Wat staat er in de kleine lettertjes?

Tandartspraktijk, Feb 2017

In december 2016 schreef VGZ over ‘Zorgovereenkomst 2017’ het volgende: “Garantie op materiaal: fabrikanten geven garantie op tandtechniek. Een verzekerde heeft recht op een adequate prothese, ook bij onoordeelkundig gebruik van een prothese. Wij verwachten dat u bij vervanging van tandtechniek op deze garantiebepaling aanspraak maakt.”

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0012-z.pdf

Wat staat er in de kleine lettertjes?

0 Cornelis Thissen , 4 Dental Reeuwijk ze op dit moment het gebruik van deze fluorescentietechniek als 'voorspeller' van deze ziekten voldoende ondersteunen voor de directe invoering in de algemene praktijk. Hiervoor moet eerst nog meer onderzoek uitgevoerd worden. De rode fluorescentie geeft op dit moment wel een redelijke indicatie van de mondhygiëne van een patiënt, al is er dus wel een verschil tussen rode fluorescente plaque en totale plaque. - Wat heeft u echt verrast tijdens uw onderzoek? De aanleiding voor mijn onderzoek was gericht op cariës, daarom was de duidelijke correlatie tussen rode fluorescentie en gingivitis een grote verrassing tijdens mijn promotieonderzoek. Zowel de resultaten uit het gingivitisexperiment als de samenstelling van de rood fluorescerende plaque ten opzichte van de nietrood fluorescerende plaque zijn hier een duidelijke aanwijzing voor. Al wel eerder hadden mensen gesuggereerd dat er een verband zou kunnen zijn, maar als je dan uit onderzoek het bewijs hiervoor vindt is dat een grote verrassing. Hoe moet eventueel vervolgonderzoek eruit zien? Graag willen we nog verder onderzoek doen aan rode fluorescentie, zowel klinisch als fundamenteel. Het is bijvoorbeeld interessant om mensen jarenlang te bestuderen tijdens reguliere controles en daarbij de rode fluorescentie in de tijd vast te leggen. Ook willen we meer te weten komen over welke processen de rode fluorescentie in de plaque veroorzaken. De technieken in de microbiologie ontwikkelen zich zo snel dat ik hoop dat we hier in de komende jaren verdere resultaten in boeken. Voor het betrouwbaar toepassen van deze techniek in de praktijk moet duidelijk zijn wat deze rode fluorescentie precies betekent als we het in de mond van de patiënt zien. We hopen uiteindelijk deze techniek als indicator van ziekteactiviteit in de mond te kunnen gebruiken: dan kan preventie in de tandartspraktijk gericht toegepast worden. Dit leidt tot doelgerichtere zorg en op termijn ook tot kostenbesparingen. We zijn met deze fluorescentietechniek een eind op weg, maar we zijn er nog niet. Mocht u het onderzoek opnieuw doen, hoe zou uw weg naar het einde er dan uitzien? Bij het doen van onderzoek is de onbekendheid met de uitkomsten de grootste uitdaging en tegelijk maakt dit de werkzaamheden ook spannend en heel afwisselend. De weg naar het einde toe is in de wetenschap soms even belangrijk als het doel zelf: promoveren is een proces dat je samen met een team doorloopt waarbij je van tevoren niet weet wat de uitkomsten zullen zijn. Als ik het hele project met de kennis van nu over zou kunnen doen, zou ik proberen een longitudinaal onderzoek op te zetten waarbij we, bijvoorbeeld in samenwerking met een algemene tandartspraktijk, patiënten gecontroleerd volgen. Bij de start van mijn project kon ik niet vermoeden wat de grote waarde is van het volgen van grote groepen patiënten gedurende lange tijd voor het beantwoorden van onze onderzoeksvragen. Er blijven nog voldoende uitdagingen over voor de toekomst! In december 2016 schreef VGZ over ‘Zorgovereenkomst 2017’ het volgende: “Garantie op materiaal: fabrikanten geven garantie op tandtechniek. Een verzekerde heeft recht op een adequate prothese, ook bij onoordeelkundig gebruik van een prothese. Wij verwachten dat u bij vervanging van tandtechniek op deze garantiebepaling aanspraak maakt.” Deze uitspraak is verrassend en is blijkbaar uit eigen belang bedacht door de verzekeraar. Dat er een garantietermijn bestaat bij fabrikant/tandtechnisch laboratorium is vanzelfsprekend, maar garantie beloven ook bij onoordeelkundig (onkundig, onverstandig) gebruik lijkt me niet alleen onjuist, maar ook niet rechtvaardig. Geen enkel product is bestand tegen onoordeelkundig gebruik. Consumenten hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid? Deze passage is bij de meeste fabrikanten het eerste punt dat wordt uitgesloten bij garantieregelingen en aansprakelijkheid! Het brengt niet alleen de tandtechnicus, maar ook de tandarts in een lastig positie en de relatie met de patiënt komt ermee onder druk te staan. Verzekeraars moeten deze onzin niet opschrijven zonder een goed overleg met hun partners in de zorg, de tandarts en de tandtechnicus. Loze beloften aan hun verzekerden leiden straks weer tot frustraties en energieslurpende rechtszaken. Koeien met gouden hoorns bestaan nog steeds niet.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0012-z.pdf

Cornelis Thissen. Wat staat er in de kleine lettertjes?, Tandartspraktijk, 2017, 45, DOI: 10.1007/s12496-017-0012-z