De overheid bepaalt de regels

Tandartspraktijk, Oct 2016

Onlangs zijn de VVAA en de Consumentenbond eendrachtig een grootschalig onderzoek gestart naar de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in zorgcontracten.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0100-5.pdf

De overheid bepaalt de regels

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 De overheid bepaalt de regels 0 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg 1 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten 2 Redactie Maarten Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Renske Thomas, tandarts-parodontoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk TandartsPraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de éducation permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. - Hoe kijken (tand)artsen aan tegen afspraken die met de zorgverzekeraars worden gemaakt? Hoe komen ze tot stand en wat zijn de gevolgen voor (tand)artsen en hun patiënten? Hoe groot wordt de invloed van zorgverzekeraars gevoeld op wat er in de behandelkamer gebeurt? Degenen die (steekproefsgewijs gekozen) zullen bijdragen aan dit onderzoek gaan hopelijk zorgen voor belangrijke inzichten in de impact van zorgcontractering. Zo heeft niemand van ons ingestemd, noch is geraadpleegd over het afschaffen van aanvragen op papier om een machtiging af te geven aan patiënten voor een behandeling van met name de basisverzekering. Dat moet zomaar opeens digitaal en is ons door de strot geduwd. Onze assistentes raken ook geïrriteerd omdat een digitale aanvraag bepaald geen abc’tje is. Het kost hun ongeveer een uur en vaak moet er iemand assisteren die verstand heeft van ICT. Een foto vergeten te uploaden? Alles moet opnieuw! Net als de WIP-richtlijn. Overleg is er niet meer en wij op de werkvloer krijgen top-down van alles op ons bordje. Als er vervolgens op onze kritische vragen een antwoord komt van de zorgverzekeraar is het vaak de standaardzin ‘De overheid bepaalt de regels’ en meer van dit soort algemeenheden waaruit blijkt dat de aanvraag niet eens gelezen is, maar door een menselijke robot is ondertekend. Of eigenlijk Denken zorgverzekeraars nu echt dat je alles kunt delegeren? Waarom schermen zij bijvoorbeeld hun adviserende tandartsen af? Je kunt ze steeds minder makkelijk aan de telefoon krijgen om te overleggen. Wij zouden op zijn minst voor elke aanvraag via Vecozo een financiële vergoeding moeten krijgen. Wij doen immers het werk waardoor zorgverzekeraars kosten kunnen besparen! Nog beter zou zijn om tandartsen met bewezen expertise te erkennen als ‘preferred provider’. Dat zou een enorme hoeveelheid bureaucratische rompslomp en onnodige irritatie schelen. Intussen wachten onze patiënten onnodig lang op toestemming voor een Ook een makkelijke manier om te bezuinigen op zorgkosten! Hopelijk brengt het onderzoek van de VVAA en de Consumentenbond aan het licht dat de patiënt al jaren lang de dupe is en neemt de politiek de leiding. De overheid bepaalt immers de regels! Dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online abonnement en de kennistoets maken. Het succesvol doorlopen van de toets levert punten op bij de registers.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0100-5.pdf

Dr. Hans van Pelt. De overheid bepaalt de regels, Tandartspraktijk, 2016, 1-1, DOI: 10.1007/s12496-016-0100-5