Advies gevraagd!

Tandartspraktijk, Feb 2017

Een patiënt van 12 jaar (afbeelding 1-5). Hij is al jaren bekend in onze praktijk en komt elk half jaar voor controle. Hij gaat volgend jaar naar de middelbare school en vindt zijn tanden niet zo mooi. Zijn ouders maken zich nu echter zorgen dat hij zich in zijn nieuwe schoolomgeving door zijn gebit wellicht terughoudend zal opstellen, wat mogelijk zelfs zijn leerprestaties negatief zal kunnen beïnvloeden. Zij vragen wat hier aan te doen is en of een behandeling lang kan gaan duren.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0017-7.pdf

Advies gevraagd!

Ejaren bekend in onze praktijk en komt elk half jaar en patiënt van 12 jaar (afbeelding 1-5). Hij is al voor controle. Hij gaat volgend jaar naar de middelbare school en vindt zijn tanden niet zo mooi. Zijn ouders maken zich nu echter zorgen dat hij zich in zijn nieuwe schoolomgeving door zijn gebit wellicht terughoudend zal opstellen, wat mogelijk zelfs zijn leerprestaties negatief zal kunnen beïnvloeden. Zij vragen wat hier aan te doen is en of een behandeling lang kan gaan duren. De redactie van TP roept uw hulp in bij het beantwoorden van de volgende vragen: 1 Wat voor glazuurafwijking is dit? 2 Is dit een erfelijke afwijking? 3 Wat is mijn rol als huistandarts in deze? 4 Waaruit bestaat volgens mij in grote lijnen de aanpak? 5 Wanneer moet hij behandeld worden? 6 Moet die behandeling in een CBT uitgevoerd worden? 7 Wat kunnen de gevolgen zijn als niet op tijd gestart wordt met behandelen? Wat zou u doen? We zijn benieuwd naar uw aanpak van deze casus. Via de LinkedIn groep TandartsPraktijk Intercollegiaal Online kunt u dat ons en de andere lezers van TP laten weten. In het volgende nummer van TP wordt deze casus uitgebreid besproken, waarin we alle adviezen en discussiepunten zullen meenemen. Alvast hartelijk dank voor uw interactieve deelname! - Afb. 5 We zien hier een knobbelbeet bij de molaren. Overweeg dit: als de dragende knobbels worden opgebouwd ontstaat er ook nog een open beet. Is dat hier erg? Bent u al lid van onze LinkedIn groep? Onze LinkedIn groep TandartsPraktijk Intercollegiaal Online is het overleg platform voor de tandarts algemeen practicus. Word lid, overleg met collega tandartsen en discussieer mee!


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0017-7.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Advies gevraagd!, Tandartspraktijk, 2017, 60-60, DOI: 10.1007/s12496-017-0017-7