Ecg-casus ‘Een raadsel’

Huisarts en wetenschap, Jul 2018

Samenvatting Patiënt: Onbekend. Ecg: Op de behandelkamer treft de assistente een Ecg aan. Per abuis staat er geen naam of geboortedatum op het ecg

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-018-0204-2.pdf

Ecg-casus ‘Een raadsel’

Ecg-casus 'Een raadsel' Robert Willemsen Karen Konings Foto: Mijke Pelkman, huisarts in opleiding LITERATUUR 1. Konings KTS, Willemsen RTA. ECG10+: systematisch ECG's beoordelen. Huisarts Wet 2016;59:166-70. 2. Konings K, Willemsen RTA, Bertholet GJM. ECG's beoordelen én begrijpen. Houten: uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2017. Een 66-jarige man komt op het spreekuur met een bultje in zijn linker lies die daar sinds enkele weken zit. De afwijking jeukt niet, soms lijkt er wat vocht uit te komen. De man heeft diabetes mellitus type 2, atriumfibrilleren en had in het verleden een bypassoperatie. Na een excisie volgt de uitslag van het PA. Welke diagnose betreft het? 1. Nodulair basaalcelcarcinoom 2. Granuloma pyogenicum 3. Amelanotisch melanoom 4. Merkelcelcarcinoom Kijk voor het goede antwoord op www.henw.org. - Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit: CASUS Patiënt: Onbekend. Ecg: Op de behandelkamer treft de assistente een Ecg aan. Per abuis staat er geen naam of geboortedatum op het ecg. OPGAVE 1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+.1, 2 2. Waarom kan dit ecg slechts aan enkele patiënten in uw praktijk toebehoren? Het juiste antwoord vindt u op www.henw.org.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-018-0204-2.pdf

Robert Willemsen, Karen Konings. Ecg-casus ‘Een raadsel’, Huisarts en wetenschap, 2018, 52-52, DOI: 10.1007/s12445-018-0204-2