Nieuwe media

Zorgvisie ICT, Mar 2017

Een jaar na de lancering neemt het gebruik van de orthopedie-app van het St. Anna Ziekenhuis, gevestigd in Geldrop, nog steeds toe. Sinds het najaar van 2016 biedt de app naast tekst ook beeldmateriaal dat de patiënt nog beter informeert over de komende operatie.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41186-017-0028-5.pdf

Nieuwe media

Goed voorbereid op de operatie DE PATIËNT KRIJGT GERICHTE MELDINGEN Een jaar na de lancering neemt het gebruik van de orthopedie-app van het St. Anna Ziekenhuis, gevestigd in Geldrop, nog steeds toe. Sinds het najaar van 2016 biedt de app naast tekst ook beeldmateriaal dat de patiënt nog beter informeert over de komende operatie. - Steeds meer patiënten die een orthopedische ingreep moeten ondergaan in het St. Anna Ziekenhuis downloaden de app om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun operatie en revalidatie. De app is ingericht voor vijf ingrepen: een nieuwe heup of knie, een schouderoperatie, een kruisbandoperatie en een kijkoperatie aan de knie (vooral bij een vermeend meniscusletsel). Als een patiënt de geplande of verwachte operatiedatum invult, krijgt hij meldingen over wat op dat moment voor hem belangrijk is. Door de recent toegevoegde video’s krijgt de patiënt naast schriftelijke informatie ook letterlijk een beeld van het proces dat hij gaat doorlopen. De video’s geven een kijkje in de operatiekamer, laten de patiënt kennismaken met de behandelende artsen en tonen oefeningen die de patiënt kan uitvoeren tijdens zijn revalidatie. Het St. Anna Ziekenhuis heeft de app ontwikkeld om de patiëntenvoorlichting te vernieuwen en uit te breiden, vertelt orthopedisch chirurg Dirk Das. ‘We gaven al klassikaal voorlichting. Het risico is dan echter dat de hoeveelheid informatie te veel of te weinig is. Met de app kan de patiënt altijd terugkijken en de informatie gefaseerd tot zich nemen.’ Het ziekenhuis blijft kijken naar mogelijkheden om de app verder te verbeteren. Das: ‘Het zou mooi zijn als we in de toekomst patienten bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen bieden om informatie terug te koppelen. Dat ze bijvoorbeeld een foto van een wond kunnen opsturen via de app zodat de chirurg ernaar kan kijken. Uitgezocht moet worden of en wat mogelijk is.’ Das weet niet exact hoeveel patiënten gebruikmaken van de app. ‘Er zijn zo’n 300 gebruikers per maand en dat betekent dat het bereik goed is.’ De app vervangt niets: voorlichting op bijeenkomsten in het ziekenhuis en via folders en de website blijft bestaan. Het is een extra informatiekanaal. (Mario Gibbels) ORTHOPEDIE-APP Wat App informeert orthopedische patiënten over het operatieve behandeltraject. Wanneer Al sinds december 2015 beschikbaar. En sinds het najaar 2016 biedt de app naast tekst ook beeldmateriaal. De buurtapp Wazzurb verbindt mensen met anderen die in hun buurt wonen en geeft hen de mogelijkheid berichten te delen en diensten aan te bieden. Een tijdlijn laat alles zien wat er gebeurt in de wijk. Het is het digitale buurtplein. Wazzurb maakt een cirkel rond het huis van de gebruiker van 1, 3 of 5 kilometer. Twee op de vijf mensen met Multiple Sclerose (MS) ervaart blaasproblemen. BladdeRunner helpt MS-patiënten hun toiletbezoeken bij te houden, openbare toiletten te vinden en hun ervaringen te delen met andere gebruikers. De app voorspelt mogelijke momenten voor toiletbezoek en stuurt daaraan voorafgaand notificaties. (Foto: iStock) dr. Switchboard Ontwikkelaar PlanPower Met de dr. Switchboardapp, bedacht door gynaecoloog Chantal Wingen, weten collegaspecialisten en de telefonisten in de centrale van het ziekenhuis wie dienst heeft. Zodat nooit de verkeerde arts wordt gebeld. De specialisten kunnen zelf in de app realtime hun dienstlijst upto-date houden. Bij de app hoort ook een planningssysteem.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41186-017-0028-5.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Nieuwe media, Zorgvisie ICT, 2017, 34, DOI: 10.1007/s41186-017-0028-5