Roberto Perez

Pallium, Feb 2017

Roberto Perez, hoogleraar Pijn, pijnbestrijding en palliatieve zorg zit nu ruim een jaar op zijn leerstoel aan VUmc Amsterdam. Voorafgaand aan zijn benoeming was Perez al nauw betrokken bij pijngerelateerd onderzoek. “Mijn hoogleraarschap is een erkenning van het belang van pijn- en palliatieve zorgonderzoek en dat we binnen deze thema’s de juiste vragen stellen.”

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0002-8.pdf

Roberto Perez

Half vol of half leeg? 16 maart 2017 − Symposium 'In vertrouwde handen' Het Consortium Ligare organiseert in Zwolle dit symposium. Kerndoel is de palliatieve patiënt samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te laten maken. Meer informatie: www.iknl.nl. - Wanneer u dit leest, is 2017 al in volle gang. Maar het moment waarop ik dit schrijf n − tussen kerst en oud en ooB nieuw − is de periode tcen van terug- en vooruitinV blikken. Terugblikkend zien we dat het afgelopen decennium flinke vooruitgang is geboekt in de palliatieve zorg. Tegelijkertijd horen we nog dagelijks voorbeelden van mensen die in de laatste fase niet de zorg kregen die zij nodig hadden of wensten; hoezo vooruitgang? Is het glas dan half vol of half leeg? In mijn ogen is het glas veel meer dan half vol en het glas zal het komende jaar nog voller worden! We kijken terug op een jaar waarin vele projecten van start zijn gegaan die uiteindelijk hun impact op de praktijk krijgen. We hebben de lancering van de Canon Palliatieve Zorg gezien: een mijlpaal! Net als de start van de 100e PaTzgroep. We zien dat vele partijen, landelijk en regionaal, concreet inhoud geven aan verbinding en samenwerking. Naast de initiatieven uit de professionele hoek, heeft ook het overlijden van vele beroemdheden in 2016 bijgedragen aan het besef dat sterfelijkheid bij het leven hoort, zelfs voor mensen met een onsterfelijke sterrenstatus. Ja, er verandert echt iets in de maatschappij en in de palliatieve zorg. Toch is er ook een zorg. De pioniers van de palliatieve zorg gaan geleidelijk aan met pensioen, terwijl de behoefte aan palliatieve zorg groeit. Al die nieuwe PaTz-groepen en palliatieve teams hebben gespecialiseerde professionals nodig en ook de vraag naar vrijwilligers groeit. Ik hoop dat het gaat lukken om voldoende mensen te motiveren een (kader)opleiding, post-hbo of master palliatieve zorg te gaan volgen of als vrijwilliger aan de slag te gaan. En u als Pallium-lezer wens ik blijvende inspiratie in uw dagelijks werk. 17 maart 2017 – NVPO-congres De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie zet in op een grotere synergie tussen psychosociaal oncologisch beleid, onderzoek en de klinische praktijk. Tijdens het congres in Utrecht staan overdracht van kennis en ontwikkelingen maar zeker ook interactie centraal. Meer informatie: www.nvpo.nl. 20 maart 2017 − 3-daagse training Kinderpalliatieve Zorg Deze training van het IKNL in samenwerking met Stichting PAL is bedoeld voor o.a. verpleegkundigen. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. Ook op 15 mei vindt deze training plaats, beide keren in Utrecht. Meer informatie: www.iknl.nl. 30 maart 2017 – PaTz-Symposium Op het jaarlijkse PaTz-symposium in Amersfoort dit jaar twee workshopronden met keuze uit tijdige identificatie van en anticiperende palliatieve zorgplanning bij chronische ziekten; de PaTz-methodiek; de rol van wijkverpleegkundige in de PaTz-groepen, wat PaTz-groepen van elkaar kunnen leren en samenwerken met vrijwilligers in de palliatieve zorg in de eerste lijn. Meer informatie: www.patz.nu. 31 maart 2017 – De laatste zorg Dit congres, dat plaatsvindt in Ede, is bestemd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die zorg verlenen aan terminaal zieke patiënten. Onderwerpen zijn o.a. pijnbestrijding, hoop, dementie en het palliatief transmuraal pad. Meer informatie: www.congressenmetzorg.nl. 18 -20 mei 2017 – EAPC World Congress Het World Congress of the European Association for Palliative Care met dit jaar als titel Progressing Palliative Care vindt plaats in Madrid, Spanje. Meer informatie: www.eapc-2017.org/. Roberto Perez, hoogleraar yph Pijn, pijnbestrijding en palrgoa liatieve zorg zit nu ruim tohP een jaar op zijn leerstoel egE aan VUmc Amsterdam. read Voorafgaand aan zijn nA benoeming was Perez al nauw betrokken bij pijngerelateerd onderzoek. “Mijn hoogleraarschap is een erkenning van het belang van pijn- en palliatieve zorgonderzoek en dat we binnen deze thema’s de juiste vragen stellen.” Waarmee heeft u zich het afgelopen jaar beziggehouden? “Er zijn twee onderzoeksthema’s die al langer lopen. Zo doen we onderzoek naar medicatiemanagement in de laatste levensfase. Patiënten in de palliatieve fase gebruiken vaak veel soorten medicatie die niet meer allemaal per se nodig zijn. We inventariseren welke geneesmiddelen kunnen worden afgebouwd en welke factoren daarop van invloed zijn. Bepaalt de patiënt of de hulpverlener wat er met de medicatie gebeurt en hoe wordt daarover gecommuniceerd? Uiteindelijk willen we handvatten opstellen voor de praktijk zodat de demarcatie van pijn in de palliatieve fase verbetert en het een vast onderdeel wordt in het therapeutisch proces.” Wat is het tweede thema? “Dat is pijn bij dementie; in dat onderzoek richten we ons op de meetproblemen in de palliatieve fase. De pijnperceptie is anders bij verschillende vormen van dementie. Zo wordt pijn minder goed aangegeven bij mensen met vasculaire dementie.” Chronische pijn is uw belangrijkste speerpunt, vanwaar uw fascinatie hiervoor? “Iedereen heeft zijn eigen ervaring met pijn. Het is een moeilijk te vatten fenomeen. Dichters, musici en kunstenaars proberen het bewustzijn te vatten. Dat is pijn in feite ook. Het kleurt op een bepaald niveau het leven, zeker voor mensen die al op jonge leeftijd met pijn te maken krijgen. Als onderzoeker wil je een onderwerp waar je goed je tanden in kunt zetten, dat geldt zeker voor het thema pijn.”


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0002-8.pdf

Anouk Brinkman. Roberto Perez, Pallium, 2017, 4, DOI: 10.1007/s12479-017-0002-8