Super visie

Tandartspraktijk, Nov 2016

Aan supervisie geen gebrek. Meekijken over je schouder, gevraagd of ongevraagd. Een groot deel van ons, tandartsen, is opgeleid en begeleid door een daarvoor verantwoordelijke docent die supervisie had.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0113-0.pdf

Super visie

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 0 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg 1 Redactie Maarten Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Renske Thomas, tandarts-parodontoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk TandartsPraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de éducation permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. - len aan individuele profilering – zonder brede ervaring. Het tekort aan patiënten in de opleiding wordt blijkbaar niet als probleem ervaren. Het onderwijs in de parodontologie is inmiddels gedelegeerd aan de mondzorgkundige. De tandarts blijft overigens wel verantwoordelijk! Supervised neglect ligt op de loer. Is iedere tandarts zich daarvan bewust? Het delegeren van het conserveren van het gebit is de volgende (logische?) stap. Waarom? Om kosten te besparen? Penny wise, pound foolish?! Wat blijft er eigenlijk na de invoering van de mondzorgkundige nog over voor de basistandarts zonder ervaring? Moeten zij zich allemaal gaan bekwamen in het opstellen van complexe zorgplannen voor bijzondere zorggroepen, zoals ouderen voor wie prothetische vaardigheden vereist zijn? Wordt dat de invulling van het laatste 3e jaar van de Masteropleiding? In 1976 is de European Prosthodontic Association opgericht. Toen al was duidelijk dat voor complexe zorgplannen een speciale postuniversitaire (specialisten)opleiding nodig is. Een specialist die de supervisie heeft over het integrale zorgplan om kosten van onnodige (her)behandelingen uit te sparen. Een Super visie. Helaas wordt de hulp van die specialist nu vaak ingeroepen als het eigenlijk al te laat is. Zorgplannen worden met te weinig overzicht opgesteld. Integrale plannen waarbij diverse disciplines betrokken zouden moeten worden worden te weinig gemaakt. Duurzaam functieherstel vereist samenwerken met deelspecialisten. Een tarief voor een interdisciplinair consult is gesneuveld. Wie neemt het voortouw? Dr. Hans van Pelt TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online abonnement en de kennistoets maken. Het succesvol doorlopen van de toets levert punten op bij de registers.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0113-0.pdf

Dr. Hans van Pelt. Super visie, Tandartspraktijk, 2016, 1, DOI: 10.1007/s12496-016-0113-0