De nederlandse wetenschappelijke vereniging van tandartsen op weg naar de toekomst!

Tandartspraktijk, Dec 2016

Tijdens de Algemene Vergadering van de NVT - Nederlandse Vereniging van Tandartsen, op maandag 14 november 2016, is besloten de naam van de NVT om te buigen naar Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen NWVT.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0143-7.pdf

De nederlandse wetenschappelijke vereniging van tandartsen op weg naar de toekomst!

DE NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VAN TANDARTSEN OP WEG NAAR DE TOEKOMST! Het doel van het onderzoek was op de eerste plaats om in twee systematisch literatuuronderzoeken te zien of de langeduuroverleving van implantaten bij volledig edentaten en partieel betanden, hetzelfde is en of de bacteriële plaquesamenstelling bij deze twee groepen verschilt. Geconcludeerd werd dat er geen verschil in peri-implantaire infecties was en dat bij edentate en deels betande patiënten met implantaten geen groot verschil is in microflora. Vervolgens werd een eigen onderzoek gestart naar de paropathogenen voor en na een volledige gebitsextractie. Bepaalde paropathogenen blijven tot maanden na de gebitsextractie aantoonbaar om de mond. Het onderzoek daarna richtte zich op welke paropathogenen mogelijk een rol spelen met het ontwikkelen van periimplantitis op de langere duur. Dat bleken P. gingivatis, P. intermedia en T. forsythis en F. nucleatum te zijn. De vervolghoofdstukken 6 en 7 gaan over het effect van implantaatoppervlak-decontaminatie met chloorhexiTijdens de Algemene Vergadering van de NVT - Nederlandse Vereniging van Tandartsen, op maandag 14 november 2016, is besloten de naam van de NVT om te buigen naar Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen NWVT. Om de vereniging duidelijker te kunnen positioneren en in een oogopslag duidelijk te maken dat de vereniging inhoudelijk betrokken is bij de Mondzorg, is besloten de NVT om te vormen tot de NWVT. - dine na mechanische reiniging. Het effect leidt niet tot betere klinische uitkomsten. In hoofdstuk 8 worden de prognostische factoren onderzocht die peri-implantitis kunnen stoppen. Ervaring van het chirurgische team dat peri-implantitis behandelt bleek van belang te zijn, evenals het al dan niet roken en de mate van botverlies rondom het implantaat. De resultaten van deze studie kunnen als volgt worden samengevat: 1. Peri-implantitis komt vooral voor 5 jaar na implantatie. 2. Mogelijke risicofacturen moeten alvorens te implante ren worden behandeld of worden uitgesloten. Decontaminatie met chloorhexidine na grondige reiniging van het implantaatoppervlak leidt niet tot minder peri-implantitis. In november 2017 wordt de NWVT WTA Hamer Duyvenszprijs 2017 uitgereikt. Als duidelijke vertegenwoordiger van de basis van ons vak, de tandarts algemeen practicus, en met alle activiteiten die de NWVT onderneemt, meent het bestuur met de NWVT een heldere positie in te nemen en de toekomst goed tegemoet te kunnen gaan.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0143-7.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. De nederlandse wetenschappelijke vereniging van tandartsen op weg naar de toekomst!, Tandartspraktijk, 2016, 65-65, DOI: 10.1007/s12496-016-0143-7