Verkiezingen 20170

HEADline, Feb 2017

Leuk de verkiezingen komen er weer aan! Altijd een leuke tijd waarin de accentverschillen tussen de politieke partijen weer wat worden aangedikt.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40739-017-0006-9.pdf

Verkiezingen 20170

- Mijn stemadvies voor 2017 gaat daarom naar de SP. Stemadvies? De verkiezingen staan voor de deur. Wat is het beste programma voor de zorg? Ik zie positieve aspecten bij de verschillende programma’s: • Meer aandacht voor preventie en gezond leven: D66 • Minder marktwerking en een stop op winstuitkeringen: CDA • Investeren in wijkverpleegkundigen: PvdA • Bezuinigingen op thuiszorg worden teruggedraaid: PVV • Hoog btw-tarief voor ongezonde voeding, nultarief op (biologische) groenten en fruit: PvdD • Betere samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging en ouderenzorg in de buurt: GroenLinks • Landelijk centraal inkoopsysteem medicijnen: SP • Registraties en formulieren in de zorg samenvoegen en harmoniseren om kwaliteitsvergelijkingen mogelijk te maken: VVD • Minder managers, meer handen aan het bed: VNL • Verplicht terugdringen bureaucratie: Forum voor Democratie Het volledig afschaffen van het eigen risico (PVV en SP) heeft een negatief effect op zorgkosten, maar dit inkomensafhankelijk maken zou best te verdedigen zijn. Wel of geen marktwerking is nog een belangrijke keuze, maar ik denk dat er eerst een aantal fundamentele wijzigingen dienen plaats te vinden die bijdragen aan een betere gezondheid en minder kosten: • Verbod op lobbyisten richting kamerleden. • Geen belangenverstrengeling tussen industrie en universiteiten of publieke organisaties. • Invoering zorgsparen. • Budgettering gebaseerd op kwaliteitsindicatoren in plaats van productieaantallen • Ziekenhuis zonder medicijnen in combinatie met Qi Gong-oefeningen (in oprichting in Nederland!) Kortom, er is geen partijprogramma waar ik me helemaal in kan vinden, dus voor het onderdeel zorg heb ik geen stemadvies.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40739-017-0006-9.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Verkiezingen 20170, HEADline, 2017, 15, DOI: 10.1007/s40739-017-0006-9