KiMo-vrees

Tandartspraktijk, Sep 2015

Bijna 20 jaar geleden staat in het NT een interessant bericht: het Schweizeri- sche Zahnarzte-Gesellschaft SSO gaat kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en vandaaruit richtlijnen per discipline formuleren voor de Zwitserse tandarts. Alle 26 kantons, met ook eigen wet- en regelgeving, scharen zich achter dit initiatief van de professie, die zich realiseert dat ontwikkelingen uit de eigen gelederen moeten komen en nooit overgelaten moeten worden aan een overheid. Een jaar later is federaal overeenstemming bereikt en sindsdien verschijnt 5-jaarlijks een update van de SSO-richtlijnen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0094-4.pdf

KiMo-vrees

0167-1685 TandartsPraktijk is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media bv, en verschijnt 10 keer per jaar als onafhankelijk vaktijdschrift voor de tandheelkundige praktijk. TandartsPraktijk (TP) is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Leveringsvoorwaarden: Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Springer Media, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 321 07635 op 17 juni 2010. De voorwaarden staan op www.bsl.nl, of worden de koper op diens verzoek toegezonden. Hergebruik: Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle bijdragen in deze uitgave zijn de Standaardpublicatievoorwaarden tijdschriften van Bohn Stafleu van Loghum van toepassing (zie www.bsl.nl/Auteurs). TANDARTSPRAKTIJK onafhankelijkvakblad voordetandarts - Bijna 20 jaar geleden staat in het NT een interessant bericht: het Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO gaat kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en vandaaruit richtlijnen per discipline formuleren voor de Zwitserse tandarts. Alle 26 kantons, met ook eigen wet- en regelgeving, scharen zich achter dit initiatief van de professie, die zich realiseert dat ontwikkelingen uit de eigen gelederen moeten komen en nooit overgelaten moeten worden aan een overheid. Een jaar later is federaal overeenstemming bereikt en sindsdien verschijnt 5-jaarlijks een update van de SSO-richtlijnen. Ruim 17 jaar later gaan alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen, koepels en opleidingen in de tandheelkunde op initiatief van ACTA en de KNMT om de tafel zitten om het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) op te zetten dat zich met kwaliteit en dus met het opstellen van richtlijnen gaat bezighouden. De voorloper van KiMo werd overigens al in de jaren negentig onder prof. Fons Plasschaert opgericht door de faculteiten tandheelkunde en de Federatie Wetenschappelijke Verenigingen (FWV), maar kwam niet tot leven. Op 22 mei van dit jaar, na 2,5 jaar overleg, maken de initiatiefnemers bekend dat het KiMo er nu daadwerkelijk gaat komen. Drie maanden later echter, op 31 augustus jl., een maand voor de deadline van 1 oktober, laat de KNMT weten niet te zullen deelnemen aan dit Kennisinstituut, het opzetten van de klinische richtlijnen over te laten aan de universiteiten en de wetenschappelijke verenigingen, en zelf aan de slag zal gaan met het maken van praktische richtlijnen voor de praktijkvoering. Verwarring en onbegrip alom en vooral bij de overige betrokken organisaties. Een bericht over het besluit van de KNMT in het recente eigen Maatschappij-orgaan, het Nederlands Tandartsenblad, geeft in één regel de aanleiding: de leden van de KNMT vinden dat ze te weinig zeggenschap krijgen in het KiMo. Wil de KNMT-slager toch het eigen vlees keuren? Als je 23 organisaties aan de tafel krijgt die gezamenlijk een welhaast historische stap in de ontwikkeling van de Nederlandse tandheelkunde willen zetten, weet je dat dat een hele klus zal worden. Wat de wetenschappelijke verenigingen inbrengen, die daarin inhoudelijk ondersteund worden door de universiteiten, is in principe helder, rationeel en logisch. Maar dat wil niet zeggen ‘dus eenvoudig’. Een koepelorganisatie als de KNMT is dan ook onontbeerlijk om daarbij vanuit de positie van de tandartsen de belangen van alle deelnemende groeperingen op elkaar afgestemd in een onafhankelijk lichaam te begeleiden. Dat vereist tact en vaardigheid, maar daar ben je ‘koepel’ voor. Met haar plotselinge vertrek uit de organisatie van het onafhankelijke kennisinstituut op last van haar achterban diskwalificeert de KNMT zich op een gênante manier. Overheerst toch angst? Waarvoor? De consequentie: vóór 1 oktober zal de FWV een onafhankelijke voorzitter aanstellen die met de overgebleven organisaties het KiMo gestalte moet geven teneinde de Evidence Based Richtlijnen Ontwikkeling (EBRO), die inspraak van de individuele tandarts garandeert, ter hand te nemen. Lukt dat niet, dan zal het Zorginstituut Nederland (ZiN) namens de overheid zelf richtlijnen gaan opstellen. Waarom geeft de KNMT, de grootste vertegenwoordiger van de Nederlandse tandartsen, zo’n belangrijk initiatief toch uit handen! Is dat ‘tot bevordering der tandheelkunde’? dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online abonnement en de kennistoets maken. Het succesvol doorlopen van de toets levert 1 KRT-punt op.


This is a preview of a remote PDF: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-015-0094-4.pdf

dr. Hans van Pelt. KiMo-vrees, Tandartspraktijk, 2015, 1, DOI: 10.1007/s12496-015-0094-4