Straattandarts

Tandartspraktijk, Apr 2015

Op 13 maart jl. werd in het Rotterdamse Erasmus MC Tandartsenpost010 geopend, een initiatief van de Rotterdamse Tandartsvereniging.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0032-5.pdf

Straattandarts

0 Redactie: Teun Domburg , tandarts, Tom Koster, tandarts-parodontoloog, dr. Renske Thomas, tandarts-parodontoloog TandartsPraktijk is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum , onderdeel van Springer Media bv, en verschijnt 10 keer per jaar als onafhankelijk vaktijdschrift voor de tandheelkundige praktijk . TandartsPraktijk (TP) is een vak tijdsch r ift dat zich tot doel stelt te fungeren als in termediair bij de edu cation permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk . Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting h eeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aan vaardbaar. Eindredactie: (e-mailadr es: tpredactie@bsl.n l) Wim van de Kerkhof Op 13 maart jl. werd in het Rotterdamse Erasmus MC Tandartsenpost010 geopend, een initiatief van de Rotterdamse Tandartsvereniging.* Bij de combinatie trauma en tanden is tijd je vijand. Met Tandartsenpost010 hoeven patinten niet langer tijd te verdoen met zoeken naar de praktijk van een dienstdoende tandarts. Huisvesting in het Erasmus MC is niet alleen praktisch, maar ook prettig, veilig en zeer modern. 'Tandartsenpost010 draait op circa vijftig vrijwillige tandartsen voor wie geld niet de drijfveer van hun beroepsuitoefening is', aldus collega Nico de Jong, voorzitter van de RTV. Tandartsenpost010 voorziet in een behoefte: in de eerste twee maanden van dit jaar hebben al 1.200(!) patinten de spoeddienst bezocht. Nieuwe collega's zijn dan ook zeer welkom. Al vanaf de oprichting in 1901 heeft de RTV zich bekommerd om de noden van sociaal zwakkeren. Tijdens het openingssymposium werd dat benadrukt door het aanbieden van 18.000,ingezameld voor het Rotterdams Noodfonds Tandheelkunde.Samen met de Rotterdamse straatdokters zal de RTV vanuit dit fonds acute tandheelkundige noodhulpverlenen aan kwetsbare groepen die op geen andere manier aanspraak kunnen maken op tandheelkundige zorg. Circa 10% van de Rotterdammers heeft geen eigen tandarts en kan daar tandheelkundige hulp krijgen. Zo heeft Rotterdam nu ook zijn straattandarts. - Op ACTA (de grootste tandartsopleiding van Europa) zoeken studenten naar patinten en hopen op plaatsing in ACTA Almere, omdat daar wel genoeg patinten zouden zijn. De nood is inmiddels zo hoog dat de kroon niet meer bij echte patinten wordt gemaakt, maar op een natuurlijk gebitselement. Maar patintbehandeling kun je niet leren op een simulator. The proof of the pudding is in the eating! De andere ACTA-booreilanden, Den Haag (in de Schildersbuurt) en Hoorn, zijn om onduidelijke redenen gesloten. 020 heeft inmiddels een tandartsendichtheid van 1:700. Met een tandheelkundige Noord/Zuidlijn kunnen onze toekomstige collegas zich wel zeker beter voorbereiden op werken in de praktijk. Nederland, volgens economen de dertiende deelstaat van Duitsland, is gebaat bij samenwerking. De Olympische Spelen zijn aan onze (Randstad)neus voorbijgegaan, maar samenwerking tussen Noord (020) en Zuid (10) zou een mooie Olympische uitdaging zijn. dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur ORTHODONTIE


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0032-5.pdf

dr. Hans van Pelt. Straattandarts, Tandartspraktijk, 2015, 1, DOI: 10.1007/s12496-015-0032-5