Weerstand

Tandartspraktijk, Sep 2016

‘Zorg verzekerd’. Daarmee lokken zorgverzekeraars onze patiënten, die vervolgens veelal besluiten om een of meer aanvullende verzekeringen af te sluiten. Maar er komen barsten in dat spiegeltje aan de wand. Steeds vaker horen wij als behandelaars dat verzekerden zich in de steek gelaten voelen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0086-z.pdf

Weerstand

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 0 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg 1 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten 2 Redactie Maarten Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Renske Thomas, tandarts-parodontoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk TandartsPraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de éducation permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. - die onze zorgverlening aan patiënten niet verstoort. Het is niet aan ons om uit te leggen dat bijvoorbeeld de criteria voor het verlenen van een machtiging voor een klikgebit zijn aangescherpt. Uit mijn directe omgeving hoor ik steeds vaker dat rechtsbijstandsverzekeraars te hulp moeten schieten om de schade ontstaan door slechte communicatie te repareren. En wie hier nog aan twijfelt leze in elk nummer van TP de aan de praktijk ontleende, soms schokkende aansprakelijkheidsartikelen van col Is het een utopie te denken dat als verzekeraars en behandelaars om de tafel gaan zitten we samen tot duidelijkere product- c.q. behandelbeschrijvingen en dus tot betere verhoudingen komen die de toenemende weerstand bij de patiënten wegneemt? Als er niets verandert zal te eniger tijd de wal het schip keren en zullen onze cliënten hun aanvullende verzekering opzeggen. Bij de patiënten, maar ook bij de behandelaars dreigt oververhitting. Net zoals dat 20 jaar geleden in Zwitserland is gebeurd. Dr. Hans van Pelt TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online abonnement en de kennistoets maken. Het succesvol doorlopen van de toets levert 1 KRT-punt op.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0086-z.pdf

Dr. Hans van Pelt. Weerstand, Tandartspraktijk, 2016, 1, DOI: 10.1007/s12496-016-0086-z