Klinische praktijkrichtlijnen?

Tandartspraktijk, Aug 2015

‘De Ivoren Toren der wetenschap dreigt ten onder te gaan aan de cariogene invloed van suikeroompjes, de eroderende invloed van de bezuinigingen en de abraderende invloed van hobbymanagement’, luidde een stelling uit mijn proefschrift bijna 30 jaar geleden. Helaas is er sindsdien weinig veranderd. Willem Frederik Hermans stak al de draak met de universitaire hoogwaardigheidsbekleders in zijn roman ‘Onder professoren’. Die roman is een zwakke afspiegeling van de dagelijkse praktijk op de universiteit, zo weten de insiders.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0081-9.pdf

Klinische praktijkrichtlijnen?

René Gruythuysen


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0081-9.pdf

Dr. René Gruythuysen. Klinische praktijkrichtlijnen?, Tandartspraktijk, 2015, 25, DOI: 10.1007/s12496-015-0081-9