Advies gevraagd!

Tandartspraktijk, Mar 2017

Deze 9-jarige jongen is gevallen met een step die hij een uur eerder voor zijn verjaardag had gekregen. De kroonfracturen waren deels afgedekt. Vanwege pijnklachten en abcesvorming zijn de endodontische behandelingen gestart. Bij element 12 wordt halverwege de radix vitaal weefsel gevonden.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0034-6.pdf

Advies gevraagd!

Ddie hij een uur eerder voor zijn verjaardag had eze 9-jarige jongen is gevallen met een step gekregen. De kroonfracturen waren deels afgedekt. Vanwege pijnklachten en abcesvorming zijn de endodontische behandelingen gestart. Bij element 12 wordt halverwege de radix vitaal weefsel gevonden. De redactie van TP roept uw hulp in en vraagt u uw visie met toelichting te geven aan de hand van de volgende vragen: 1 Prepareert/reinigt u het kanaal van element 12 tot apicaal? 2 Wat gebeurt er met het apicale weefsel als u tot halverwege prepareert/reinigt? Stel dat deze patiënt na enkele jaren zich bij u als nieuwe patient meldt: 3 Noemt u dit dan een te kort gevulde endo? 4 Is de collega tekortgeschoten en gaat u de kanaalbehandeling opnieuw doen? We zijn benieuwd naar uw visie. Via de LinkedIn-groep TandartsPraktijk Intercollegiaal Online (zie ook onder) kunt u die ons en de andere lezers van TP laten weten. In het volgende nummer van TP (de april-editie) wordt de casus uit het februarinummer besproken. Deze casus zal in het daaropvolgende nummer (TP mei) worden toegelicht. Geef uw visie s.v.p. uiterlijk 20 april 2017. - Alvast hartelijk dank voor uw interactieve deelname! Afb. 1 en 2 14 maart 2011: de 11 en 12 zijn beide gefractureerd. Kroonfracturen die een endodontische behandeling noodzakelijk maken. Afb. 3 3 mei 2012: 14 maanden nadat de endodontische behandeling is uitgevoerd wordt deze controlefoto gemaakt. Afb. 4 1 november 2012: deze nieuwe controlefoto is 20 maanden na de endodontische behandeling gemaakt. Bent u al lid van onze LinkedIn groep? Onze LinkedIn groep TandartsPraktijk Intercollegiaal Online is het overleg platform voor de tandarts algemeen practicus. Word lid, overleg met collega tandartsen en discussieer mee!


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0034-6.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Advies gevraagd!, Tandartspraktijk, 2017, 60, DOI: 10.1007/s12496-017-0034-6