Search results (12 journals)
Publisher name matching Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk:

Archiwum Literackie (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Biuletyn Polonistyczny (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Literary Studies in Poland (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Materiały Bibliograficzne (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)