De juiste professional op de juiste plek

Skipr, Mar 2017

De verschillende beroepsverenigingen in de mondzorg houden er eigen smaken en gerechten op na. Samenwerken lukt nog niet en dat dat is een gemiste kans.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-017-0042-z.pdf

De juiste professional op de juiste plek

De juiste professional op de juiste plek - Vieze smaak Alles dreigt nu verloren te gaan in de verkiezingshitte. Ik krijg hier een vieze smaak van in mijn mond. Meer dan zestien jaar is het ambtelijk apparaat bezig met de voorbereidingen om in de mondzorg de juiste professional op de juiste plek bij de juiste patiënt te organiseren. Los van de taakherschikkingsagenda gaat het om een hogere maatschappelijke beweging: we zetten in op ‘van curatie naar preventie’, het borgen van het belang van een goede mondgezondheid in relatie tot de algehele gezondheid, het structureel onderhouden van de mond voor jong en oud. Nadat leek dat er gas werd gegeven, trapt men nu helaas op de rem. Wij zien dit als stagnatie in het proces naar verbetering, waarmee we een mooie maaltijd mislopen. Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 21 februari werd duidelijk dat er niet verwacht kan worden dat over dit dossier nog voor de verkiezingen besloten wordt. Partijen moeten met elkaar in overleg en krijgen een laatste poging er samen uit te komen. Dit is een stap in de goede richting en daarmee gaan we verder dan we ooit zijn geweest, maar gezien de eerdere ingezette koers is het tevens een vertraging. Wat rest is de demissionaire kabinetsperiode. Minister, als u daadwerkelijk gelooft in taakherschikking en de professionaliteit van de mondhygiënist, bijt dan alstublieft door. Blijf inzetten op de uitgezette koers. En tandartsen, laten we samen een smaakvolle maaltijd maken! Dat het experiment een succes kan zijn, hebben de (wijk)verpleegkundigen al bewezen. Waarom durft men het niet aan in de mondzorg? Minister Schippers, wij steunen u op inhoud en roepen u tegelijkertijd op: leave a legacy voor een gezonde mond.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-017-0042-z.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. De juiste professional op de juiste plek, Skipr, 2017, 19, DOI: 10.1007/s12654-017-0042-z