Verkwanselen

Tandartspraktijk, Mar 2017

Dragen de opleidingen bij aan de verslechtering van de positie van de tandarts, de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de beroepsuitoefening?

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0018-6.pdf

Verkwanselen

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 Hoofdredacteur Dr. Hans van Pelt 0 1 2 3 tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts 0 1 2 3 Uitgever: Lydia Nieuwendijk 0 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg 1 Eindredacteur Wim van de Kerkhof 2 Redactie Maarten Bekkers , tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Marleen de Groot , redacteur TP TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. - overheid beoogde taakherschikking met als doel steeds lager geschoolde beroepskrachten invasieve behandelingen te laten verrichten, is natuurlijk gewoon een hypocriete en onverantwoorde bezuinigingsmaatregel. Bedacht door mensen met een vreemd beeld van de dagelijkse werkelijkheid in de algemene praktijk. Natuurlijk kan je iedereen wel aanleren een gaatje te vullen of een verdoving te geven. Je kunt alleen niet iedereen aanleren te weten wanneer de handen juist thuisgehouden dienen te worden, en bijvoorbeeld monitoren de juiste beslissing is. Of wanneer een andere benadering overwogen zou moeten worden. Weten wanneer wie welke handeling moet verrichten en dat goed beargumenteren en organiseren, dat is iets waar de tandarts de regie over moet blijven houden. De tandarts hoort het overzicht te hebben, omdat hij/zij juist daarvoor in een 6-jarig curriculum opgeleid is. En niet de mondhygiënist met een 2-jarige opleiding, die met een 3-jarige opleiding of een met een 4-jarige opleiding. Met heus alle respect onzerzijds voor deze beroepskrachten. Sterker nog, juist uit respect voor deze beroepskrachten. Diagnostiek: dat is waar alles om draait. En het stellen van de diagnose loopt gevaar als minister Schippers haar plan door kan zetten omdat haar wordt ingefluisterd dat er een indeling is te maken in mensen met een complex en geen complex gebit. Maar iemand die niet is opgeleid in het stellen van diagnoses buiten het gebied van de preventieve tandheelkunde, kan Die beoogde taakherschikking moet niemand willen. En mevrouw Schippers en haar kiezers willen ook geen verkwanseling. Tariefdalingen hebben trouwens ook nooit geleid tot lagere premies. En dat weten Edith en haar echtgenoot allebei ook wel. TP Kennistoets Iedere maand verschijnt een kennistoets gebaseerd op de artikelen uit dit tijdschrift. Deze kennistoets draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online abonnement en de kennistoets maken. Het succesvol doorlopen van de toets levert punten op bij de registers.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0018-6.pdf

Marleen de Groot. Verkwanselen, Tandartspraktijk, 2017, 1, DOI: 10.1007/s12496-017-0018-6