X-puzzel #1 – bevindingen

Tandartspraktijk, Feb 2017

Op pagina 20 lieten we u een controlefoto zien 3 maanden na endodontische behandeling 15 vanwege vergevorderde externe cervicale resorptie. Dit zijn onze bevindingen:

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0008-8.pdf

X-puzzel #1 – bevindingen

Op pagina 20 lieten we u een controlefoto zien 3 maanden na endodontische behandeling 15 vanwege vergevorderde externe cervicale resorptie. Dit zijn onze bevindingen: 2 Wat valt verder op deze opname te diagnosticeren: a. Dentinecariës 16m. b. Kortgevuld kanaal 15 palatinaal; ernstige verzwakking 15. c. 3-wortelige 14: de mesiobuccale periapex is wat suspect, hoewel het element gaaf lijkt. d. Het alveolaire botniveau distaal 16 en distaal 17 is niet eenduidig maar mogelijk verlaagd. 1 De radio-opaciteit periapicaal van de 16 valt u op. Er zijn meerdere verklaringen mogelijk voor dit beeld. Welke? a. Doorpersing endodontische sealant. Dit lijkt niet zo waarschijnlijk omdat er geen ‘pufjes’ sealant rondom één of meerdere wortelpunten zijn. b. Een boventallige element of odontoom. Deze kan gelokaliseerd zijn in de processus alveolaris; de afbeelding van de sinusbodem zouden we er dan echter overheen verwachten en niet, zoals hier, er duidelijk onderdoor. c. Condenserende osteïtis aan de 16. Een chronische prikkel (bijvoorbeeld een cariëslaesie) kan dit beeld veroorzaken. d. Exostose / enostose / osteoom / torus palatinus. Deze elkaar deels overlappende afwijkingen betreffen goedaardige benige hyperplastische structuren. e. Foacale cemento-osseuze dysplasie. Het derde stadium van deze afwijking kenmerkt zich door radiopaciteit met een radiolucente band. Deze afwijking wordt het meest gezien bij donkere vrouwen van middelbare leeftijd bij meerdere onderfrontelementen, maar kan in principe overal en bij een enkel element in de tandbogen voorkomen. f. Een wortelfragment geluxeerd in de sinus maxillaris. Op de rand van de foto lijkt een 18 afgebeeld te zijn. Dat betekent dat er in dit aan de sinus maxillaris grenzende sextant geen extracties zijn gedaan; of is het net een randje cone cutting? g. Een antroliet (anthrolith in het Engels). Dit is een verkalking in de sinus maxillaris. Het kan een neerslag van calciumzouten zijn rondom een vreemd lichaam of het gevolg van (chronische) ontstekingsprocessen in de sinus. Van der Waal geeft in ‘Pathologie van de Mondholte’ aan dat het ook een secundair geretineerde melkmolaar zou kunnen zijn. De antroliet kan asymptomatisch zijn, het is meestal een toevalsbevinding. 3 Wat doet u op basis van deze opname? a. Klinische inspectie op exostosen / torus palatinus (die hier niet werden aangetroffen). b. U beoordeelt de eerder gemaakte opnamen om uw aanvankelijke differentiële diagnoses te testen. Afbeelding 2 laat zien dat de radiopaciteit er al was voordat de 15 werd behandeld. De 18 is inderdaad aanwezig. De endodontoloog had in verband met de interne resorptie een CBCT-opname laten maken om een inschatting van de prognose 15 te maken. Op deze opname (afbeelding 3) ziet u dat de radiopaciteit in de sinus is gelegen en geen verband heeft met de sinuswand. De sinus maxillaris is gesluierd. Uw diagnose wordt dan: antroliet met onrustige sinus maxillaris. Uw advies aan de patiënt zou kunnen zijn de huisarts te consulteren vanwege de bevindingen in de sinus maxillaris. Er blijkt geen afwijking aanwezig te zijn aan de 14 op de CBCT. c. U checkt de cariëslaesie 16m op de meest recente bitewingopname van 6 maanden geleden (afbeelding 4). U adresseert de cariësactiviteit en de mondhygiëneproblematiek. d. U checkt de botniveaus op de beschikbare bitewings en checkt het aanhechtingsniveau klinisch. e. U kaart met patiënt en eventueel de endodontoloog aan dat voor langetermijnbehoud van de 15 restauratieve versteviging aangewezen is. Mogelijk overlegt u eerst met de endodontoloog of de vulling van de palatinale wortel nog revisie behoeft. 4 Wat betreft aanvullend onderzoek moet u een beoordeling maken op welke termijn u weer bitewings gaat nemen. Dat zou bij deze volwassene met verhoogd cariësrisico volgens de praktijkrichtlijn 12 maanden na de vorige bitewings zijn.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0008-8.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. X-puzzel #1 – bevindingen, Tandartspraktijk, 2017, 31, DOI: 10.1007/s12496-017-0008-8