Meer MOED

Tandartspraktijk, Dec 2016

Is het niet tijd nu de HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) in opmars is voor meer Mondzorg Onder Eén Dak?

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0127-7.pdf

Meer MOED

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 Hoofdredacteur Dr. Hans van Pelt 0 1 2 3 tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts 0 1 2 3 Uitgever: Lydia Nieuwendijk 0 1 2 3 0 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten 1 Eindredacteur Wim van de Kerkhof 2 Redactie Maarten Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Renske Thomas, tandarts-parodontoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. - De huisartsen gingen ons voor en kropen bij elkaar. Soms ook met een apotheek in het gebouw en fysiotherapeuten. Met huisartsen die het overzicht houden, terwijl er binnen een HOED ook huisartsen zijn met een specifieke interesse. Artsen met ieder een ‘T-shape profile’, wat staat voor verbreding en verdieping. De horizontale balk in de T staat voor de gewenste overlap voor optimale zorg. De verticale balk symboliseert de verdieping. Jezelf ontwikkelen binnen je interessegebied waardoor je iets toevoegt aan het behandelteam, dat daarmee de patiënt meer te bieden In deze TP vindt u een bijdrage over een collega in het dorp Rolde die direct na zijn afstuderen een MOED heeft opgezet dat thans zo’n vijftig medewerkers telt en onlangs gestart is met implementatie van het project ‘Gewoon Gaaf’. Dat was vóór de desastreuze verlaging (45%) van de tarieven waaraan de NZa heeft meegewerkt. In de Volkskrant van 19 november stond een reactie van een collega die 40 jaar in het vak zit en constateert dat zo’n initiatief anno nu niet meer kan. Jonge collega’s worden in de armen van ketens gedreven, krijgen geen lening meer en kunnen alleen als zzp’er hun brood verdienen. Het is de hoogste tijd dat de politiek zich meer in de mondzorg gaat verdiepen. De kritiek op de toenemende regelzucht van de overheid klinkt steeds luider. Zorghoogleraar Andries Baart zegt hierover in de Volkskrant van 30 november: ‘Als je mensen de hele tijd dwingt tot gehoorzaamheid, dan zorg je ervoor dat ze niet meer moreel kunnen denken.’ Lees in dit nummer de column van Arthur van Winsen (pag. 18). En de heftige reactie van collega Tristan Staas (pag. 38). Hun frustratie en nauwelijks ingehouden woede zijn geen incidenten meer. De verkiezingen staan voor de deur. Wie durft zijn nek uit te steken en een visie op de toekomst neer te legDr. Hans van Pelt Er wordt meer MOED gevraagd. TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online abonnement en de kennistoets maken. Het succesvol doorlopen van de toets levert punten op bij de registers.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0127-7.pdf

Dr. Hans van Pelt. Meer MOED, Tandartspraktijk, 2016, 1, DOI: 10.1007/s12496-016-0127-7