsel sırasına göre kaydının tutulması, Jerome’nin (340-420) mütalaasıyla ve Milan’lı Ambrose’nin ayrıntılı yorumlarının da bulundugu ‘De Tobia’ isimli kitabıyla baslamıstır. Jerome ve Ambrose, tefecilik konusunda kutsal metinler ile kilise hukugunu uyumlu kılmaya çalısan ilk yetkili ve güvenilir Batıl...

Kamu Yönetim Sisteminde Köy Koruculuğu ve Kırsal Alan Güvenliği

Köy korucuları, köy idari alanında bütün kamu güvenlik hizmetleri ve köy çevresi güvenliği ile sorumludurlar. Köy Kanunu ile köy koruculuk sistemi 1924 yılından beri ülkemizde uygulanmaktadır. Kanun yolu ile köylünün mecbur yapacağı işler arasında sayılan korucu tutma köy muhtarının sorumluluğunda köyün dirlik, düzen ve güvenliğinin sağlanabilmesini amaç edinmiştir. Güvenlik...

ME’ÂLÎ’nin MELÂLİ HİRRE-NÂME veya MERSİYE-İ GÜRBE

Yarım bin yıldan uzun bir süre önce yazılmış olan Me'âli'nin sevgili kedisine ağıtı, türü kendine özgü bir övgü olduğu gibi, Arap-İran-Osmanlı şiirinin kaside geleneğiyle de alay etmektedir. Bir methiye olduğu kadar, zarif bir hicivdir. Yapısı, ölçeği ve uyak düzeniyle, bu çeviri şiirinin orijinaline sadık kalmaktadır.