Tandarts algemeen practicus en verwijzen …

Tandartspraktijk, Feb 2017

Samenvatting Moeilijke tandheelkundige problemen kunnen vanuit de algemene praktijk makkelijk worden verwezen naar een gedifferentieerde collega. Ook patiënten die we om welke reden dan ook liever niet zelf behandelen in de algemene praktijk kunnen we naar iemand anders verwijzen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0001-2.pdf

Tandarts algemeen practicus en verwijzen …

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 Tandarts algemeen practicus en verwijzen … Hoofdredacteur Dr. Hans van Pelt 0 1 2 3 tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts 0 1 2 3 Uitgever: Lydia Nieuwendijk 0 1 2 3 0 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten 1 Eindredacteur Wim van de Kerkhof 2 Redactie Maarten Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. - Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. belang spin in het web te blijven en veel te overleggen met gedifferentieerde en gespecialiseerde collega’s. Niet alleen in verband met de vervloekte verslaglegging – touwtje door de brievenbus kan niet meer – maar zeker in het belang van de patiënt. Houd de regie in de algemene praktijk en verwijs wijs wanneer dat nodig is. Een briefje met ‘endo svp, dan maak ik brug’ getuigt niet van veel waardering voor elkaars expertise. Aan het nummer dat voor u ligt, is vanuit diverse disciplines gewerkt, in overleg met elkaar en bedoeld voor de algemeen practicus. Laten we het zo


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0001-2.pdf

Véronique Gerardu. Tandarts algemeen practicus en verwijzen …, Tandartspraktijk, 2017, 2-2, DOI: 10.1007/s12496-017-0001-2