Ledenlijst

International Journal of Clinical Pharmacy, Dec 1979

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02293326.pdf

Ledenlijst

I CK Bennebroek, ( 0 Amsterdam Stadion Apotheek , Olympiaplein 136, tel.nr. 76ot24, J. W. JANSEN. Edam Edamse Apotheek, Spui 5, tel.hr. 71359, J. KERKnOVEN. Rijnsburg Sloothaak-Rijnsburg, Vliet Nz I9, tel.hr. 20400, n. L. F. SLOOTHAAK. Spi]kenisse Bernisse, Esdoornstraat 2, tel.nr. 10817, c. MOL 1 O V E R L E D E N F. W. E. DE HAAN , f. Groenestraat 2 I , 7 0 0 9 BH D o e t i n - chem, is overleden op I7 mei t979 D E P A R T E M E N T ' S - G R A V E N H A G E Het bestuur van het departement 's-Gravenhage is thans als volgt samengesteld: MUTATIES LIJST VAN APOTHEKEN In deze lijst worden achtereenvolgens vermeld: plaatsnaam, naam van de apotheek, adres, telefoonnummer, naam van de beherend apotheker. NED. VER. VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Met ingang van to februari I979 is tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers benoemd: Drs. A. J. U. i . BEYSENSte Tilburg.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02293326.pdf

Ledenlijst, International Journal of Clinical Pharmacy, 1979, 744-744, DOI: 10.1007/BF02293326