Keep dreaming

Tandartspraktijk, Aug 2016

Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt om anderen te laten inzien dat ideeën niet realistisch zijn. Dromen zijn bedrog, maar geven vanuit het onbewuste een oplossing voor problemen die blijven hangen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0070-7.pdf

Keep dreaming

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 Keep dreaming 0 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg 1 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 2 Redactie Maarten Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Renske Thomas, tandarts-parodontoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk TandartsPraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de éducation permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Uitgever: mr. drs. Paul Dijkstra Dr. Hans van Pelt Hoofdredacteur dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts Eindredacteur Wim van de Kerkhof Abonnementen TandartsPraktijk verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 175,00. Studenten ontvangen 50% korting. Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/contact Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijd-schriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt om anderen te laten inzien dat ideeën niet realistisch zijn. Dromen zijn bedrog, maar geven vanuit het onbewuste een oplossing voor problemen die blijven hangen. Tijdens de vakantie droom ik veel en vooral in de bergen. Door ijlheid van de lucht schijnen dromen vaker voor te komen. Soms absurde dromen, maar ook dromen die niet lang genoeg kunnen duren. Na zo’n vakantie kan je er weer fris tegenaan. Het zou mooi zijn als we het hele jaar door zulke dromen hadden. Blijven dro­ men en deze ook uitspreken naar elkaar en na het delen van deze utopische gedachten samen aan de slag om ze waar te maken. De droom van onze patiënten is dat zijn/haar tandarts streeft naar verduurza­ ming van het gebit. Dat is toch waar we naar streven? Respect hebben voor de harde en zachte weefsels in de mond! Voor casussen die in de rubriek Out of the Box staan is dit dan ook de enige eis: Respect voor harde en zachte weefsels die de natuur geschapen heeft. Dit zijn ook de kernwaarden van KiMo. KiMo waar zoveel commotie over was. Waarom eigenlijk? De casussen die in Out of the Box staan, blijken wel degelijk haalbaar. Niet altijd wetenschappelijk onderbouwd, maar zeker geen gekke en onrealistische dromen blijkbaar. Dat zien we in elk nummer van TP opnieuw. Deze rubriek doet het dan ook heel goed bij de lezers van TP. Gelukkig! Ik hoop dat u ook veel gedroomd hebt tijdens de vakantie. Keep dreaming!


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0070-7.pdf

Dr. Hans van Pelt. Keep dreaming, Tandartspraktijk, 2016, 1, DOI: 10.1007/s12496-016-0070-7