Paro 2015: hot en booming!

Tandartspraktijk, Aug 2015

Zittend op een vakantieterras in Spanje overdenk ik hoe de parodontologie zich verder zal ontwikkelen. Want na het succes van EuroPerio8 in juni in Londen met bijna 10.000 Europese collega’s en het congres PARO 2015 in februari in de RAI in Amsterdam met ruim 1000 collega’s weet ik het zeker: de parodontologie lééft.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0076-6.pdf

Paro 2015: hot en booming!

0167-1685 Paro 2015: hot en booming! TandartsPraktijk is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media bv, en verschijnt 10 keer per jaar als onafhankelijk vaktijdschrift voor de tandheelkundige praktijk. TandartsPraktijk (TP) is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. TANDARTSPRAKTIJK onafhankelijkvakblad voordetandarts - Zittend op een vakantieterras in Spanje overdenk ik hoe de parodontologie zich verder zal ontwikkelen. Want na het succes van EuroPerio8 in juni in Londen met bijna 10.000 Europese collega’s en het congres PARO 2015 in februari in de RAI in Amsterdam met ruim 1000 collega’s weet ik het zeker: de parodontologie lééft. The most trending topic is wel: ‘Hoe kun je peri-implantitis het beste behandelen’. De variaties zijn legio, maar men is het er wel over eens dat je regelmatig moet sonderen rond implantaten met gecontroleerde druk en dat je een geprotocolleerd evaluatieproces moet organiseren om zo de controle op de behandeling te bewaren. Tijdens zulke parocongressen benadrukken veel sprekers dat we terughoudender moeten worden met het vervangen van hopeloze elementen door implantaten. Zolang er conventioneel nog mogelijkheden zijn, hebben deze de voorkeur. De vele complicaties in de afgelopen twintig jaar hebben dit wel duidelijk gemaakt. Hier ligt dus een grote uitdaging voor de parodontologie. Zo is met kroonverlenging meer mogelijk dan je wellicht aanvankelijk denkt. Ook zijn er nieuwe opvattingen over de vorming van eigen tandkiemen ter vervanging van eigen tanden en kiezen. In plaats van een stamcel te laten uitgroeien tot de tandkiem die gewenst is, ziet men meer toekomst in het kweken van pulpaweefsel in het laboratorium om dit na verloop van tijd te implanteren in het kaakbot. De kiem groeit uit naar een tandwortel van lichaamseigen (tandwortel)materiaal, met een volwaardig parodontium om te fungeren als basis waarop een kroon gemaakt kan worden. Al met al is er veel ontwikkeling in de parodontologie. Aangezien in TP de wetenschap naar de praktijk vertaald wordt, zullen deze onderwerpen door de redactie nauwgezet gevolgd worden Na vierenhalf jaar is dit nummer helaas het laatste waaraan ik als redacteur meewerk. Drukke bezigheden nopen mij tot een andere indeling van mijn agenda. Functioneerden we aanvankelijk met een relatief grote redactie, allengs is er toch voor gekozen om met een kleine ‘kern’redactie te werken. Die zoekt in nauwe onderlinge samenwerking naar een gevarieerde invulling van elk nummer van TP, met oog voor de ontwikkelingen in alle tandheelkundige disciplines. Het was voor mij een buitengewoon leerzame periode omdat niet alleen de onderwerpkeuze centraal stond, maar vooral ook de vorm: hoe communiceer je op een levendige wijze, met de zorgverlening aan de patiënt als uitgangspunt, een behandeling, zonder te vervallen in een ‘en toen, en toen, en toen’-opsomming. In de toekomst van TP (met toepassing van digitale mogelijkheden, zoals een app) heb ik dan ook het volste vertrouwen. Beste collega’s: het was me vierenhalf jaar een genoegen! TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online abonnement en de kennistoets maken. Het succesvol doorlopen van de toets levert 1 KRT-punt op.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0076-6.pdf

Tom Koster. Paro 2015: hot en booming!, Tandartspraktijk, 2015, 1, DOI: 10.1007/s12496-015-0076-6