Denkbeeld

http://link.springer.com/journal/12428

List of Papers (Total 211)

Knoop in je zakdoek

In het Vlaams-Limburgse Hamont-Achel sloegen de referentiepersonen dementie van de twee woonzorgcentra de handen in elkaar om kinderen te laten kennismaken met dementie. Met financiële steun van de stad gaan Marleen Custers (WZC Aan de Beverdijk) en Inge Dreesen (WZC Sint-Jan Berchmanstehuis) alle klassen van het derde leerjaar (groep 5) af met een interactief theater.

Frits

Ik ontmoette hem voor het eerst in november 2009 in het Alzheimer Café in Amstelveen, waar ik die avond representatief werk deed voor de afdeling dagbehandeling neuropsychiatrie van GGZInGeest. ‘Mijn dokter heeft gezegd dat ik hier maar eens moest gaan kijken,’ zo vertrouwde Frits me toe in onvervalst plat Amsterdams. ‘Je moet namelijk weten: ik ben dement. Dat heeft de neuroloog ...

Regeren is vooruitzien

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart kon de ouderenzorg zich in een warme belangstelling van de politiek verheugen. Geld voor met name de verpleeghuissector leek haast sneller uitgegeven te zullen gaan worden dan het kon worden gedrukt. Inmiddels zitten we echter midden in een gecompliceerde formatie en hebben belangengroepen van velerlei pluimage zich bij de ...

Niet saai!

‘Lees jij dàt…??’ Met moeite onderdrukt mijn collega, nota bene docent aan de opleiding tot verpleegkundige, zijn weerzin als hij op mijn bureau het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ziet liggen.

Gerustgesteld

Mijn dementiehersenen zorgen ervoor dat ik een onderwerp soms niet los kan laten. De gedachte dat ik straks misschien in een luier moet plassen, komt steeds terug in mijn hoofd. Toen ik een paar maanden geleden op bezoek was in De Reigershoeve in Heemskerk, was ik verkocht. Al die beesten… Ik was meteen verliefd op de varkens, maar ook op de vrijheid en de ruimte. Ik dacht: hier ...

Dementie en de dokter

Nadat Nico de diagnose dementie te horen had gekregen, richtte de geriater het woord tot zijn dochter. Zij kreeg tekst en uitleg over de ziekte. Nico zelf zat er wat bedremmeld naast. Alsof hij er van het ene op het andere moment niet meer toe deed. Ook zijn dochter vond het een vreemde gang van zaken. ‘Ik ben niet dement hoor,’ zei ze wijzend naar haar vader, ‘hij is de patiënt.’ ...

Vrienden verliezen

De moeder van Simone Daalder is lid van een bridgeclub. Daar komen haar meeste contacten vandaan. Sinds ze aan dementie lijdt zijn deze mensen helaas een voor een afgehaakt.

Resonantie

Na twee minuten druppelden er tranen over de wangen van mijn vriendin. Net als ikzelf bij een eerdere gelegenheid was ze ontroerd door het lied Mama Hold My Hand, uitgevoerd door de Amerikaanse zanger en muzikant Aloe Blacc, begeleid door een strijkorkestje.

De term ‘onbegrepen gedrag’ is te prefereren boven ‘probleemgedrag’

De term ‘probleemgedrag’ was jarenlang gemeengoed om bepaalde gedragingen van mensen met dementie aan te duiden die belastend konden zijn voor henzelf of hun omgeving. Maar raakte het individu door die omschrijving niet buiten beeld en werden mensen zo niet te zeer vereenzelvigd met hun aandoening? En dus kwam er een nieuwe term: ‘onbegrepen gedrag’. Goede ontwikkeling?

Het ‘echte werk’

Het is 14.15 uur en het indringende geluid van mijn pieper gaat. Een blik op het venster leert dat ik mevrouw Veenstra ‘op de bel heb’, zoals dat in het verpleeghuisjargon heet. Mevrouw Veenstra is niet graag ‘onder de mensen’ en verblijft bijna 24/7 op haar kamer.

Het juiste moment

Ik word heel blij van de vergrijzing van de Nederlandse samenleving. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan immers voor velen het Grote Genieten beginnen. Maar de pensioenleeftijd en het dichterbij komende verlies van gezondheid en naasten vormen ook een memento mori.

Betrek mij in keuzes

Het voorval met mijn vriendin waar ik het de vorige keer over had, blijft mij bezighouden. Voor mij is het belangrijk dat als ik iets verder in mijn dementie ben, dat ik dan geholpen word.

Ondersteunend communiceren bij dementie

Communiceren doen we allemaal, iedere dag. Maar om sommige mensen, bijvoorbeeld ouderen met dementie, te kunnen bereiken en begrijpen is die huis-tuin-en-keukencommunicatie soms niet genoeg.

Nooit meer spiekbriefjes

Nu mensen met dementie steeds vaker en langer thuis blijven wonen, zijn ondersteunende hulpmiddelen meer nodig dan ooit. Mediaspecialist Jan van Galen merkte dat zijn alleenwonende vader steeds vaker dingen begon te vergeten en bedacht daar iets op: een digitale geheugensteun in de vorm van een (digitaal) fotolijstje.

Is dat mijn toekomst?

Suus Joosten heeft Lewy Body Dementie. Lezers van Denkbeeld konden eerder al kennis met haar maken in het augustus- en oktobernummer van vorig jaar.

Buitenwereld

Bij de echtgenote van Hans Mulder is onlangs de ziekte van Alzheimer vastgesteld. De diagnose kwam aan als een mokerslag, maar nu het stof is neergedaald probeert het echtpaar Mulder er het beste van te maken.

Blijven leren

In het kader van een training of coaching sta ik met een zekere regelmaat voor een groep medewerkers uit de dementiezorg. Uiteraard vraag ik dan ook altijd even of ze het tijdschrift Denkbeeld kennen.

Mensen op gerontopsychiatrische afdelingen hebben baat bij indeling in leefmilieus

In leefstijlgroepen verkeren mensen onder gelijkgestemden en weten medewerkers beter waar zij hun benadering op moeten afstemmen. Doen dus, zo’n indeling in leefmilieus? Of is het juist een slecht idee?

Vakblad over dementie

In zijn negenentwintigste jaargang ondergaat Denkbeeld een naamswijziging. In de ondertitel noemen wij onszelf nu ‘vakblad over dementie’. Dat waren wij natuurlijk altijd al, maar vanaf heden leggen wij daarop ook in onze naam nog wat meer nadruk.

Warme douche

O7.00 uur. Mijn vroege dienst op de afdeling ‘Meerzorg’ begint. Wanneer de lift op de vijfde etage opengaat, hoor ik een luid bonzen. Mevrouw Lopez Diaz staat voor een gesloten deur en verlangt dat ik die voor haar open. Over haar pyjama draagt zij een bontjas die wat ruim valt en haar mooie bruine ogen spuwen vuur. ‘Jezus Christus,’ verzucht ze wanneer ik de deur van het codeslot ...

Als woorden niet meer volstaan

Taal kan een gebrekkig middel zijn in de communicatie met iemand met dementie. Muziek bijvoorbeeld blijft vaak langer hangen en roept makkelijker emoties en herinneringen op. Maar ook met theater is veel te doen, zo bewijzen de theatrale initiatieven en trainingen van De Stichting Koffer.

Ave Maria

Vandaag val ik in bij mevrouw Ligthart (90). Ik heb haar nog nooit ontmoet, voor mij bestaat ze tot op dit moment uit letters op papier en gesproken woorden van haar dochter. Normaal werken wij heel anders. Dan introduceert de klantcoördinator de vooraf goed geïnformeerde medewerker bij de klant en is de eventuele mantelzorger hierbij aanwezig om te kijken of het klikt.

Onzichtbaar

Hij werkt al 32 jaar in dit vak, vertelt hij me de ochtend waarop ik met hem meeloop. Mensen met dementie verplegen, hij heeft nooit iets anders willen doen. We beginnen die dag bij een hoogbejaarde vrouw van wie hij bij de overdracht heeft begrepen dat ze slecht geslapen heeft.

Onder een plat dak

Waar was u toen de eerste mens op de maan landde? Waar keek u televisie toen het Nederlands elftal Europees kampioen voetbal werd? Waar verbleef u toen premier in wording Pim Fortuyn werd vermoord? Het is een bekend rijtje persoonlijke historische vragen. Wat mij betreft kan daar een nieuwe vraag aan worden toegevoegd: ‘Waar was u op 14 september 2016?’ Het was de warmste ...